onsdag 31. mars 2010

Glasscockpit vs analoge instrumenter

Jeg viser til meldingen min av den 27. mars. Nå har NTSB kommet opp med 6 forslag til trening som jeg mener du bør vite om. Sjekk http://www.ntsb.gov/Recs/letters/2010/A10_36_41.pdf

tirsdag 30. mars 2010

Nytt om Egnos/Galileo

Astra raketten som skytes opp i 3. kvartal 2013, får med seg en "piggyback" bestående av en Egnos pakke. I andre halvdel av neste år går også en Egnos payload opp med en Sirius 5 rakett, alt som en del i planene for å få Galileo opp å gå. Foreløpig består Egnos kapasiteten av to Inmarsat satellitter og en ESA Envisat. Smått om senn nærmer det seg et sivilt Satnav system.

Kanskje det styggeste som flyr i dag.....

Maskintypen tar over etter Nimrod MR2 som ikke er fullt så stygg. I alt 9 maskiner leveres til RAF fremover av denne typen som driver med det samme som våre P-3C Orion. Den første skal til RAF Kinloss.

SA-16 Grail

Denne Mach 2+ raketten leveres via kommersiell postbehandling, står det i AW&ST. Trusselen denne utgjør i Afghanistan har ført til nytenkning gjeldende for helikoptres passive og aktive forsvar mot denne type raketter. For meg så høres dette ut som en trussel mot vanlig kommersiell trafikk også.

Farnborough 2010

Begivenheten finner sted fra den 19. - 25. juli. Boeing håper å få over sin B-787 og den nyeste versjonen av B-747-8F.

lørdag 27. mars 2010

30 år siden Alexander L. Kielland kantret


123 liv gikk tapt for 30 år siden i dag. Jeg skriver dette for å hedre et par HS flygere som var med; Leif Furuheim, Harry Gjeitnes og Ivar Pettersen Løge. Det var muligens flere, men det er de jeg husker i farten. Oljevirksomheten har kostet Norge dyrt. Mange dykkere, oljearbeidere og helikopterflygere har mistet livet. Sikkerheten er bedret adskillig, og SINTEF`s studie som straks er ferdig, vil vise dette for helikoptervirksomhetens vedkommende.
Bildet er sakset fra ABC nyheter

Imperial War Museum - Duxford

Store greier for WW2 buffs: Duxford. Liker du lyden fra RR Merlin? Vingeformen til Spitfire? Eller F4U Corsair? Regn med svermer av fly ved denne begivenheten. Sjekk ut https://www.maximweb.co.uk/iwmduxford/events.aspx

Streik i europeisk luftfart

Det er ikke lenge siden franske flygeledere streiket. Det ble etterfulgt av flygerne i Air France. Så er det Lufthansa som har et streikeprogram gående og nå også i BA hvor kabinen streiker for fire nye dager fra i dag. Ofte kan man ikke velge tidspunkt for streik, men det som skjer nå skjer på et særdeles dårlig tidspunkt. Jeg skrev for mange år siden en artikkel i Cockpit Forum vedr. utviklingen av høyhastighetstog i Europa. Situasjonen i dag gir togtilhengerne vann på mølla. Jeg har fløyet om kapp med TGV utenfor flyplassen til DGAC ved Melun syd for Paris og tapte! Jeg fløy med franskmannen Pascal Sanvito i en skranglete Dauphin. Her på berget elsker vi å legge ting i tunnel, så pass på: Det kommer en tunnel nær deg. For tog!

Skuffende statistikk; glass vs. analog cockpit

NTSB er overrasket over at deres undersøkelse fra 2002 til 2006 vedr. moderne vs. gammeldags cockpit instrumentering i GA maskiner (8300 fly), viser at ny teknologi ikke er sikkerhetsfremmende. Det er klart at det er mange fasetter i dette, så for å lese mer bør du sjekke en av mange web sites; http://www.pilotbug.com/?p=2272

US Senate setter dagsorden for flygererfaring

Ganske uvanlig må en si, men Senatet har bestemt at flygernes erfaring for å kunne fly med betalende passasjerer er for lav. De mener at en flyger med CPL som skal fly passasjere ikke lenger kan ha 250 timer flyerfaring, men må ha 800 timer. Det er også reist kritikk mot kvaliteten på timene i den forstand at en flyger flyr som instruktør umiddelbart etter at han har fått CPL og flyr den samme øvelsen 1000 ganger uten å få noe mer kunnskap av den grunn. Dette bør skape debatt både her og der.....

fredag 26. mars 2010

Definitivt lysere for luftfarten!

Signs of Rebound Spark Production Rate Hikes at Boeing, Airbus.
Og: IATA Revisions Reflect Brighter Outlook for Airlines
Yep, det står skrevet. Flere selskaper går i sort nå og optimismen synes å få overtaket igjen innen denne voldsomt spennende bransjen med en ubegripelig dynamikk.

Ukonvensjonelle løft


US Marines ønsker et ubemannet helikopter som kan flytte 9 tonn underhengende last over 75NM i løpet av 24 timer. Både Kaman K-Max og Boeing Hummingbird har greid det med god margin. Hummingbird har demonstrert hover i 12 000 fot med 1250 lbs underhengende. Maskinen kan holde seg i luften i over 20 timer og den kan fly med 140 kts. En opplagt kandidat i vår SAR rolle siden den kan fungere som On Scene Commander.

