onsdag 30. juni 2010

En lang link til en kort, men viktig melding......

......til de cockpitcrewene som flyr til USA: FAA har i dag innført ny fraseologi når det gjelder taxing: http://www.ifalpa.org/downloads/Level1/Safety%20Bulletins/2010/11SAB07%20-%20FAA%20Taxi%20instruction%20phraseology%20changes.pdf

World Trade Organization - Boeing vs. Airbus

And the winner is.... Boeing. I en melding på BBC akkurat nå rapporteres det at WTO nå går i mot Airbus slik at Boeings klage har nådd frem. Det kan bety at Airbus må betale tilbake store beløp fra de regjeringer som har støttet dem økonomisk, altså gjennom subsidier. Dette er den lengst pågående saken i WTO, og den er neppe over med dette vil jeg tro. Boeing jubler, og kaller dette en full seier.

Tror du ubemannede fly er store greier?

Neida, noen er små og beregnet på flyging og spaning innendørs eller bare for å kikke rundt hjørnet. Eller hva kan du bruke din personlige UAV til? Kikke over gjerdet til naboen...... Sjekk ut norske ProxFlyers nyhetsbulletin på http://tinyurl.com/34tsvtg

SAS punktlig? Hva med telefontjenesten deres?

Skjerp dere SAS, dette går ikke an! Nesten to timer i telefonen for å avbestille en billett! Sjekk http://tinyurl.com/35z24zq

tirsdag 29. juni 2010

Mens jeg er i det hjørnet.....

.... så kan jeg ikke unnlate å nevne Tuninter Flight UG 1153
Dersom du ønsker å få opp temperaturen i hodet dit når det gjelder årsaker til at flygere bør være særdeles skeptiske til påtalemundighetene, så les denne:
http://www.ifalpa.org/press-a-media/press-releases-archive.html

Et signal om ting som kommer?

Representant for påtalemyndighetene i Frankrike demonstrerer en utvikling vi ikke vil ha, verken flygere eller havarietterforskere.
Husker du havariet med en A320 i Middelhavet i november 2008 under en testflyging? Maskinen hadde vært inne til re-paint etter å ha vært leaset av Air New Zealand til et tysk selskap. Flygerne fra dette selskapet var ukjente med testprosedyrene, bl.a. så ble slow flight utført langt under minimumshøyden for den type øvelse. Vel, flyet kom ut av kontroll og alle 5 ombord omkom. Jeg vil her føye til at dette også antakelig har med malingsjobben å gjøre, kanskje tette static ports.
Påtalemakta i Perpignan ved Jean-Pierre Dreno ga i går en konfidensiell briefing til ANZ`s CEO Rob Fyfe og General Manager Ariline Operations and Safety, Capt. David Morgan.
Så litt tilbake i tid: Dreno påbegynte sin kriminelle etterforskning av ulykken og beslagla CVR og FDR; han ville ikke la dem gå til USA for å analyseres av produsenten. De ble til slutt sendt til Statene og utskrift av CVR sendt til Dreno. Så skjedde det som gjør meg så innmari forbannet; han offentliggjorde flygernes siste sekunder i live.
Jeg sier ikke mer om det, men overlater til deg som interessert i å finne fremgangsmåter hvor rapportering av hendelser og beskyttelse av vital informasjon fra media, kun brukes av etterforskerne. Det er krefter i sving for å få videofilmet cockpit i alle passasjerfly i etterforskingsøymed. Dersom slike snutter ikke kan beskyttes fra offentligheten, så må de ikke forekomme i det hele tatt.

17. mai 1945 var en stor dag....

Da fløy den første P-2 "Neptune"!
Noe flåsete dette, men maskinen flyr enda, da i brannslukkingsoppdrag i USA. Den flyr brannhemmende middel (slurry) inn i skogsområder, akkurat slik det trengs nå i Aust Agder hvor det brenner godt i skogen. Men dessverre, i går gikk en slik av banen etter å ha fått hydrauliske problemer. Det skjedde i Missoula i Montana. Ingen ble skadd. Diskusjonen omkring bruk av utgamle fly i denne rollen vil vel blusse opp igjen. Der borte bruker de Martin Mars, DC6, Grumman Tracker osv. Rene flymuseet.

Holy Mackerel - gigantkansellering på gang?

Nyheter fra Bloomberg tikker inn og der står det å lese at Dubai Aerospace Enterpirse vil kansellere eller redusere bestillingen verdt 29 milliarder US$ for 200 boeing og Airbus maskiner. Et alternativ kan være at ordren fra det statlig drevne leasing firmaet blir overført til Emirates Airline eller FlyDubai.
Sjekk ut http://tinyurl.com/2bxfvop

Godt jobba, flygere i BA!

Saken gjelder en British Airways 747-400 som tok av fra flyplassen i Johannesburg i mai i fjor. Omtrent i rotasjonsøyeblikket senset thrust reverser systemet at motor to og tre hadde reversen ute, noe som førte til at den såkalte gruppe A leading edge flaps, gikk inn. Dette førte øyeblikkelig til stick shaker og alle tegn på at maskinen ikke ville fly. Historien er lengre enn som så, men flygerne berget en kritisk situasjon og får nå kudos fra South African CAA. Les rapporten og du som fly tunge maskiner kan lære noe av den. http://www.caa.co.za/resource%20center/accidents%20&%20incid/reports/2009/0717.pdf Good show!

mandag 28. juni 2010

Veibomber - deteksjon med U2

I min leten etter deteksjonsmetoder med fly, så kom jeg over en britisk rapport som viste til bruken av U2 i deteksjonsrollen for Improvised Explosive Devices, altså veibomber. Dette eldgamle flyet er fremdeles brukbart fordi en trenet flyger lettere kan se objekter av interesse. En amerikansk spesialenhet som heter Asymmetric Warfare Group vet mye om dette. Sjekk http://tinyurl.com/2bw3vwt vedr. U2`en

Solaktiviteten ikke så plagsom som antatt?

Vi er nå inne i solflekkperiode 24 som ble påbegynt i desember 2008. Det interessante er at solen fremdeles har et lavt aktivitetsnivå, mye lavere enn forutsett. Professor Jan-Erik Solheim skriver i siste Astronomi at dette kan være et hint om at solen er blitt svakere og ikke greier å starte opp solflekkperiode 24 som ventet. Flere steder i luftfartspressen leser jeg at luftfarten må foreberede seg på problemer med kommunikasjon og navigasjon. Dette har foreløpig latt vente på seg. Sjekk denne amatørastronomens webside for info: http://tinyurl.com/2epbgkk

Kjoser`n konkretiserer langdistanseplanene

Som annonsert for flere måneder siden, så vil Norwegian satse på de lange avstandene og vil anskaffe 15 langdistansefly. Han vil bli like stor som SAS, sier han til media i går. Han vil starte opp om 12 mndr. og gradvis bygge opp flåten. SAS og Finnair har hver 11 langdistansefly som han vil konkurrere med. Det er ikke kjent hvilken type fly Norwegian vil satse på. Det blir neppe B787 eller A350 dersom han starter opp alt neste år, så kandidater synes å være Airbus med A330, men også hos Boeing med B777.

