tirsdag 30. november 2010

Kampen om Barentshavet har såvidt begynt

Kampen begynte i 2005 med tråleren Elektrons bortføring av to norske inspektører etter å ha blitt tatt i tjuvfiske. Nå leser vi at USA kanskje ikke lenger vil støtte Norges policy i området dersom det skulle bli øking av konfliktnivået i fiskerivernsonen rundt Svalbard. USA mener f.eks. at Norges 200 mils sone ikke er juridisk fundamentert. Det samme mener UK. Flyoperativt Forum retter på sin konferanse den 2. - 4. mai 2011, fokus mot overvåking av aktivitetene i nordområdene, bl.a. med langtrekkende ubemannede fly. Det blir også en orientering om Orions etterfølger, P-8A Poseidon, samt foredrag av representanter fra Luftforsvaret. Programmet er under utarbeidelse. Bildet viser en Echo II klasse sovjetisk undervannsbåt. Foto: Per Gram

Macho opptaksprøver i Avinor?

Det er grunn til å stille spørsmålet etter at bare 9% av kandidatene etter siste opptaksprøver til flygelederyrket, er kvinner. Hvorfor er ikke kvinner "the right stuff" i dette yrket? Avinor hevder at deres mål er 40% kvinneandel, også blant operativt personell. Dette fremkommer i Flygelederen 2/10 som er ute nå. Når jeg søker på female air traffic controllers på nettet, som virker det som om flere land har tilsvarende problemer. Nå leser jeg også i en amerikansk rapport at antallet kvinner som søker seg mot flygeryrket også er fallende. Det vises bl.a. til at kvinner har manglende kartforståelse eller teknisk innsikt. Men hva er galt hos norske jenter, eller er det prøvene som må justeres?

Biobrennstoff hos Lufthansa

I april neste år vil Lufthansa starte opp regulære, daglige flyginger mellom Hamburg og Frankfurt med et fly som bruker en 50% blanding med såkalt HVO, Hydrotreated Vegetable Oil. Det er en Airbus A321 med IAE V2500 motorer. Dette er en del av Lufthansas forsknings- og utviklingsprosjekt som skal løpe i 6 måneder for å finne mer ut av praktisk bruk av denne type brennstoffblanding. Airbus er også aktivt med i prosjektet.

Verdens 3. største holdingselskap

Selskapet International Consolidated Airlines Holding Co SA ble opprettet i mai i år. I denne måneden er sammenslåingen av BA og Iberia et faktum, og det blir et megasamarbeid. Selskapene vil frakte 62 millioner passasjerer per år i over 400 fly. Selskapene vil beholde sine logos og brand names. Det spekuleres nå om Finnair og Aer Lingus snart vil bli slukt av større selskaper. SAS er ikke nevnt i denne omgang.

787 hendelsen i Laredo

Det synes nå som om en liten FOD (Foreign Object Damage) forårsaket kortslutningen som igjen førte til
at en lang rekke systemer ikke fungerte som de skulle. Nok en gang spør jeg meg selv; er flyene nå blitt for kompliserte? Vel, hendelsen fører til en såkalt "minor redesign" av elektriske paneler og distribusjonssytemet i maskinen. Boeing hevder jo at flyets komputerbaserte systemer har en større grad av redundancy og gir flygerne flere valgmuligheter i en kritisk sistuasjon enn tidligere design. Nå førte altså en kortslutning til tap eller degradering av autothrottle, instrumenter (PFD) og selve flykontrollene.

I-padder selges nå: Moving Map for iPad

Fra i dag den 30., selges ipadder i Norge. Sjekk ut denne app`en for iPad: http://www.hiltonsoftware.com/

søndag 21. november 2010

Cougar S-92A havariet - betydningen for helikoptersikkerheten i Canada

Sjekk denne linken: http://tinyurl.com/38c9nu8 vedr. havariet i fjor hvor 17 omkom. Denne rapporten omhandler havariets betydning for en vesentlig bedring av helikoptersikkerheten og redningstjenesten i angjeldende område. Norge og UK er brukt som referanse. Sjekk Chapter 9 vedr. anbefalingene.