Lite kjent virksomhet i Norge

Scatec AS (Scandinavian Center for Advanced Technology) er et arnested for nye forretningsideer innen områdene fornybar energi og miljøvennlige og avanserte materialer. De benytter seg av et utstrakt internasjonalt nettverk, vurderer trender i voksende markeder og evaluerer ny teknologi innen kompetanseområder der vi i Norge tradisjonelt er sterke. Basert på de beste konseptene investerer de i og utvikler selv nye bedrifter. En av disse er Norsk Titanium Components, NTiC, som signerte en kontrakt med EADS den 10 mars. Samtidig ble EADS Norway etablert i Oslo under ledelse av Hans Lutken som tidligere drev EADS South Africa. EADS produserer en lang rekke luft- og romfartsrelaterte produkter, ikke minst Airbusserien med fly og flere helikoptertyper som er aktuelle som norsk redningshelikopter. EADS gikk på et tap på €763 mill. i 2009, mye takket være A400M prosjektet.

torsdag 25. mars 2010

Merkelig holdning til ulykkesgransking

Jernbaneverket frikjenner seg selv!
Ulykken på Sjursøya er på ingen måte klarlagt. SHT er i full sving, mens Jernbaneverket forskutterer en evt. gransking ved å frikjenne seg selv. Dette viser en merkelig holdning til ulykkesgransking. Som vi vet har Jernbaneverket hatt en hva jeg opplever som negativ holdning til Jernbanetilsynet. Kan det være at denne holdning er nedarvet til også å gjelde SHT? Jeg bare spør.

Ulykken kan føre til at det blir mangel på Jet A1 fuel siden en i sin tid ikke valgte å legge en rørledning fra Oslo kai til OSL.

Red Arrows grounded

Etter en midair nær Heraklion på Kreta tirsdag, er acroteamet satt på bakken inntil videre. Begge flygerne overlevde. Det har vært flere spektakulære ulykker på airshow i det siste, den siste i India. Før det var det en flyger og hans English Electric Lightning som gikk i UK. I den siste ulykken virket ikke Martin Baker setet da flygeren oppdaget at flyet var i brann.

onsdag 24. mars 2010

Virgin Galactic fløy i går

Richard Branson har til nå tatt inn $31 millioner for billetter som hver koster $200 000. Salget av turer til verdensrommet og vektløs tilstand går så det griner. Branson har sans for det flamboyante koplet med god forretningssans.

Det tar 6 år i UK, men 25 år i Norge

Valg av nytt redningshelikopter.
Prosessen ved valg av nytt redningshelikopter begynte for Englands vedkommende i 2006. De forventer innfasing av nye helikoptre fra 2012. I Norge begynte prosessen i 1995 og en forventer innfasing fra 2020. Ordet skandale er naturlig å bruke i denne sammenheng.
På et seminar i regi av Luftmilitært Samfund den 23. mars, ble status og fremtiden til redningstjenesten belyst.

Statssekretær Terje Moland Pedersen
 i Justis- og politidepartementet innledet med at saken står høyt på den politiske agenda. I Soria Moria 2 fremkommer at en skal gjennomføre prosessen. Det jeg mener er skandalen er at politikerne ikke viser noen som helst vilje til å forsere prosessen. Det vises av flere til at Finansdepartementets kvalitetssikringsregime kalt KS 1 er skurken. OK, men en kan for søren ikke begynne med å spørre om Jusitsdepartementet kan bevise at det må nye helikoptre inn i tjenesten all den tid det er noe alle vet! Nå må regjeringen gi Finansdepartementet noen føringer som ikke er til å misforstå, nemlig at liv kan gå tapt dersom ikke prosessen, som nå er 15 år gammel, fremskyndes vesentlig. Vel, Moland Pedersen sa at tjenesten kan få en militær flytype siden dette fortsatt skal være en militær operasjon. Dette moment er ikke gjenstand for utredning, sa Moland Pedersen. Forsvaret har altså vunnet frem og kan nå puste lettet ut over at paradegren nr. 2 etter HMK Garden, beholdes intakt. Ingen synes å bry seg om kostnadene vs. en sivil ordning slik som i England. Moland Pedersen var innom nordområdene og behovet for maskiner med lang rekkevidde selv om det må være en balanse mellom kapasitetskrav. En felles redningstjeneste med russerne diskuteres. Som kjent har russerne sparsomt med SAR kapasitet fra Kolahalvøya til 124 grader øst.

Gamle helikoptre kan få problemer
Det er neppe tvil om at de gamle skrogene, de fleste kom i tjeneste fra 1972 til 1974, blir ekstremt krevende å holde vedlike dersom dagens beredskapsnivå skal opprettholdes. Kostnadene er det ingen som tenker på fordi det er bestemt i regjeringen at Forsvaret skal fortsette å drive tjenesten for Justisdepartementets regning. Da må det koste hva det koste vil. Det burde være naturlig å tenke på løsninger allerede nå; bl.a. så må en vurdere meget sterkt å sette ut Florøbasen til en sivil operatør. Det vil lette presset på de gamle maskinene som skal fly i enda 10 år. Skvadronsjefen sa i en oppsummering at modifikasjoner stadig er utsatt. Det gjelder ikke bare FLIR. Prosjektet som kalles IRAN( Inspect and Repair As Neccessary) fortsettes.

Historieløshet i Forsvaret
I Forsvaret forbigås det i stillhet at Helikopter Service AS (HS A/S) sto for den moderne redningstjenestens introduksjon i Norge. Tjenesten som var identisk med den som ble overtatt av 330 skv. 1. mai 1973, ble utført med S-61N fra 1970. Det er den samme maskintypen som danskene benyttet i sin redningstjeneste inntil for få år siden. Såkalt dispatch reliability var over 99%. Det betyr at de rykket ut på nær alle oppdrag de ble tildelt. HS A/S sto også for opprettelsen av den sivile redningstjenesten i Spania, og undertegnede hadde gleden av å være med fra begynnelsen. Sivile flygere gjør også en utmerket jobb med offshore stasjonerte maskiner.