Deteksjon av veibomber

4 norske soldater er drept av en veibombe i Afghanistan. Tilsvarende har skjedd før, og vil skje igjen dersom en ikke skaffer seg hjelp til deteksjon av Improvised Explosive Devices via UAV. Sjekk linken http://tinyurl.com/25otrh4 Forsvarsstudien av 2007 har besluttet at Norge ikke skal anskaffe UAV`er. Tillat meg nok en gang å påstå et dette er en uansvarlig holdning til et system som alle land vi bør sammenlikne oss med, har anskaffet eller vil anskaffe. Sjekk også http://www.spyplanes.com/pdf_new/convoy.pdf Bildet viser en Northrop Grumman Bat UAV som kan utstyres med hjelpemidler for deteksjon av IED.

Flygerlønninger Over There

Professional Pilot gir hvert år ut en oversikt hvor en kikker flygerne i kortene for å finne ut hva de tjener. Oversikten gir noe noen overraskende resultater, så jeg tar med noen eksempler:
De flygerne som tjener best er de som flyr om natta, UPS og FedEx, med UPS på topp med 231 000US$ for kaptein på topp. Lavprisselskapene som Air Tran og Jetblue ligger lavest med henholdsvis128 000 og 133 000 dollar. Southwest har høye lønninger for styrmenn og åpenbart en nesten linejær skala hvor en med 5 års ansiennitet som styrmann tjener 174 000 dollar og en kaptein på topp 188 000 dollar. Forsvaret har 180 00 dollar på topp. En Corporate S-92 flyger ligger på 15 000 dollar på topp. Offshore er det ingen oversikt over denne gang.

søndag 27. juni 2010

Helikopterhavari nær Rotterdam

Et nyhetshelikopter med 5 personer ombord havarerte i ettermiddag, og fire er omkommet. Helikoptret, av typen AS350, dekket et sykkelløp. Ulykken føyer seg inn i en lang rekke tilsvarende hendelser som har med "events" å gjøre. En kan ikke peke på noe spesielt med helikoptret før det havarerte.

lørdag 26. juni 2010

Luftambulansetjenesten ANS

.... driver all luftambulansetransport i Norge. Selskapet 
eies av de regionale helseforetakene og er fullfinansiert av det offentlige. Et av selskapene som er engasjert i virksomheten er Norsk Luftambulanse. Om dette selskapet skriver LT den 25. juni: 


Forlenget tidsfrist for Norsk Luftambulanse
På grunn av flere avvik i kvalitetssystemet innstiller Luftfartstilsynet på suspensjon av Norsk Luftambulanses rettigheter til å drive luftfartsvirksomhet.

- Samferdselsdepartementet har instruert Luftfartstilsynet til å holde tilbake et suspensjonsvedtak inntil mandag 28. juni kl 15.00. Bakgrunnen er at de ønsker å vurdere nærmere de samfunnsmessige konsekvensene av en suspensjon, sier juridisk direktør Ole Martin Erikstad.
Fra ettermiddagen 25. juni vil et team fra Luftfartstilsynet være hos Norsk Luftambulanse for å inspisere selskapet og verifisere at kvalitetssystemet fungerer.
En suspensjon innebærer at selskapet øyeblikkelig mister sine rettigheter til å drive luftfartsvirksomhet.
- Så snart alle avvikene er korrigert og godkjent i henhold til gjeldende regelverk, så vil suspensjonen oppheves og selskapet vil kunne gjenoppta sin virksomhet dersom de ønsker det, sier Erikstad.

VFR-guiden for 2010 er klar

..... og kan lastast ned i pdf-format. VFR-guiden gjev allmennflygarar oversikt over nokre av dei viktigaste omsyna som må takast når ein ferdast innanfor norsk område.
Heftet er laga for å gje pilotar innspel i planlegging og gjennomføring av flyturar i norsk luftrom. Last ned via http://tinyurl.com/2waz7pe

E-3A Sentry skvadronen i Geilenkirchen fyller 28

Hvorfor feire når det ikke er et rundt tall? Joda, det er fordi denne avdelingen er veldig lite omtalt i norske media. En god del norske flygere og besetningsmedlemmer har tjenestegjort ved denne NATO AWACS skvadronen i Tyskland. Skvadronens rolle har naturligvis endret seg dramatisk over årene fra å nistirre inn i Fulda Gap til å .... ja, jeg vet ikke riktig, men det vet de som jobber der. Skvadronen har 17 AWACS og tre cargo/training maskiner. De opererer fra basene  Aktion, Hellas; Trapani, Italia; Konya, Tyrkia og Ørlandet; Sjekk http://tinyurl.com/37p865m  og http://tinyurl.com/2wums2o

fredag 25. juni 2010

Capstone Pilot - ADS-B i Alaska

Prosjektet har gått over flere år. Første gang jeg rapporterte om det var etter Abbotsford i 1998. Som du vet så er ADS-B selve sentralnervesystemet i NextGen i USA. Akkurat nå er FAA i Alaska for å demonstrere the end result for ATC personellet der. Men det går ikke en dag uten kritiske røster som sier at FAA vil spare enorme summer på systemet i forhold til radarer og ILS`er over alt, slik at noe av besparelsen bør overføres til flyselskaper/flyeiere som må installere det mye omtalte ADS-B "Out" i løpet av ti år.
Sjekk ut http://tinyurl.com/33f7rto Her står at ADS-B is similar to GPS for pilots. Det er naturligvis bullshit.

Interessant display i F-18

Boeing har demonstrert for luftfartspressen, et display for F/A-18 som er basert på iPhone teknologi. Displayet er på hele 11 x 19 tommer og veldig høyoppløselig slik at f.eks. Link 16 data blir godt presentert, spesielt for Weapons Systems Officer. Touch screen panelet kan fly i baksetet om 4 år, sier Boeing.  Sjekk http://tinyurl.com/3x9cgco

Dreamliner grounded

En feil på flyets horisontale haleflate ble oppdaget i går og hele flåten som flyr ble satt på bakken, og resten av de 23 flyene som er under bygging skal modifiseres.  Boeing sier at det vil ta 8 dager å fikse feilen. De sier samtidig at dette er veldig oppblåst i pressen og regnes nærmest  en normal hendelse for en ny flytype.