Aviation Intl. News varsler kostnadskutt

Nyheten kom før NATO møtet i Lisboa, men forsterkes nå av en ny rapport vedr. kostnadskutt i forsvarsbudsjettet i USA.
The U.S. National Commission on Fiscal Responsibility and Reform har laget et forslag til kutt som vil spare inn ca. US$ 200 milliarder. Dokumentet foreslår å kutte ut kjøpet av V-22 Osprey og kutte ned på kjøp av F-35 JSF. Det vises til vedlikeholdsproblemer for V-22 ved å stoppe kjøpet på 288 enheter som var planlagt til 380 maskiner. F-35C kuttes ut, noe som fører til at F-35 innkjøpet reduseres med 311 maskiner.
AIN stresser at dette bare er et utkast til besparelser. Foto: Per Gram

Nytenkning etter NATO møtet

Etter at Medvedev går med på NATO`s planer om et rakettskjold over Europa, så vil det føre til nytenkning innen forsvarsalliansen. Trusselbildet endrer seg etter mitt skjønn veldig. Jeg mener at vi nå vil få en dreining mot overvåkingskapasitet og bruk av ubemannede enheter i SIGINT/ELINT (Signals/Electronic Intelligence) rollen i større grad enn tidligere. Tyskland fører an med sin EuroHawk, og Norge bør vurdere tilsvarende for overvåking av våre ressurser til havs på en helt annen måte enn i dag. En må også spørre seg om vi trenger suverenitetshevdelse med mer enn en håndfull jagerfly. Terrortrusselen vil antakelig øke fra de landene vi etablerer et våpenskjold mot, noe som vil kreve øremerkede enheter med helikopterkapasitet og kanskje også COIN (Counter Insurgency) enheter med fly som har lang endurance og god våpenkapasitet. Folkens; det er slutt på Orange og Blue Forces i øvelsene. Nå blir det de med hvite hatter mot de med sorte hatter. Roy Rogers hadde alltid hvit hatt.....

RAF Kinloss stenges

Dessverre et faktum etter de siste kostnadskuttene i UK. Dette er en direkte konsekvens av at det ikke blir noe av Nimrod MRA4. Ikke nok med det, men det samme kan nå skje med RAF Leuchars med ikke mindre enn 5 skvadroner, og RAF Lossiemouth. Det kan bli tøfft for lokalområdene som sogner til basene.

lørdag 20. november 2010

Siste om body scanning av flygere i USA

Min agent i Vietnam har tipset om denne: Flygerne har åpenbart vunnet frem overfor TSA. Jeg opplever det som veldig positivt. Sjekk Los Angeles Times: http://tinyurl.com/28ufxas

fredag 19. november 2010

Ryan Air får negativ presse

Jeg har tidligere skrevet om Moss Lufthavn Rygge hvor en LO tilsluttet avdeling har trådt ut av LO fordi det nå er LO`s uttrykte policy å ikke reise med Ryan Air. Grunnen til LO`s syn er greit dersom halvparten av det som står i gårsdagens Dagblad er riktig vedr. flygernes arbeidsvilkår. Stakkars folk sier jeg! Ikke nok  med det, men i gårsdagens Aftenposten står om 100 Ryan Air pax som nærmest ble etterlatt i Liege istedet for å lande på Beauvais ved Paris.Flyet kom fra Marokko hvor avgangen ble forsinket med tre timer. Deretter ble flyet omdirigert til Belgia hvor det landet ved 2330 tiden. Det ble klart at flyet ikke ville fortsette videre til Paris og passasjerene nektet å forlate flyet. Etter flere timer ble de kjørt med buss til bestemmelsesstedet, lenge etter at flygerne hadde forlatt flyet. Moralen er vel den samme som før; du kan godt fly billig, men du vet ikke hva som skjer.....