Skvadronsjef Svein Tore Pettersen
viste bl.a. bilde av boligplattformen West Gamma som havarerte i den sydlige delen av Nordsjøen i august 1991. Det pussige er at det var undertegnede som var først på stedet i stupende mørke, sterk vind og særdels opprørt sjø. En sivil flyger, God forbid!
Pettersens innlegg var preget av mye skryt og manglende forståelse av hva en sivil kontrakt innebærer. "Ingen skal tjene på å redde mennesker", var liksom slageren, akkurat som om deres tjeneste ikke koster det norske folk penger! Nå kan heldigvis den engelske tjenesten med sivile flygere og innleide maskiner vise hva det vil koste, også driftsutgiftene. Han viste også til at dersom de hadde tekniske problemer, så ville Forsvaret fly deler inn til dem uansett hvor de var. Det vil dessverre for Pettersen, også være tilfelle dersom tjensten var sivil fordi en i redningssammenheng trekker veksler på alle ressurser samfunnet spiller på, også Forsvaret.

Prosjektleder Kjell Jacob Johannessen
viste til det gode samarbeidet som nå eksisterte. Det underliggende gjennom en stor del av hans presentasjon var KS1 som en ikke kom utenom, altså den forsinkende faktor som er nevnt tidligere. En fremstående person fra Justisdepartementet tok mot til seg og sa at det er omtrent som når Killengren trenger nye biler i politiet, så må hun først utrede om det trengs et politi! Dette var ikke for å latterliggjøre embedsverket i Finansdepartementet, men det var slik det var. Leseren forstå uten videre at dette kan ikke fortsette og at det må politisk vilje til for å fremskynde prosessen. Bare for å nevne det igjen.
Johannessen la frem flere konsepter som diskuteres, og sa at de hadde kommet til et valg som enda ikke var politisk behandlet. Forstudien "Konseptstudie" er ca. 85% ferdig. Hovedmomentene er "antall mennesker som kan reddes over hvilken avstand til hvilken tid". Ikke noe nytt når det gjelder kapasitet, rekkevidde og hastighet altså. "Ambisjonene må settes høyere enn da Sea Kingen ble kjøpt i 1972," sa han. Han viste til dimensjoneringen av helikopterdekk ved sykehus i Norge og sa at disse må dimensjoneres etter type helikopter som velges. Det kan ikke være slik at landingsmulighetene dikterer helikopterets vekt eller størrelse.

Inge Kampenes, sjef Luftforsvarsstaben/utvikling
trakk noen historiske tråder tilbake til 2001. Helikopterfaglig Forum (HF) ble nevnt og at GIL var uenig med HF. Dog var det interessant for meg at jeg på dette punkt i seminaret følte at de krav som HF la til grunn i 2002, fremdeles gjaldt. Det var ikke mindre enn 5 personer i salen som i sin tid var med i HF, bl.a. undertegnede. Kampenes sa at diskusjonen omkring NH90 var død. OK, da må han ha fått noen meldinger fra Johannessens gjeng at den ikke vil komme i betraktning p.g.a. kapasitetsproblemer.

Ketil Karlsen
fra LO`s Industri Energi,sa at det i dag var 30 år siden Kielland ulykken hvor 123 omkom. Han sa klart at de fremtidige helikoptene måtte ha stor kapasitet. Finansdepartementet fikk så hatten passet. Han likte Forsvarets tjeneste og mente det var illojalt dersom andre skulle drive tjenesten. Han likte det såkalte all-round konseptet til Johannessen, altså en maskin som i hovedsak kan gjøre det Sea Kingen kan i dag, men med større rekkeviddeog kapasitet. Han antydet at maskinen måtte ta 28 nødstedte. Karlsen tok også til orde for en leasingordning av helikoptre.

NH90
Siden det kun er bestemt på en regjeringskonferanse at det er Forsvaret som skal drive tjenesten, så kan det omstøtes på en ny regjeringskonferanse om 4 år dersom en ny regjering kommer i styringen. Dermed må Forsvaret arbeide for å få inn NH90 som ikke kan sivilt sertifiseres for å garantere at de har jobben etter stortingsvalget 2013.

Slutning
Prosessen går for sent. Politikerne må vise vilje til å forsere denne. Erstatning for Sea Kings som settes på bakken de neste 10 årene må planlegges nå. NH90 er ikke død. Kapasitetskravene synes å ligge på et nivå over det Sea Kingen kan yte. Dermed er det mitt stalltips at kampen vil stå mellom S-92A og AW101. NH90 og EC225 vil ha for liten kapasitet. Forsvaret vil nå starte lobbying overfor FrP/H for å få garantier for at de får fortsette i jobben etter 2013. Det er dessverre ikke sagt noe om bruk av UAS i redningstjenesten. Det demonstrerer mangel på kunnskap om disse maskinenes muligheter i dag.

mandag 22. mars 2010

Petroleum Helicopters Intl snakker med Houston Center

NextGen ATC allerede i funksjon i Gulf of Mexico.
Sikorsky i samarbeid med PHI og Houston Center har nå gående et funksjonerende ADS-B system i gulfen. Dersom ikke Norge hadde valgt å gå omveien om M-ADS, så hadde vi vært verdensledende innen dette området.