Avinor får ny styreleder

Etter den meget populære Inge K. Hansen følger nå Ola Mørkved Rinnan (61), tidligere styremedlem i OSL. Hansen er ifølge min kilde, en av de meget få som har fått stående applaus fra NFF`s årsmøte! Jeg ønsker Mørkved Rinnan lykke til!

torsdag 24. juni 2010

En måned til Oshkosh!

AirVenture er en begivenhet for alle flyfrelste som bør valfarte dit minst èn gang i livet. Sjekk videoen fra 2009 på http://tinyurl.com/ljodgw Kan greie meg uten musikken. Jeg likte best passet til en F-86F, et av de peneste flyene jeg vet om. Du kan booke deg via http://www.airventure.com/

onsdag 23. juni 2010

EADS med undervannsbåt teknologi

Jeg har nevnt denne innretningen tidligere, men nå har EADS en video ute og linken følger under. Ja, dieselelektrisk drift kommer jo fra undervannsbåter. http://tinyurl.com/3y6ba6f

USAF med UAV Undergraduate Pilot Training

UPT var i sin tid synonymt med uttaksflyging i Norge, flyging på T-41, T-37 og T-38 i USA, for deretter å komme hjem til 718 skv og F-5B osv. Vel, nå er USAF for alvor på vei over i de ubemannede flys verden ved å stadfeste et behov for 1100 UAV flygere og systemoperatører i løpet av 2012. Det er utdannet personell fra to forsøksklasser og erfaringene er så gode at en nå formaliseres utdannelsen i 5 klasser a 13 elever fra 2011.

tirsdag 22. juni 2010

Embraer kikker på passasjerfly med kun èn flyger

Vi har alle sett at den teknologiske utvikling har sørget for at passasjerflyene har redusert cockpitbesetningen fra fem til to personer i løpet av 50 år. På veien mot helautomatiske fly ser nå Embraer på muligheten for å få aksept for passasjerfly med bare èn flyger. Vi ser jo at såkalt ubemannede fly kan fly helautomatisk (autonomous) fra motorstart til motorstopp etter landing. En lang vei å gå ligger foran Embraer, men det er klart for undertegnede at fly uten cockpitbesetning vil bli vanlig om la oss si 25 år?

Klørne ute etter Talon


Det trengs ca 350 maskiner som skal erstatte T-38 Talon i USAF. Typen fløy for første gang for over 50 år siden, og drøssevis av norske flygere har hatt gleden av å håndspålegge denne fantastiske maskinen. De maskintypene som ser ut til å bli konkurrenter i dette markedet er Alenia North America med T-100 (egentlig en M-346), Lockheed med den koreanske T-50, og BAE Systems med Hawk 128. T-38 er ikke egnet for opplæring på flygere som skal til F-22 eller F-35 JSF. Bildet er tatt av undertegnede på Abbotsford i 1997. Jeg tipper at M-346 går av med seieren. Øverst et bilde tatt på Le Bourget i fjor.

Fin artikkel om luftskip....

.... med et filosofisk anstrøk i Dagbladet i dag. Den er skrevet av  frilansjournalist Bår Stenvik. Ja, det gjelder andre flygende innretninger også. Stenvik etterlyser luftskipenes gjenoppståelse, og forsåvidt er de på gang, men ikke akkurat i passesjertrafikk over atlanteren. Northorp har vunnet en kontrakt med US Army for levering av luftskip til Afghanistan. Dette er et samarbeid med Hybrid Air Vehicles i England. Den blir 100m lang og skal fly om 12-13 mndr. Den skal kunne holde seg i 20 000 fot i tre uker og skal gi US Army "...an unblinking stare". Sjekk bilder av prototype og video på http://tinyurl.com/mjv93q

mandag 21. juni 2010

EMAS igjen

Jeg har nylig rapportert om bruken av dette materialet som skal hindre avkjørsler (excursions) for enden av rullebanen. Tirsdag så demonstrerte systemet at det funker som annonsert, da på Yeager Airpot i West Virginia. Det var en US Airways Regional Jet som avbrøt avgangen. Det var 33 personer om bord som alle kom fra det uskadet.

F-35 enhetspris

Lockheed Martin sier i dag at prisen blir under. 60 mill US $ dersom ordrene fra interesserte parter holder seg. Det kommer fra LM`s CEO Bob Stevens. Dette tilsvarer prisen på en tilsvarende utstyrt F-18 eller en Block 60 F-16.

UAV markedet tar av, men ikke i Norge

Jeg velger å skylde på uvitenhet og/eller at det er flygere som er obstruksjonen. Jeg skal ikke mase om dette akkurat nå, kun vise til en link som jeg har fått fra den norske agenten for Schiebels produkter (Camcopter 100). Via denne kan du finne opplysninger om forventet behov frem til 2020, også i roller som kan ha sivile applikasjoner; http://tinyurl.com/2v6zyvr

søndag 20. juni 2010

NextGen


FAA har nylig kommet med planen sin som omhandler installasjon av ADS-B Out i alle fly som i dag må bruke transponder. Dette må skje før 2020. Dette koster, og Aircraft Owners and Pilots` Assc. (AOPA) som altså i hovedsak gjelder General Aviation (GA) mener at dette koster for mye i forhold til det en får for pengene. Sjekk videoen påhttp://tinyurl.com/39s2a6q

Speed flying

En avart av hanggliding ser det ut til, krevde et liv ved Øygardstølen over Lysebotn lørdag. En 51 årig utenlandsk statsborger sprang ut uten å få skikkelig løft. Han falt 30 meter ned og døde. Jeg har sett filmer av denne spektakulære sporten med åpenbare faremomenter.
Les mer om sporten på  http://tinyurl.com/36znulf

Battle of Brittain Memorial Flight

Jeg synes dette bildet var så fint, tatt over Duxford i vår. Du ser en Spitfire Mk II sammen med nye Tucanos som for anledningen er i WW2 retro farger lik Spit`en. Tucanoene er stasjonert på RAF Linton-on-Ouse i Yorkshire. Spit`en føres av BBMF`s sjef, Sqn Ldr Ian Smith. Kan du huske en annen Ian Smith som fløy Spit under krigen? You got it, han var mannen som ble den første statsminister i Rhodesia, nå Zimbabwe. Han fløy for RAF under krigen.

.

Sjekk ledige jobber

på f.eks. http://tinyurl.com/ypga3u Vietnam Airlines er på jakt.