Flysertifikat med foto

FAA innfører nå krav om bilde av sertifikatinnehaveren i sertifikatet. Dette mener en kan hindre uønskede inn på airside på flyplasser. Vel, det må vel være mer enn det, f.eks. at sertifikatet kan leses av og sjekkes mot en database o.l. Et bilde høres for enkelt ut å forfalske.

F-35 uegnet i kanadiske arktis, sier rapport

Dette er sakset fra Klassekampen som viser til en kanadisk rapport. Vel, det jeg legger merke til at samme rapport foreslår bruk av ubemannede enheter fremfor bruk av jagerfly til suverenitetshevdelse. Sjekk http://tinyurl.com/2ugfokz

Sivilisering av redningstjenesten i UK

Det har vært litt frem og tilbake etter regjeringsskiftet i sommer, men nå går det mot en tjeneste jeg mener er riktig. Jeg hevder nok en gang, til manges irritasjon, at dersom vi hadde en sivil redningstjeneste, så ville vi hatt en moderne tjeneste for mange år siden. Vi ville heller ikke hatt påvirkning fra Forsvaret i den grad vi har hatt etter anbefalingen fra Helikopterfaglig Forum i 2003 hvor en, til Forsvarets skuffelse, overraskelse og etterhvert sinne, ikke gikk inn for NH-90. Jeg viser her til brigader Morten Klevers presentasjon på Solakonferansen for en del år siden, hvor han varslet omkamp. Sjekk http://tinyurl.com/388dgjq

torsdag 18. november 2010

Boeing flyr sin siste versjon av 737-800

Denne modellen har noen små aerodynamiske endringer som til sammen gir 2% brennstoffbesparelse i forhold til den modellen vi ser i norsk luftrom. Sjekk ut ny paint job for et par flyselskaper, bl.a. Delta Continental, på http://tinyurl.com/38vaa8n Samtidig annonserer Boeing at de nå har påbegynt sertifiseringen av en ny CFM-56 utgave, nemlig -7BE.

Tyskland på tå hev

Den tyske innenriksministeren sa i går at en ventet en terroraksjon mot Tyskland i nærmeste fremtid. I formiddag ble det funnet noe som liknet en bombe med tennsats, batterier og det hele, i en bag som skulle med Air Berlin fra Windhoek i Namibia til Munchen. Akkurat når dette skrives rapporterer BBC at en ikke er 100% sikker på at det er en bombe, men det skal nå fastslås av spesialister. Flyet kom avgårde etter at alle hadde identifisert bagasjen sin. Bilde: BBC

Redningshelikoptersaken

Justis og politidepartementet er nå ute med slides vist på industridagene på Sola i juni. Sjekk linken http://tinyurl.com/2ujve8l og gå inn på General slides for helicopter manufacturers... spesielt siste slide. Den er skummel for her ligger det en del momenter som undertegnede og Redningstjenestens personalforening har reagert negativt på. Husk det jeg har skrevet før vedr. rekkevidde for å heise opp 20 nødstedte 150NM utenfor grunnlinjen; et voldsomt tøfft krav som kun kan oppnås med et rendyrket SAR helikopter. Det tror iallefall jeg. Saken blir presentert på Flyoperativt Forum 2011 i mai.

Screening av Cargo

FOR IMMEDIATE RELEASE


MONTREAL, 17 November 2010 ─ The International Civil Aviation Organization (ICAO) has adopted more stringent air cargo security standards, as part of its ongoing efforts to enhance the overall security of air transport operations worldwide.
The new measures emphasize more extensive screening of cargo, mail and other goods prior to placing them on board aircraft and better protection from unauthorized interference from the point where security controls are applied until departure of the aircraft.
Also included is the strengthening of provisions related to the deployment of security equipment, the security of air traffic service providers, training programmes and instructor certification systems, and cyber threats.

Merk deg at det her er snakk om "standards". Dette er noe som skal etterleves av medlemslandene, i motsetning til "recommendations" som en kan ha andre løsninger på.

onsdag 17. november 2010

Video of the Day: Eurohawk

Sjekk ut denne videoen av tyskernes Global Hawk som fløy første gang i juni. Northorp Grumman kommer over og snakker om maskinen på Flyoperativt Forum i mai 2011. http://www.aviationtoday.com/ Du finner videoen på første side. Sammenlikne med våre nyinnkjøpte håndholdte på et par kilo......