Oppgraderinger S-92A fra Sikorsky`s egen brosjyre:
• Reliability improvements to the rotor deicing system that have resulted in exceptional availability of aircraft equipped with the system this season
  • Enhanced active vibration control system for greater customer comfort
  • A cockpit noise reduction kit for greater pilot comfort
  • A new two-piece oil filter bowl assembly that reduces wear and tear and is easier to maintain
  • Next generation metal-chip detectors that require less maintenance and cleaning
  • Improved Air Stair Door with increased weight-carrying capacity
Newly available capability enhancements include:
  • Search and Rescue Automatic Flight Control System that allows the aircraft to fly a pre-programmed coupled approach and reduces pilot workload in the search and rescue environment
  • Load-sensing cargo hook that automatically updates aircraft weight and balance readings
  • Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) capability for Gulf of Mexico region operators (co-developed with PHI) that improves safetyand on-time performance

søndag 21. mars 2010

Superskandale avdekket - mer kommer

Skup-prisen til Dagens Næringsliv og journalistene Trond Sundnes og Gøran Skaalmo.
Bakgrunnen for tildelingen av denne høythengende prisen finner du på linken under. Du vil rett og slett ikke tro at dette dreier seg om et sivilisert land. Det hører med til historien at firmaet Protura som det refereres til flere ganger i løpet av de første 15 minuttene, er konkurs. Sundnes og Skaalmo er ikke ferdige, og varsler i videoen oppfølginger. Ta en øl og la deg skremme i 36 minutter.......
http://www.ustream.tv/recorded/5610297#utm_campaigne=synclickback&source=http://www.journalisten.no/video/30810&medium=5610297

Dersom du heller vil lese dette så kan du sjekke http://www.skup.no/Metoderapporter/2009/Metoderapport_-_Under_radaren.pdf

lørdag 20. mars 2010

AW101 slår ut S-92A i India

Og dette til tross for at Sikorsky samarbeider med det indiske Tata som skal bygge skrogene til S-92A. Maskinene blir siste versjon av AW101 med oppgraderte rotorblader, sterkere CT7-8E motorer som gir den 10 kts høyere cruise speed og bedre hot-and-high ytelse. 10 maskiner skal opereres av Indian Air Force.

Oppsiktsvekkende av Giske

Sjøfartsdirektoratet har redusert passasjerantallet på gassfergene over Boknafjorden fra 600 til 450 fordi de mente at redningsflåtene ikke kunne ta flere. Avgjørelsen ble av rederiet anket inn for Nærings- og handelsdepartementet hvor Giske styrer. Giske tilsidesatte avgjørelsen i faginstansen Sjøfartsdirektoratet. Saken skal opp i EU kommisjonen om ikke lenge. Innen luftfart åpnes det dermed for klaging direkte til Meltveit Kleppa på upopulære avgjørelser i Luftfartstilsynet.

Førevarslanding på Sola

I natt landet en 737 fra Norwegian på Sola etter å ha rapportert om kontrollproblemer. En passasjer rapporterer om en plutselig krengning. Maskinen var på vei fra Oslo til Flesland. Hendelsen skapte uro ombord da passasjerene ikke fikk noen info før etter 10 minutter. Besetningen kikket ut på vingen, noe som ikke hjalp særlig på stemningen. Det var en kabel som hadde røket og blir antakelig kategorisert som en alvorlig luftfartshendelse.

fredag 19. mars 2010

Bråket i BA

Kabinforeningen i BA sier at andre kategorier ansatte kan bli benyttet som kabinbesetning under streiken som jeg har skrevet om tidligere. Dette oppfattes som streikebryteri og den norske foreningen Parat antyder meget sterkt i dag at de vil nekte å betjene BA fly dersom de benytter streikebrytere. Det pussige er at flygerne i BALPA, altså de som flyr i BA, ikke har et ord om konflikten på sin web side.Vil de fly med streikebrytere?

torsdag 18. mars 2010

Accident Investigation - FSF`s syn

Citing ongoing criminal prosecution of Continental Airlines for the 2000 Concorde crash in Paris, the U.S.-based Flight Safety Foundation (FSF) is asking governments worldwide to form multinational, independent air accident investigation boards. The foundation has called upon an upcoming International Civil Aviation Organization “high level safety conference”–March 29 to April 1 in Montreal–to convene a group of legal experts “to urgently provide better protection of sources of safety information, including protection of witness statements and admissions of error against criminal prosecution, except in the most egregious of cases involving willful misconduct, drug or alcohol abuse or falsification.”

Kina flyr sitt første middelstunge helikopter

I dag fløy maskinen som kalles AC313, som har en MTW på 13,8 tonn. Den kan ta 27 pax og har en rekkevidde på 900km.

Blir europeisk havarietterforskning politisk?

Bildet er fra havariet til Helios som mistet kabintrykket. Dette havariet har avstedkommet en diskusjon i EU kommisjonen som går i retning av å separere juridisk prosedyre fra havarietterforksningen. Gjett hva som står i ICAO Annex 13 vedr. dette? Jo, påtalemyndigheten har ingen ting med en havarikommisjon å gjøre! I mange land blandes disse tingene i en herlig suppe, noe som ble demonstrert under Helios undersøkelsen. Etter min mening så har vi ikke vår sti ren her i landet heller så lenge påtaleinstruksen kan brukes som slagvåpen mot flygerne. Noen land ønsker faktisk dette. Saken kommer opp i EU parlamentet i sommer.