DC-3 Rosinenbomber

De to siste maskinene som forlot Tempelhof under blokaden av Berlin ble senere brukt som sight seeing maskiner inntil flyplassen stengte i fjor. I går havarerte en av dem på Schonefeldt. Det var åpenbart en fullastet maskin med 28 personer om bord. Like etter avgang fikk den motorbortfall på venstre motor og havarerte. Det kunne gått så mye verre; bare 7 ble skadd. Du husker kanskje min rapport fra Tempelhof før den stengte. Hva som skjer der nå er jeg usikker på, men jeg mottar gjerne rapport dersom du har vær der i løpet av de siste månedene; per.gram@c2i.net Bildet er sakset fra www.flightglobal.com

Dersom du pakker nå...

..... så kan du nå Salt Lake City i morgen den 21. Da er  Joint Bird Strike Meeting of the Bird Strike Committee USA/Canada i gang. Hovedtaler er Jeffrey Skiles, styrmannen til Sully som landet på Hudson River. Sjekk http://tinyurl.com/33pzf6e

Jeg venter på Legends of Flight

Dette er en film som hadde premiere den 8. juni. Den er i 3D, et format som begeistret meg enormt da jeg så Avatar. Filmen handler om utviklingen av B787 spesielt som gjennomgangsmelodi, men dekker også minst 100 år med flyging, og har med seg maskiner som regnes som trendsetter som Boeing Stearman, Lockheed Constellation, Harrier og A380. Filmen er ment å pirre nysgjerrighet og å bidra til inspirasjon og forståelse av flygingens ubegripelige utvikling. Sjekk trailer på http://tinyurl.com/399akmb

Flygeledere - sjekk dette om fatigue

Absolutt på tide at flygelederne får sin del av oppmerksomheten når det gjelder forskning på fatigue. I et storstilet samarbeid mellom FAA og National Air Traffic Controllesr Assc. så er en undersøkelse på gang når det gjelder flygeledernes søvnrytme, hvilemønster og arbeidssituasjon. Flygelederne får anledning til å bidra med svar på spørsmål som gjelder disse faktorene, samt at noen deltar i kliniske forsøk.Svarfrist på denne store underøkelsen er den 15. juli. Dersom du søker på nettet under Air Traffic Controllers fatigue så finner du enn lang rekke med adresser hvor du kan lese mer om flygeledere som element i hendelser eller om flygeledernes arbeidssituasjon.
Ved et sammentreff av datoer, så har også European Business Aviation (EBAA) den 15. juli som deadline for sin pilot fatigue survey.
Da kan jeg likeså godt slenge med at NTSB, som har fatigue på sin topp 10  liste over sikkerhetselementer som det fokuseres på, har store forsinkelser med sin Notice of Propsed Rulemaking hvor en skal innhente kommentarer til et utkast til regler. Dette skulle ha vært klart i fjor, men nå kommer den ikke før i september. For å sitere NTSB`s  leder Deborah Hershman: "This has turned into a slow process with no end in sight." Jeg må nesten le, dett er som å høre prosessen i Europa. Håper ikke flygelederne opplever det samme.

Unlikely bedmates - Helicopter

Allerede på Le Bourget i 2007 ble det gjort kjent et EADS prosjekt som hadde med navnet "Boeing" i en parantes. På ILA Berlin var dette samarbeidet kommet ut av parantesen og inn i nærmere definerte folder, nemlig i prosjektet Future Transport Helicopter, FTH. Det blir et samarbeid mellom Boeing, Eurocopter og flere europeiske stater, ikke minst Tyskland. Jeg må imidlertid si at jeg er meget skuffet over den disignen du ser i bildet som er til de grader gammeldags. Maskinen vil ha en MTOW på 80 000 lbs og kunne frakte 70 fullt utrustede soldater 300km. Jeg finner faktisk samarbeidet mellom EADS og Boeing som det mest interessante aspektet her. Dersom du spør meg hvem som har mest å tjene på dette, så vil jeg svare USA rent teknologimessig. Jeg finner at deres produkter over de siste årene, ligger sørgelig tilbake i forhold til europeiske maskiner. Samtidig bygger Sikorsky sin CH-53K. Den blir noe mindre enn FTH og kan ta 55 soldater ca 200km. 227 er bestilt av USMC. Testing påbegynnes neste år mens FTH skal være tilgjengelig i 2020.

lørdag 19. juni 2010

Fly går av rullebanen

Rett som de er går fly av rullebanen i motsatt ende av der de lander. Flygerne i Canada etterlyser nå at EMAS (Engineered Material Arresting System) blir standard. Senest var det en Embraer 145 med 36 personer om bord som gikk av banen i Ottawa. 3 ble skadd. På samme bane skjedde en tilsvarende ulykke for 6 år siden. Det var våt bane og flyene hadde ikke thrust reversers. Sjekk http://tinyurl.com/36oj5p2

Flymuseet på Sola med trekkplaster

Stavanger Aftenblad rapporterer om en gjeng entusiaster som har oppgradert en B737-200 simulator til -800 standard. Arbeidet er ikke ferdig, men avisen skriver at arbeidet har kommet så langt at den nå leies ut til proffe flygere fra inn- og utland til egentrening. Flyinteresserte kan leie den for kr. 100.- per påbegynte 10 minutter. Snakk om trekkplaster! Sjekk http://www.aftenbladet.no/lokalt/article1221683.ece

Im Westen nichts Neues

Tittelen på innlegget er totalt gal, og viser til de absurde sidene ved 1. verdenskrig. Imidlertid så er handlingen lagt til et land, Tyskland, hvor det for tiden er stor aktivitet innen spesielt Luftwaffe.

 • Landet står foran storinnkjøp av helikoptre i CSAR (Combat Search And Rescue) rollen. Tyskerne har uttrykt sterkt motvilje mot NHI grunnet voldsomme forsinkelser i leveringen av NH90. Både Sikorsky og AgustaWestland vet å benytte anledningen til å fremme sine kandidater. 
 • Tyskerne opererer Heron MALE (Medium Altitude Long Endurance) UAV`er i Afghanistan. Nå diskuteres det i Reichstag om maskinen skal armeres eller fortsatt fly uten våpen. Heron brukes for kompetansebygging samt i hvilken grad Tyskland skal engasjere seg i et system med vekstpotensiale. For undertegnede ser det ut til at Talarion burde ligge godt an.
 • Den siste Atlantique skvadronen legges ned i år. EuroHawk skal overta SIGINT rollen og flyr nå tester med en slik pakke om bord. Den ser ikke særlig pen ut, men den har vært i lufta i 28t sammenhengende så drag er ikke noe problem. Testene foregår fra Edwards og Palmdale.
 • Tyskerne er også misfornøyde med den sene leveringen av A400M. Deres C-160 Transalls er i ferd med å slippe opp for skrogtid.
 • Så litt om den sivile siden hvor den nye storflyplassen Berlin Brandenburg Int. Airport var planlagt å åpne den 30. oktober 2011. Det ligger imidlertid an til nærmere ett års forsinkelse. Schonefeldts sydlige rullebane vil bli BBI`s nordlige bane.