Sverre Quale i ny stilling som dir. i Multiconsult

Han intervjues av Teknisk Ukeblad og svarer på spørsmål:
– Hva er det viktigste du har fått til i Avinor?

– Det aller viktigste var nok å få trafikken til å gå normalt og å gjenskape tilliten. Da jeg begynte var det mistillit mellom ansatte og ledelse. På omtrent alle viktige styrebeslutninger stemte de ansatte mot. Det var splittelse på alle sentrale spørsmål. Det er viktig å sette seg sammen og få til gode beslutningsprosesser, det klarte vi. I 2009 og 2010 har vi levert de beste resultatene innen punktlighet og vi har rekordlavt sykefravær. SAS markedsfører seg som verdens mest punktlige flyselskap. Vi jobber sammen med dem og ligger i tet internasjonalt, det var vi ikke i 2006.

Arbeids- og flygetidsbestemmelser i USA: Bare rot

FAA`s forslag får nå motbør også hos Air Transport Assc. som organsierer 90% av selskapene som flyr passasjerer og frakt. Dermed er det duket for at antikverte regler fortsetter, og man må være forberedt på å være passasjer i USA, eller hos et amerikansk selskap som operer til utlandet, hvor det er slitne flygere. Colgan ulykken, som startet det hele, synes ikke lenger å være interessant. Les mer om ATA`s syn på http://tinyurl.com/375wfbk
Flygerorganisasjonene er åpenbart splittet, men her er hva den største organisasjonen ALPA, mener: http://tinyurl.com/3xm52m7

Qantas med 5. avbrutte flyging

Og det på to uker. Nå var det en B-747 på vei til Sydney som returnerte Johannesburg 1:20 min. etter avgang på grunn av bird strike. Det samme flyet returnerte dagen før på en flyging fra Sydney til Buenos Aires på grunn av røyk i cockpit.

ICAO`s 37th Session - Documentation

Dette veldig viktige møtet i ICAO staker opp kursen for internasjonal luftfart for de neste 10 årene. Via linken under kan du finne absolutt alt av dokumentasjon, og mye av dette vil få innflytelse på ditt eget yrke som flyger, flygeleder eller som administrasjonsansatt. Sjekk ut http://tinyurl.com/34ld9xb Dette er såkalte working papers. Konklusjonene på disse kommer etterhvert.

UAS Norway øker med 6 nye medlemsbedrifter

Som annonsert flere ganger, så avholder UAS Norway sin årskonferanse den 24. i en optimistisk sfære med hele 6 nye selskaper som medlemmer. Sjekk de 15 gamle på http://www.uasnorway.org/ som oppdateres straks med det nye.

Litt for spennende arbeidsmarked i Japan

Som kjent så har Japan Airlines store problemer og skal nå omstruktureres. Dette betyr massiv oppsigelse av flygere. Her er hvordan de gjør det:
Amongst the plans for the airlines’ restructure, is a requirement for a significant reduction in the pilot workforce.

In a press release IFALPA said that “While this is unfortunate, what is neither acceptable nor wise are the methods employed to select pilots for involuntary redundancy. Under the scheme proposed by the Administrator, Captains over the age of 55 and First Officers over the age of 45 will be made redundant.
Flygerne mener at dette strider imot japansk lov og internasjonale retningslinjer.