NF åpner for ny type medlemskap

NF har i vinter arbeidet med en ny direktemedlemskapsmodul. Tradisjonelt har de enkelte flygerne vært knyttet til NF gjennom sin lokale medlemsforening og slik vil det fortsatt være, forklarer nestleder Aleksander Wasland. Men, som et supplement ønsker vi nå å introdusere en ny type medlemskap som er spesielt tilrettelagt for flygere på kontrakt, i mindre selskaper og flyklubber, samt studenter. Som en del av direktemedlemskapet blir det også mulighet for å tegne en helt unik sertifikatforsikring (Loss of License). Saken blir endelig behandlet av NF styre og årsmøte våren 2010, sier Wasland.

F-35`s test program

Programmet er nå inne i fasen med vertikale landinger med F-35B. Videosnutten viser en fase av testen hvor flyet passerer fotografen i 40 knop: http://www.avweb.com/eletter/archives/avflash/1586-full.html#202198
Testene foregår på NAS Patuxent River, Md, hvor undertegnede sjekket ut på P-3B i 1969.

onsdag 17. mars 2010

"Maximum demonstrated crosswind"

Hørt den før? 81 flygere fra 5 flyselskap ble spurt om hvordan de så på uttrykket.  Halvparten svarte at det var en limit. Den andre gjengen sa at det var en guideline. Saken oppsto etter et landingsuhell med en Lufthansa A320 i Hamburg for to år siden. Det bes om en klargjøring av både begrensninger og prosedyrer. Ganske oppsiktsvekkende etter så mange år i tjeneste som flyet har. Sjekk ut videoen på http://www.flightglobal.com/articles/2010/03/04/339085/video-inquiry-crosswind-limit-clarity-needed-after-a320-wing-strike.html

Runway End Safety Area

ICAO har nedfelt i sine annexer at alle flyplasser bør ha et sikkerhetsområde på 300m. Det er det mange av våre regionale lufthavner som mangler helt eller delvis. I Canada rettes nå søkelyset mot dette som anses som et faremoment. Norge bør også kikke nærmere på dette området som flygerne mener er neglisjert gjennom mange år.

Evenes ny jagerflybase

Iallefall dersom jeg får det som jeg vil! Støyproblemer og strategisk beliggenhet tilsier at Hans Børre Joakimsen blir sjef for den sivile delen av en i hovedsak militær base. Økonomi kan ikke bestemme hvor ekstremt dyre fly skal være forlagt. Nordområdene er  for viktige til at fuel skal brennes på unødvendig transittid. Da Fellesoperativt Hovedkvarter ble flyttet fra Jåttå ved Stavanger til Bodø, så var nærhet til et evt. konflikt/operasjonsområde fremtonende. Nå har russerne øket sin aktivitet  ytterligere så nå må dette moment telle mer enn tidligere. Sjekk denne linken til rapporten som ble lagt frem i dag. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/tema/anskaffelser_til_forsvaret/kampfly-til-forsvaret/Kampflybasevalg---Utredningsrapport.html?id=597692

tirsdag 16. mars 2010

Hva er det med SAS?

Jeg hadde ikke tenkt å skrive noe om årsregnskapet 2009 og om all elendigheten, men nå graver selskapet sin egen grav og er dømt for å drive forretningsspionasje! Snakk om å skape seg dårlig omdømme! Makan!

A400M: EADS annonserer tap på 32 milliarder NoK

Selv etter tilskudd fra landene som er med i prosjektet, så må EADS svelge et voldsomt tap, er det nylig annonsert. Det er svært få større prosjekter i luftfarten, militære såvel som sivile, som holder budsjetterte kostnader og tidsrammer. Av disse må vel NH90 prosjektet sies å ta kaka med vel 6 års forsinkelse.

Danmark dumper F-35 JSF

Skal en tro oppslaget på http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/03/15/112521.htm så ønsker Forsvaret å gå for Boeing F-18 Super Hornet. Det skyldes forsinkelser og prisstigning. Det spørs om politikerne tør annet enn å gå for Forsvarets anbefaling. Sjekk også http://www.cfmediaview.com/lp1.aspx?v=8_43922822_601_13

mandag 15. mars 2010

Gamle F-16 skal skytes ned

Nå er snart lageret tomt for utrangerte F-4 som brukes som rakettmål i USA. I løpet av 2014 skal disse erstattes med QF-16. Bildet viser en ubemannet QF-4.

søndag 14. mars 2010

Kaldt kappløp

Sjekk nrk.no og let etter denne serien, episode 1. En del bra Orion stoff der for oss frelste.

Europa satser på ubemannet

I Paris ventes 60 000 besøkende til denne megakonferansen hvor alle mulige ubemannede innretninger vises, ikke minst fly- og helikoptre. Norge synes fortsatt å sitte utenfor sidelinjen. http://www.uvs-forum.org/forum.html
UAS Norway har fått webside:http://www.uasnorway.org/

fredag 12. mars 2010

Siste nytt fra British Airways:

"British Airways cabin crews, represented by Unite, have announced that they will strike for three days from March 20 and for another four days beginning March 27. Further action could be called for after 14 April should the dispute still not be resolved.
The airline has made a new offer and a “consultative ballot” will be held to ascertain the views of the cabin crews and the result of that vote is expected by the middle of next week."
BA antyder at de vil kunne fly 60% av rutene den 20 mars. Ikke noe sies om prognoser for den 27.

USAir, New York og gjess.....