Aftenposten etterrettelig?

Avisens redaksjonelle linje har hele tiden, faktisk helt fra prosjektets begynnelse, åpenbart vært innrettet på å være imot JSF. En har bestrebet seg på å finne negative elementer og benyttet krefter som tilhører den samme menigheten. Som i alle store prosjekter hvor det er voldsomme økonomiske interesser involvert, så vil det finnes de som ser seg tjent med at andre kandidater enn JSF velges. Det betyr i klart språk at de gjør sitt syn gjeldende, spesielt overfor  medlemmer av kongressen. Det gjelder også kostnadene med en alternativ motor som kan bli skyhøye. Noen synes imidlertid å glemme at dette motoralternativet ikke er ønsket av LM, men av grupperinger i kongressen. I den seriøse luftfartspressen ser det ikke ut til at flyet har de negative operative og tekniske sidene som presenteres i Aftenposten i går. Nå har alle tre varianter av flyet fløyet, senest C modellen.  Den synes å fungere som bestilt.

Boeing 787 passerte 1000 flytimer

Det var sist onsdag og det ble blant annet tatt det klassiske bildet du ser her nær Mt. Rainier. Pent!
I forrige måned var det også det første lynnedslag/statisk utladning uten at det fikk samme presse som Dronningens fly fikk. Dette ga imidlertid Boeing anledning til å studere effekten grundig. Undertegnede har opplevd mange lynnedslag/utladninger i løpet av karrieren, men ingen har vært dramatiske av noe slag. Det er kun få ulykker i flyhistorien som direkte kan tilbakeføres til lyn.

torsdag 17. juni 2010

Commercial Aviation Safety Team - CAST

Organisasjonen ble etablert i USA i 1997. Målet var å redusere antall ulykker med 80%. Det sensasjonelle er at etter 10 år, altså i 2007, så var målet nådd! På linken under finner du de 65 punktene som er prioriterte.
http://www.cast-safety.org/pdf/safety_enhancements_completed.pdf
Nå viser det seg at datapunktene som trengs for å fortsette arbeidet ikke lenger gir god nok indikasjon på hvor støtet må settes inn for å forbedre statistikken ytterligere. Et nytt organ har derfor sett dagens lys; Aviation Safety Information Analysis and Sharing, ASIAS. De som er med med data er selskapenes FOQA program, Aviation Safety Action Programs, Aviation Safety Reporting System, Air Traffic Safety Action Program for Air Traffic Controllers, The National Offload Programme, Radar Track Data og data fra ASDE-X. Alt i alt 46 statlige og flyindustri databaser. Tallet forventes å øke til 64 i løpet av 2013. Snakk om initiativ!

Uro blant kanadiske flygere

Sjekk denne meldingen fra Vancouver Sun http://tinyurl.com/36uzr5r
Flygerne er misfornøyde med landets Security, altså flyplassikkerhet. De mener at et eget organ må til for å lukke åpne skott i systemet. Dette går også på trening av personnell, spesielt innen feltet oppførselsbasert profilering.

Konflikt i Sverige

Streiken i selskapene Avia Express, Avitrans Nordic, Golden Air og Svenska Direktflyg fortsetter. I går ble det avholdt et felles streikemøte hvor også flygerne fra SAS deltok. Saken gjelder oppsigelsen av 80 flygere for å erstatte dem med kontraktører. Per akkurat nå så ser det ut til at streiken kan bli utvidet dersom flygerne ikke når frem med tilbaketrekkelsen av oppsigelsene.

Poor Airmanship - igjen

Ganske ille altså, men flygerne skal være absolutt siste skanse for at ikke en hendelse skal bli en ulykke. Igjen leser jeg at flygerne rett og slett ikke kan fly. Nå foreligger rapporten i forbindelse med Conviasaulykken i Venezuela for to år siden. Flygerne greide ikke å etablere seg slik de ble klarert av ATC. og havnet langt utenfor beskyttet område. De fikk varsel fra GPWS 22 sekunder før Boeing 737-200 maskinen traff et fjell uten å foreta seg noe som helst. Det var bare tre ombord, og alle ble drept. Det er jo til å gremmes av!

Fatigue Risk Standard - ICAO

Nylig avholdte ICAO`s Fatigue Risk Management System (FMRS) forum besluttet å fremlegge utkast til en ny standard overfor ICAO`s Council i mars 2011. Statene må etablere Means of Compliance i løpet av november samme år dersom utkastet blir akseptert. Går dette greit, så vil statene måtte følge Standards and Recommended Practices fra samme måned.

B-52H på ILA Berlin

Det er noe med denne maskinen; kommer ikke fra det. Maskinen kom fra Barksdale AFB i Louisiana og brukte 11 timer på turen til Berlin. Besetningen på 5 var forsterket med tre mann. Kikk på videoen og bli imponert og litt skremt i samme øyeblikk.
http://tinyurl.com/369sqtf

F-35B gjennom Mach`en

Det skjedde for en uke siden utenfor NAS Pax River. En grei snutt som gir deg litt info om fenomenet "lydmuren" finner du på http://tinyurl.com/28ufwvu

LA-8 amfibiefly

Jeg må innrømme at jeg er svak for amfibiefly. Den russiske LA-8 ble presentert i bildeform på ILA på standen til Aerovolga, og det finnes bare dårlige bilder av den på nettet, men denne videosnutten viser 8-seteren taxe. Kanskje det mest bemerkelsesverdige ved den er prisen; under 1 mill US$. Sjekk http://preview.tinyurl.com/38bnyt9 Den vil konkurrere i Dornier SeaStar segmentet. Den forventes å bli sertifisert i 2012. Jeg sjekket også flyets egenskaper i sjøen, og den virker unektelig ganske tung. Sjekk http://preview.tinyurl.com/3akqrhd

A400M wingover på ILA

Bare for å briefe, men maskinen demonstrerer absolutt handling agility. Sjekk http://tinyurl.com/384s53y

onsdag 16. juni 2010

Optimisme i SAS

Fra en kollega har jeg mottatt følgende:
"Vi er mer optimistiske ( i hvert fall er jeg det) enn vi har vært på lenge. Sparetiltakene begynner å få effekt og kabinfaktoren stiger. Vi har fått harmoni mellom tilbud og etterspørsel, og vi har et meget godt renome i markedet. Det skal mye til å slå produktet vårt. Punktligheten vår er i verdenstoppen og passasjerene setter faktisk pris på ”gamle” flybesetninger. Det ligger sikkert noe i ”trygghet” der. Vi er begynt å trekke ut fra ”diven”. Ikke så mange G, men dog mer en + 1 G. Håper bare at vekterstreiken ikke blir langvarig. Da renner penga ut igjen".

Atta girl!

En styrmann ble syk med influensa liknende symptomer og måtte ut av cockpit for å legge seg i kabinen. Kapteinen etterlyste en person med flygererfaring og en Cabin Attendant steppet inn som styrmann. Hun har CPL og alt gikk bare fint med flyet og de 232 ombord som i går var på vei fra San Francisco til Chicago. Det gikk fint med den orginale flystyrmannen også, sier historien.

Laptop gutta mister jobben

Northwest vil ikke ta inn igjen flygerne som ble satt på bakken etter at de glemte at de skulle lande i Minneapolis i oktober. De fløy forbi flyplasen med ca 100 miles. Northwest er historie og nå en del av Delta, men det hjelper ikke flygerne. Kanskje de kan få jobb i det australske JetStar?

S-64F Sky Crane i Suldal

Absolutt ikke et vanlig syn i Norge, faktisk så sies det at dette er maskintypens første besøk her. Nå skal den gjøre samme jobben som HS` Chinooks gjorde for kraftselskapene da den var i norsk register. Den eies av Ericson Sky Crane i USA, og leies av Airlift. Bildet er sakset fra Stavanger Aftenblad.

Alitalia med motortrouble

Denne maskinen, en A330, måtte gjøre vendereise til Boston Logan i går kveld etter å ha fått brann i en motor like etter avgang. Alt gikk fint med de 250 personene om bord.

tirsdag 15. juni 2010

Redningskonferansen 2010

Foredragene er nå på nettet, men sjekk spesielt foredraget til Kjell Jacob Johannessen:
http://tinyurl.com/36rjj37

State Safety System

For å minne deg om at undertegnede og andre lenge har ment at vi i Norge bør få etablert et uavhengig organ som arbeider med preventiv flysikkerhet, så kommer et utspill fra LT som kalles State Safety System. Dette er naturligvis helt uholdbart og absolutt ikke hva jeg har i tankene. Et eksempel: Varslingssystemet til Protura, OWS 360, ble effektivt senket av LT til fordel for et radarbasert system utviklet av OCAS. Det hadde gått prestisje i saken og LT nektet å innse at Protura hedde det beste systemet. Dersom SSS skulle vurdere LT`s saksbehandling her og systemenes virkemåte, så tror jeg dessverre at saken ville gått i favør av OCAS som LT anbefalte. Jeg har ingen tro på et bukken-og-havresekken organ.

Loss of Control - en skikkelig killer

Det er ikke bare undertegnede som har reagert på alle ulykkene hvor flygerne synes å gjøre feil. Det synes nå som om Tripoli ulykken føyer seg inn i rekken. Igjen så er vi tilbake til spørsmålet om trening, systemforståelse og ikke minst Airmanship.
I den siste ulykken i Libya, så synes det altså som om at flyet var i orden, men flygerne mistet kontrollen etter avbrutt innflyging. Dette er basert på foreløpige data samlet av en internasjonal gruppe etterforskere. Dette har ført til at Airbus nå arbeider med automatiske systemer som skal overta kontrollen i en slik situasjon. Undertegnede mener at dette er en erkjennelse av at flygerne ikke kan fly flyet i normale situasjoner. Hvordan kan det gå an? Er dette veien mot ubemannede fly?
Her følger en liten oversikt hvor flygerne har valgt å overse varsler i cockpit eller blitt forvirret i tolkningen av disse:
 • Ulykken i Smolensk som utraderte toppsjiktet i polsk politikk og Forsvar den 10. april
 • En etiopisk B 737 tok fyr og havarerte i Middelhavet like etter avgang fr Beirut den 25. januar
 • En jemenittisk A310 havarerte i det Indiske Hav under innflyging til Komorøyenes hovedstad Moroni den 30. juni 2009
 • En Air France A 330 på vei fra Rio til Paris havarerte i Atlanterhavet 1. juni 2009.
 • En Turkish Airlines B 737 flyr i bakken like før den nådde flystripen på Schiphol i Amsterdam den 25. februar 2009
 • En Kenya Airways B 737 havarerer i det sydlige Kamerun like etter avgang fra Douala den 5. mai 2007
Diskusjonen omkring automatisering av cockpit og computor drevne systemer har versert i alle årene etter at den analoge cockpit instrumenteringen ble faset ut. Under finner du sitater fra en konferanse i Tucson nylig.
Too many pilots "are getting tied up in knots in their automation," Bill Voss, head of the Flight Safety Foundation, told an industry conference in Tucson last month. Sometimes, pilots get distracted and pay less attention to basic flight rules while grappling with complex computer programs. In other instances, crashes have been caused by crews simply failing to understand what computers were commanding the plane to do. Considering the early data from the Libyan crash, Mr. Voss told the participants, "You have to start wondering what happened" with the plane's computers.
John Cox, a former U.S. airline pilot who now consults on safety matters, said the airline industry isn't paying enough attention to training aimed at preventing "low-speed, loss-of-control accidents close to the ground."
The lessons from such crashes, he told the same industry conference, "aren't being learned; we're not adequately addressing this."

mandag 14. juni 2010

Ampert på Haugesund Lufthavn

Benytter Securitas streikebrytere?
Det mener iallefall representanter for de som er i streik. Det kan føre til ondt blod, vanskelige forhold i fremtiden og ikke minst at de i streik vil knyte til streikeknuten ytterligere.

Transatlantisk B 737-800

Yep, fra Minnesota via Gander til Stanstead. Extendet Twin-engine Operations, ETOPS, er i orden for Europa og Hawaii, skriver dette lavprisselskapet. Sjekk http://www.suncountry.com/SCA/index.jsf

Første gang igjen for Scheibels Camcopter S-100

Den første UAV som flyr på ILA Berlin, akkurat som i fjor sommer på Le Bourget. Bråkebøtta, ja jeg synes den bråker fælt, har akkurat avsluttet tre ukers tester på en tysk fregatt.

Det kan da ikke være sant?