....er ingen god kombinasjon. Nok en gang har en maskin på vei til Charlotte, N.C., måttet nødlande på grunn av gjess, denne gangen på èn motor. Hendelsen skjedde torsdag etter avgang fra N.Y.Greater Rochester. Maskinen landet tilbake på samme sted. http://www.charlotteobserver.com/2010/03/12/1306899/us-airways-jet-strikes-geese-lands.html

Pilotforbundet vs. SAS

I 1993 ble Linjeflyg overtatt av SAS. Undertegnede var midt oppi det som leder av Operativt Utvalg i Norsk Flygerforbund (NF). Jeg var vel også IFALPA Director på det tidspunkt, hvilket egentlig burde gjøre jobben med å integrere flygerne fra Linjeflyg inn i SAS slik IFALPA`s Industrial Manual tilsa, enklere ved bare å bruke "lovverket". Såvidt jeg husker så var "merger Policy" ratifisert av NF og skulle således følges. Det ble ikke enkelt. I-manual anbefalte en glidelåsløsning ang. ansiennitet uansett forholdet mellom liten/stor i en fusjon, men det ble ikke akseptert av SAS flygerne. Det var spesielt de danske flygerne som var vanskelige. Showet ble kjørt fra NF`s kontorer i Øksenøystien ved Lysaker. Det ble kalt inn en mediator som kom fra Europilote (nå ECA). Han lyktes ikke i å oppnå enighet etter to forsøk. Megling måtte oppgis og SAS flygerne kjørte showet med NF på sidelinjen. Daværende leder av Norske SAS-flygeres Forening var en hard-liner og støttet danskene, antakelig etter behørig press fra SPF og DPF. Det endte med at LF flygerne tapte 5 års ansiennitet og forholdene i cockpit var ganske tøffe. Jeg har hørt at dette faktisk har vart hele tiden etter -93. Nå krever Pilotforbundet, altså ex Linjeflyg flygere, SAS for tapt ansiennitet, tapte karrieremuligheter og tapt lønn. Saken vil komme opp i den svenske Tingsretten i Stockholm medio april.

Du vil kanskje mene at det er utidig av meg å ta dette opp nå, men jeg synes det er nødvendig for at du bedre kan forstå det du muligens oppfatter som utilbørlig av ex Linjeflyg flygere.

Idag är det 17 år, 2 månader, 11 dagar sedan Linjeflyg upphörde

torsdag 11. mars 2010

X-45C Phantom Ray J-UCAS

Denne maskinen taxer nå og venter på luft under vingene. Det er en technology demonstrator som er bygget av Boeing. J-UCAS står for Joint Unmanned Combat Air System. Den likner ganske mye på Northrop Grummans hangarskipsløsning, X-47B, og Dassaults Neuron.

Forsøk på fylleflyging stoppet

En besetning fra selskapet DonbassAero ble hindret i få fly sin A320 fordi en eller flere av besetningsmedlemmene var synlig beruset. Etter sjekk så står det at de hadde 10x "the legal limit".

IATA varsler bedring

I en melding varsler IATA at de reduserer det varslede tapet for 2010 for sine medlemsselskap, fra $5,6 milliarder til $2,8 milliarder. “The improvement is largely driven by a much stronger recovery in demand seen by year-end gains that continued into the first months of 2010. Relatively flat capacity translated into some yield improvement and stronger revenues”. Oppgangen er størst i Latinmerika og i Asia, mens Europa og rutene over Nordatlanteren sliter.

Thor G. Johansen fra fly til vindkraft....

..... rapporterer Stavanger Aftenblad i dag. Thor G. har vært adm.dir. i Norcopter på Sola, og han går nå over til jobben som prosjektdirektør i Ipark, et større forskningsmiljø på Ullandhaug i Stavanger med til sammen 140 teknologibedrifter. Jeg kjenner ham best som tidligere Tech. Vice President i Boeing og foredragsholder både på Solakonferansen og Flyoperativt Forum.

Home built aircraft accident rate - USA

AOPA utgir noe som heter The Nall report som gir en oversikt over ulykker med hjemmebygde fly. Opp til 5 ganger høyere enn typegodkjente maskiner. Sjekk http://www.aopa.org/asf/publications/nall.html

Økonomisk uro i Hellas

Tingenes tilstand i Hellas er særdeles uklar når det bl.a. gjelder transportsystemet inkl. flyplasser. I dag rapporterer BBC at flyplasser kan bli rammet uten at en på nåværende tidspunkt kan si noe om når eller hvor. Lufthansa kansellerer flyginger til Hellas i dag!

Streik i BA avverget

Det er enda ikke enighet om når streiken vil finne sted, noe som gjør det vanskelig å planlegge på å benytte BA fremover.

onsdag 10. mars 2010

Flysikkerhet i Iran

“When our country enjoys abundant professional and specialised pilots, there is no need for us to import pilots from foreign countries for our flights”. Dette kommer fra vei- og transportministeriet i Iran som nå har gitt russiske flygere 30 dager på å pakke kufferten. En iransk flyger sier: "Ikke noe problem, det tar jo bare tre måneder å utdanne en kvalifisert styrmann".

Glasscockpit har ikke gjort GA sikrere

Denne rapporten fra NTSB http://www.avweb.com/pdf/ntsb_glass-cockpit-lsa_report.pdf er verdt en nærmere studie. Jeg vil si den er overraskende, men glasscockpit har store muligheter for å inkorporere sikkerhetsfremmende utstyr som f.eks. TAWS, ACAS, moving map etc.

Streik om 4 timer i BA?

Kabinbetjeningen i BA vil avgjøre om det blir streik eller ikke kl. 13 i dag. Det ser ut til å ligge an til det.