Det rapporteres fra Singapore at en Airbus A321-200 fra det australske lavprisselskapet JetStar ble beordret til å utføre en go-around fra 400 fot fordi hjulene ikke var nede. I følge kilder i Australia så var en av flygerne opptatt med å sende en SMS fra sin telefon under innflygingen. Australske myndigheter sier at de etterforsker saken. JetStar sier at flygerne ikke er tatt av tjeneste. Sjekk denne linken dersom du vil fly med dem: http://www.jetstar.com/gx/en/index.aspx

Sjekk mer om hendelsen på http://tinyurl.com/3578e4b

Innovasjon og nytenkning

Diesel-elektrisk drift? Høres ut som en konvensjonell undervannsbåt, men dette gjelder helikopter-drivverk.
EADS Innovation Works avslørte en modell av sitt hybridhelikopter, også denne under ILA Berlin. Ingrediensene er et par kraftige batterier, en diesel motor av typen OPOC (Opposed Piston Opposed Cylinder), noe som høres ut som en to-takts boxermotor, en enhet som kontrollerer krafttilførselen, og så enheter som konverterer mekanisk kraft til elektrisitet, altså generatorer. EADS påstår at denne type motor gir en forbedret brenselsøkonomi på opp til 30% i forhold til dagens helikopter-turbinmotorer.
http://www.google.no/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4SUNA_enNO292NO292&q=EADS+Innovation+Works+hybrid+helicopter

Emirates på desperat jakt etter flygere

Nok en gang får jeg en henvendelse vedr. dette med vekt på first officers. Sjekk http://emiratesgroupcareers.com/english/Careers_Overview/flight_crew/default.aspx

søndag 13. juni 2010

Arbeidet med å integrere UAS i kontrollert luftrom går for sakte

Unmanned Aerial Systems skal nå gjennom en testfase i USA hvor FAA vil samarbeide med Boeings Insitu for å lære seg hvordan systemet fungerer og hvordan det best kan integreres blant andre fly i kontrollert luftrom. Jeg synes at valget av ScanEagle er interessant for denne lille maskinen kan holde seg i luften i 24 timer, den er velprøvet og har payloads for mange varierte oppdrag. Dette er rett og slett opplæring av FAA personell og prosjektet skal vare i to år. Sjekk denne videoen tatt fra et amerikansk marinefartøy på anti pirat patrulje ved Afrikas Horn: http://www.youtube.com/watch?v=6r6AUpMF_84

lørdag 12. juni 2010

Gode nyheter fra CHC Norway

Jeg må medgi at min skepsis var stor da et amerikansk fondsforvaltningsfirma kjøpte min gamle arbeidsplass. Var hensikten å robbe det som var og selge restene? Skepsisen ble ikke mindre da firmaet sa opp tillitsvalgte ulovlig. Neida, nyheten i dag viser til at CHC Norway har investert 2,5 milliarder på 18 måneder, rapporterer Stavanger Aftenblad. Good show HS, og jeg ønsker Tore Villard og Dag Falk-Petersen lykke til videre! Det er verdt å merke seg at CHC sier de opererer de mest avanserte  og best utstyrte redningshelikoptre i verden i dag. Det burde være klart for alle at det er nødvendig å skifte ut de eldgamle Sea Kingene som flyr sakte og ikke har avisingsutstyr som kreves for 24/7 operasjoner.

Israeli Air Force får fly over Saudi Arabia

Dersom IAF ønsker å angripe Iran, så får de fly over Saudi Arabia, melder The Times i dag. De siterer amerikanske kilder. I Saudi Arabia sies det at dette er allmen kunnskap. Som du muligens husker, så har jeg for lang tid tilbake spurt når du tror Israel kommer til å bombe atomanleggene i Iran. Jeg har også skrevet om nytt treningssenter i Israel som bl.a. kan simulere langdistanseflyging og bombing av fjellanlegg med konvensjonelle våpen. Bildet viser to IAF-16I under Red Flag, åpenbart konfigurert for lang rekkevidde. Sjekk: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article7148555.ece

IATA spår og spår

The International Air Transport Association, altså flyselskapenes organisasjon, har i løpet av tre måneder endret sine prognoser for selskapenes økonomi fra et underskudd på 2,8 milliarder dollar til et overskudd på 2, 5 milliarder. Vi må naturligvis ta med oss alt det positive, men allikevel, litt av en "regnefeil". Kanskje på tide å lansere Norwegians langdistanseprosjekt?

IS-BAO, hørt om den?

International Standard for Business Aircraft Operations, står det for. Nå skal det lages slike standarder for helikoptre også. Dette ble besluttet under ILA i Berlin nylig. De som står bak er Helicopter Association Intl., European Helicopter Association , British Helicopter Association (en gang ledet av Eric Brown) , og International Business Aviation Council. Her skal det utvikles en Code of Best Practice for all helikoptervirksomhet, også offshore. Vel, jeg har noen kommentarer til det: Som kjent kommer EU Law inn i bildet. Det er uklart i hvilken grad f.eks. Oljeindustriens Landsforenings (OLF) Best Practice vil få lov til å leve dersom den er strengere enn EU OPS. Jeg har jobbet som bl.a. IFALPA`s utsendte til Montreal noen ganger og arbeidet sammen med HAI og EHA`s reps der. Til dette samarbeidet er å si at disse organisasjonene på den tid arbeidet veldig sterkt i mot det jeg som flygernes representant arbeidet for, både når det gjaldt ytelseskrav og FDTL. EHA greide sogar å redusere den standard vi hadde i Norge når det gjaldt helidecks størrelse fra 1,25D til 1D for å spare vekt og penger. Nå er det snakk om å redusere ulykkene med 80%, en har med andre ord ikke noen null filosofi ser det ut til. Og, HAI og EHA arbeidet for å holde gamle helikoptre i drift så lenge som mulig, derfor motsatte de seg ytelseskrav som kunne koste penger. Jeg ser at ulykkesstatistikken for HEMS i USA viser til mange tilfeller av det som tradisjonelt kalles flygerfeil. Jeg har imidlertid absolutt ingen tro på at HAI vil gå inn for to flygere i denne vanskelige form for flyging. Safety er all right det bare det ikke koster noe, var mitt inntrykk gjennom flere års "samarbeid" med disse organisasjonene. Men ting kan jo ha endret seg.......

Best HOTAC around?

Vel, de påstår det, men trenger du hotel accommodation, også i fritid og ferie, så bør du iallefall sjekke http://www.crewhotac.com/

fredag 11. juni 2010

Mulig streik i Securitas

Luftfarten kan bli rammet, og det er dette moment de evt. streikende synes å innrette seg mot, selv om mitt borettslag også er blant kandidatene. Da gjelder det bare å holde seg oppdatert enten via Avinors eller Securitas` web sider.

torsdag 10. juni 2010

UAV i anti piratvirksomhet

Det er iallefall et forslag fra Israel hvor denne innretningen produseres. Den er 1,5m høy og veier 30 kg. Av dette er 5kg. payload som i hovedsak er rettet mot live videostreaming dag og natt. Den minner meg om Convair Pogo som også var en tailsitter

Dette har jeg aldri sett før

Et glidefly med jetmotor!
Videoen minner meg mest om en U-2 som gjorde low pass på Sola for mange år siden. Allikevel, dette er ingen nyhet. En slik maskin fra Desert Aerospace i Albuquerque har fløyet på airshows i flere år, leser jeg. Den på videoen er produsert i Tsjekkia av BonusJet. http://www.youtube.com/watch?v=IBkx5W2_bo8&feature=player_embedded

Emirates med gigantordre på A380

Ordren, som skjedde på ILA i Berlin, er på 32 maskiner. Da blir Emirates suverent den største operatøren av maskintypen med 90 fly! Som jeg har skrevet før: Det blir mange ledige flygerstillinger fremover.

onsdag 9. juni 2010

AW 101 igjen inne som presidentmaskin

Nå som Boeing 101. "Not made here" syndromet burde dermed ikke gjøre seg gjeldende all den tid maskinen nå vil bli bygget i USA. De vil sloss mot både Navair med V-22 og og Lockheed Martin/Sikorsky med S-92A. Prosjektet kalles VXX og dette er altså runde to i en lang historie. Alle tre er kandidater som nytt norsk redningshelikopter. Når prosessen i de politiske og byråkratiske korridorerer er ferdig, så har vel disse maskinene gått ut på dato og en ny arbeidsgruppe må nedsettes fordi den gamle prosjektgruppen også er for gammel....

mandag 7. juni 2010

Ulykken ved Horten den 27. januar

Foreløpig rapport foreligger i dag. Ingen tekniske feil er funnet på helikopteret som hadde 4 ombord. alle omkom. Maskinen var antakelig litt overlastet da det startet fra Bygdøy og veldig nær max vekt da det havarerte. Det fremkommer at helikopterets manøvreringsdyktighet ved stor vekt og liten hastighet er utfordrende. Flygeren hadde 255t total flygetid og CPL.

SAS selger seg ned i Estonian

I følge IFALPA News så går nå SAS` andel ned fra 49 til 10% til en pris av 205 mil SeK. Det operative samarbeidet vil fortsette som tidligere.

søndag 6. juni 2010

Ufyselige handlinger av russisk politi

Det gjelder Smolensk ulykken. Det fremkommer nå at russiske politifolk stjal kredittkort fra de omkomne og at de har tatt ut mindre beløp. Hva skal man si om slikt gravrøveri? En kan neppe underslå at slikt forekommer i enkelte tilfeller, men ikke av de som bidrar til å hjelpe til på ulykkesstedet i en offisiell kapasitet.

Paraglider igjen!

Også nå fløy en inn i et hus, nå i Bygland, og èn person er skadet, melder NTB.

lørdag 5. juni 2010

The Right Stuff

Få med deg denne gode filmen kl 0025 i natt på TVN.

Boeings Integrated Defence System

Jeg fant en veldig god beskrivelse av Boeings militære virksomhet som du bør sjekke:
http://www.ainonline.com/news/single-news-page/article/boeing-ids-flexes-muscle-for-new-growth-strategy-21221/
Jeg er veldig glad over å få besøke dem på Farnborough.
Bildet viser NAS Patuxent River hvor jeg fløy min første Orion tur den 18.12.68. Pax River er en nydelig beliggende base ved utløpet av elven Potomac i Maryland. I bildet ligger også Breezy Point, en flott Officer`s Mess ut mot Atlanteren. Her ser du Lockheed og Boeing kose seg sammen....... Ikke ofte det akkurat.

EASA i støpeskjeen

Merk deg 8. april 2012. Da vil all europeisk luftfart plasseres under "implementing rules" som nå er under utarbeidelse i European Aviation Safety Agency. Til forskjell fra rammeverket til JAA, så vil dette bli et system som er basert på EU`egne lover og det gis ikke fritt spillerom for egne, lokale varianter. For helikoptervirksomheten tror jeg dette vil få store konsekvenser siden "best practice" som etterleves av Oljeindustriens Landsforenings medlemsselskaper, ikke vil bli tillatt. Reglene vil gjelde for alle aktiviteter som foregår innen EU`s område, uansett hvor selskapet eller flyene er registrert. Da dukker naturligvis spørsmålet om FDTL, Flight- and Duty Time Limitations, opp nok en gang, og da det berømmelige Subpart Q i det tidligere JAR-OPS 1 (Commercial Aviation, 2 Business Aviation), 3 (Helicopters) og 4 (Aerial Work). Nå vil det bli en tredelt ordning som i hovedsak blir kategorisert som Commercial Air Transport (CAT) eller Noncommercial (NC). Vanlig ruteflyging, business flyging (card programmes), aerial work og charter vil falle under CAT. All annen fly- og helikoptervirksomhet vil falle under NC reglene. Den tredje kategorien blir Complex Motor-powered Aircraft (CMPA) som omfatter annen business jet- og turboprop virksomhet, store helikoptre og tilt rotor. Til slutt en ege kategori som kalles "Other than CMPA som gjelder "very light aircraft". Kritikerne er veldig sterkt ute allerede med bl. a. flygernes organisasjon European Cockpit Association hvor norske flygere befinner seg. De hevder at reglene skrives i et juridisk språk som er vanskelig å lese og vanskelig å implementere. (AW&ST 24. mai)
Jeg har vanskelig for å se en såkalt harmonisering med det amerikanske FAA slik JAA gjorde. Tvert i mot så ser jeg at amerikanerne nå lager egne regler for utenlandske business fly som flyr inn til USA.
Jeg er sikker på at dette vil bli diskutert i ukepressens luftfartsspalter opp og ned i tiden fremover, så følg med!

fredag 4. juni 2010

Breaking news: NILU i samarbeid med Airbus/EasyJet

Fra nettet kommer dette inn:
Airbus to test ash-detector for EasyJet on A340
Airbus is planning to test an infra-red detector which is designed to pick up traces of volcanic ash, using an A340 platform for the trial.
It is to perform the test in co-operation with UK budget airline EasyJet, a prominent Airbus customer, using technology developed by the Norwegian air research organisation Norsk Institutt for Luftforskning (NILU).

Aviation Safety Network


Jeg har skrevet om FSF og ALAR. Et biprodukt av FSF`s virksomhet er ASN: http://aviation-safety.net/index.php Her finner du luftfartshendelser, bl.a. den 17. mai med en An-24B hvor en nordmann omkom. Dette er det 144. fly av denne typen som er tapt. AW&ST av den 24. mai setter fingeren på vedlikehold av disse flyene som er produsert av tidligere sovjetiske stater. Statistikken er voldsomt dårlig. Det samme gjelder sovjetiskbygde Mi-8/17 helikoptre. FN bruker disse flyene og helikoptrene utstrakt. Bildet er tatt av undertegnede på flyplassen i Nouakchott, Vest-Sahara i 2004. Flyet var fylt med levende duer i bur.