Flight and Duty Time Limitations -FDTL

Undertegnede hadde gleden av å være IFALPA`s representant når det gjaldt utarbeidelse av nye HEL FDTL med det som formål å få disse inn i JAR-OPS 3 Subpart Q. Det er 15 år siden. Enda er det ikke enighet om hvordan dette skal takles, spesielt for "aeroplanes". Innen dette området kommer såkalt "circadian rhythm" inn og kompliserer bildet. Nå har det vært forsket så lenge på dette slik at det må være mulig å få noe vettugt på bordet nå.

tirsdag 9. mars 2010

Vulcan-sesongen 2010 er berget!

Donasjoner store nok til å drive prosjektet videre har materialisert seg. Nå jobbes det på RAF Lyneham for å få maskinen klar for sesongen, og ikke minst Farnborough Air Show i juli. Det er bare å håpe at den ikke bare flyr på "public days" men også på "trading days".

søndag 7. mars 2010

Terje Moland Pedersen (Ap)

er statssekretær i dette departementet. I Stavanger Aftenblad i går skriver han om oppslagene i avisen i den siste tiden vedr. valg av nye redningshelikoptre. Han skriver: Frem til innfasing av nye redningshelikoptre vurderer vi og Forsvaret fortløpende hvilke tekniske oppgraderinger som må gjøres på dagens Sea King redningshelikoptre". OK Moland Pedersen, sørg for at Sea Kingen kan holde 150 knop, ha en RoA på 385NM og har avvisingsutstyr, så er det OK for meg! Innlegget bærer forøvrig preg av at en eller annen har beordret Moland Pedersen til å imøtegå avisens noe kritiske linje i saken.

Heli-Expo 2010

Som nevnt i flere blogger så er Heli-Expo, den årlige helikopterkonferansen i regi av HAI, akkurat avholdt. Det er noen ting jeg merker meg, ikke minst at både Sikorsky og Eurocopter arbeider med forskjellige typer rotordesign som skal gjøre helikoptrene mer stillegående. "Blue Thunder, here we come...."
Så var det Bell 429 som var valgt av Air Methods som deres nye ambulansehelikopter. 25 maskiner var det snakk om, men bestillingen er kansellert på grunn av for dårlig "useful load". Det blir fransk istedet.
Den gamle Sikorsky S-61N har fått nytt liv som S-61T for Triton. The US State Department har signert en intensjonsavtale med med Sikorsky og Carson helicopter om å få levert 110 maskiner som altså har oppgradert cockpit, nye blader etc.
Små helikoptre kommer nå med glasscockpit, noe en mener vil bidra til øket sikkerhet. Disse vil ha systemer som i dag kun finnes i større maskiner så som TAWS.
Valg av nytt presidenthelikopter er omtalt her før, men interessen omkring en forestående kontrakt er påtagelig over there.

lørdag 6. mars 2010

Høyesterett aksepterer anke

Flygerne i CHC Noway som ønsker å stå i stilling utover 60 har tapt i både ting- og lagmannsrett. Domspremissene spriker i den grad at Høyesterett har akseptert anken fra flygerne. Saken skal opp i løpet av 6 mndr. Legg merke til at denne saken ikke er identisk med situasjonen i SAS siden det ikke er overtallighet av flygere i CHC Norway.

fredag 5. mars 2010

Wing in Ground Effect

Riktignok en modifisert hovercraft, men sjekk videoen og sjeek denne innretningen som er til salgs....
http://www.avweb.com/avwebflash/exclusivevids/ExclusiveVideo_RudyHeeman_FlyingHovercraft_202120-1.html Gøyalt!

Eg e øvejidde - Avatars helikoptre

Fantastisk opplevelse denne filmen, men for helo-buffs så var det en nedtur å høre at disse maskinene har Bell 212 lyd! Lyden til helikoptre i filmer, ikke bare amerikanske, har oftest Bell 212 lyd fordi den er lett gjenkjennelig som helikopterlyd. "Her kommer helikopteret....," så kommer en EC225 med Bell 212 lyd. Når det gjelder lyd så er både Eurocopter og Sikorsky i sving med å eksperimentere med forskjellige løsninger på sjenerende lyd. S-92A høres ut som to Bell 214B som flyr i formasjon.

torsdag 4. mars 2010

Oskosh 2010

The 75th Anniversary of the Douglas DC-3
AirVenture 2010: July 26 - Aug 1, 2010
Oshkosh, Wisconsin
Hvor mange DC-3/C-47 som kommer vet en ikke, men det ser ut til å bli 40!

Kvinner i lufta

Et prosjekt som du finner på http://centennialofwomenpilots.com/about ønsker å få flere kvinner til å fly. Det hele er et slags rekordforsøk i perioden den 6. - 12. mars hvor kvinnelige GA flygere tar med seg en kvinnelig passasjer som flyr for første gang i et småfly. Dette er for å gjøre ære på hun jeg skriver om i bloggen min den 15. februar, Baronesse Raymonde de la Roche, som var den første kvinne som fikk flysertifikat for 100 år siden den 8. mars.

"Sully" pensjonerer seg

"The Miracle on the Hudson" kaptein Sullenberger, avslutter sin karriere med disse ordene "My message going forward is that I want to remind everyone in the aviation industry - especially those who manage aviation companies and those who regulate aviation - that we owe it to our passengers to keep learning how to do it better."

Han skal skrive en ny bok om flysikkerhet, og vektlegger i sitt siste intervju etter landingen i Charlotte at en heving av sertifikatstandardene er et viktig moment.

onsdag 3. mars 2010

SAS innfører ny praksis: Tar betalt for baggasje

En ny praksis i Star Alliance ser ut til å bre seg, også til SAS. Reiser du på Happy billetter til USA, så må du ut med €40 for kufffert nr. 2, per strekning.

Kids on the radio at Kennedy; FAA not amused

En skolegutt slapp til på radioen i Kennedy TWR. Det hørtes ut som om flygerne synes dette var gøy, men naturligvis, det får konsekvenser. Sjekk http://www.nydailynews.com/news/2010/03/03/2010-03-03_now_landing_your_plane__a_schoolboy.html#ixzz0h6zDXADZ

tirsdag 2. mars 2010

Concorde fløy for første gang for 41 år siden i dag

001 står på flymuseet på Le Bourget. Den fikses nå opp for å kunne fyre opp sine Olympus motorer og taxe. Apropos Le Bourget, dersom du ikke har sett den permanente utstillingen der, så er den virkelig verdt et besøk.

Havarietterforskning tas ned på gatenivå

NTSB har i en årrekke vært organisert slik vårt Statens Havarikommisjon for Transport etterhvert har ordnet seg. Det siste nye nå er at deres styremedlem Robert Sumwalt vil presentere et foredrag kalt An Insider's View of NTSB Accident Investigation for menigmann i Hampton, Va., i Virginia Air & Space Center . Ja, åpent for alle og gratis! Jeg kaster hansken for Grete Myhre i SHT.... Sumwalt har forøvrig ledet US ALPA`s Human Factors Training Unit.

Redningstjenesten - Stavanger Aftenblad i dag

Følgende debattinnlegg fra undertegnedes hånd står i dag på trykk som et innspill i en særdeles lang og kronglete prosess for å få nye helikoptre inn i redningstjenesten:

15 år gammel hastesak?


Tore Nordtun (Ap) kommer med en del interessante betraktning og synspunkter om justisdepartementets vei mot valg av nytt redningshelikopter. Ja, det er jo denne sivile instans som skal kjøpe sivile helikoptre til en sivil redningtjeneste. Men forunderlig nok så sitter åpenbart Forsvaret og styrer det hele.

Nordtun har et tidsaspekt som er interessant. Sitat fra Stavanger Aftenblad den 24. februar: ".... at det på grunn av høye kostnader er viktig at fornyelsen av redningshelikopterflåten ikke blir en hastesak". Tillat meg, hr. redaktør, å minne om arbeidet som ble satt i gang den 11. oktober 1995 hvor det såkalte Fostervollutvalget ble opprettet. Så våger Nordtun å omtale dette som en hastesak! Jeg antar at dette er Regjeringens syn på saken, en regjering som ikke engang har avsatt midler til kjøp av nye maskiner.

Tillat meg også å kommentere Nordtuns omgang med tall. Interessant i seg selv fordi arbeidet som nå pågår, og altså i en eller annen form har pågått i 15 år, er hemmelig. Slik oppleves det iallefall for menigmann, men tilbake til tallene. Plutselig er det snakk om 14 eller 15 nye maskiner. Tidligere er det 10-12 maskiner som er utredet. Kostnadene omtales som 5 milliarder for kjøpet og 50 milliarder for drift og vedlikehold. For sammenlikningens skyld så kjenner vi tallene for prosessen i England hvor en kontrakt på 24 maskiner koster, inkl. drift over 25 år, 55 milliarder. Inkludert er driftsutgiftene for 12 baser. Her er det snakk om leie og ikke eie. En kan uten videre si at den engelske tjenesten, grovt regnet, er nær halvparten så dyr som den tjenesten Nordtun beskriver. Spørsmålet blir om Nortuns tall baserer seg på militære helikoptre, altså NH90? Det er tidligere fra politisk hold hevdet at ingen skal tjene på å drive redningstjeneste. Hvem er det som tjener på å sivilisere tjenesten, om ikke det norske folk? Utvalget som vurderer kjøp av nye maskiner må øyeblikkelig penses inn på det sporet Bjørn Haugerud forskriver i sitt innlegg den 23. februar, nemlig en ordning slik engelskmennen går inn for. Der settes nær alt ut på anbud til sivile operatører. En unngår da militær innblanding noe jeg opplever som en hemsko i prosessen, ref. Brigader Morten Klevers uttalelse på Solakonferansen i 2007 hvor han varslet omkamp når det gjaldt "tapet" Forsvaret led da saken ble satt ut på anbud. Se bare på uoversiktligheten som eksisterer i regnskapsførselen når det gjelder drift av 330 skv.; drift og velikehold av baser, militære oppdrag, lønn og utgifter til personellet ved 330 skv. etc. Hva driften av 330 skv. egentlig koster bør en utenforstående instans, f.eks. TØI vurdere og veie dette opp mot en sivil tjeneste som yter akkurat den høykvalitetstjenesten 330 skv. er kjent for i dag.

Det synes nå som om det er en viss bevegelse i det politiske miljøet utenfor Ap idet Senterpartiet her i Rogaland lurer på hva som foregår, samt at Høyre nå har begynt å interessere seg gjennom Andre Oktay Dahl. Tilsvarende er også uttrykt fra FrP, og jeg skal heller ikke underslå at Hovedredningssentralene, dessverre alt for sent, har begynt å interessere seg. Det bekymringsfulle er at fiskerne, sjøfolkene, oljearbeiderne og flygerne ikke lar høre fra seg i saken.

mandag 1. mars 2010

Ørnulf Fremming 80 år i dag

Ørnulf underviste flyelever på LFS på 60-tallet i flymeteorologi. Vi måtte pent lære om geostrofisk vind og tørr- og fuktigadiabaten... Hans kone, Aimee, underviste i fagengelsk. Vi gratulerer!