The Wrong Stuff

Du som har fulgt med i utviklingen vet at The Right Stuff er en spesiell type mennesker som passer til sitt yrke; flygere og astronauter. Flight Intl. har som hovedoppslag i sitt siste nummer og skriver under hadingen The Wrong Stuff ....Pilots are perhaps the most frequently trained people in any profession, yet accidents are revealing that many flightcrew are missing both basic and advanced skills. Dette er skremmende. Oppi dette kommer en foreløpig konklusjon etter Air India Express havariet ved Mangalore i mai; flygeren sov det meste av turen. Da han våknet under nedstigningen mot Mangalore, var han desorientert. Styrmannen så at dette ikke gikk bra flere ganger og ba den serbiske kapteinen foreta en oppstigning. Det gjorde han ikke og flyet havarerte og alle omkom unntatt 8. Styrmannen som var av The Right Stuff omkom. Mangalore var kjent som en særdeles vanskelig flyplass a la Funchal på Madeira. De kalles table top airports. Apropos soving i cockpit: In June 2008, Air India denied reports that two of its pilots had been caught napping on the job.

A flight from Dubai allegedly passed its destination of Mumbai because both pilots were fast asleep in the cockpit. Mumbai air traffic controllers had to use a special buzzer to rouse the pair, but by then the flight was halfway to Goa, according to the Times of India newspaper.

Nok en gang er vi tilbake til seleksjon og trening. Hvem passer i yrket, grunntrening, avansert trening og oppfriskingstrening. Dette vil bli et hovedemne på Flyoperativt Forum i mai neste år.

tirsdag 16. november 2010

Amerikanske Orion satt på bakken i 2009

Egentlig gammelt stoff, men nytt for de fleste, er at USN bare hadde 49 maskiner operative i en lengre periode. USN har 120 maskiner som skal være operative. En lang prosedyre ble forkortet vesentlig og de utsatte vingene ble det byttet hud på. Maskinene skulle i utgangspunktet kun fly 7 500 timer, noe som er øket til over 16 000 timer i påvente av at P-8A Poseidon tar over jobben for alle gamle maskiner i 2019. P-8 vil bli presentert på Flyoperativt Forum i mai neste år. New Zealand lukter nå på denne maskinen i tillegg til India som er på bestillingslisten.

Bestilling på 100 C919

Hm, hva er dette? En kinesisk 150-seter som skal konkurrere med A320 og B-737 serien ser det ut til. Maskinen utvikles i Kina, har enda ikke fløyet, men har altså fått denne bemerkelsesverdige bestillingen fra Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd., et firma som bare er to og et halvt år gammelt. Maskinen skal fly i 2014 og leveres to år senere. Den skal altså sertifiseres i Kina. Det kan drøye en stund før den blir sertifisert hos EASA og CAA. Analytikere mener at dette kan være en media jippo som er en del av et politisk spill. Foto: Wikipedia

Aftenposten: Det er farlig å fly privatfly

I et større oppslag i dag viser Aftenposten til statistikk for de siste 9 årene hvor en sammenlikner forskjellige typer flyvirksomhet. Den er særdeles interessant fordi den viser en voldsomt positiv utvikling for offshore helikopterflyging sammenliknet med forrige 10-års periode, og ikke minst perioden før den igjen. Når det gjelder småfly, så vil de få et spesielt fokus rettet mot seg under Flyoperativt Forum i mai neste år, så følg med! Sjekk http://tinyurl.com/2cquoa5

mandag 15. november 2010

Qantas A380 mer skadet enn først antatt

Fra Down Under kommer denne meldingen:
QANTAS A380 WAS HEAVILY DAMAGED


The Qantas crew whose A380 suffered an uncontained engine failure earlier this month had their hands full in getting the super jumbo back to Singapore. Shrapnel from the engine disabled one of two main hydraulic systems, hampered the fuel transfer system, punched a hole in the forward wing spar and caused a major fuel leak. The cascading nature of such failures meant the pilots couldn't dump enough fuel to bring the aircraft down to its maximum landing weight and the fuel left in the airplane was unbalanced. Flaps, slats and spoilers couldn't be fully deployed and the gear had to be dropped manually. Once it was on the ground, the anti-lock brakes didn't work and, since the damaged engine was an inboard one, there was only one left for reverse thrust (the outboard engines of A380s don't have reversers because they often overhang the grass and might be FOD damaged). The heavy, significantly disabled aircraft needed virtually all of the 13,123 feet of available runway. Meanwhile, the cause of the engine problem has been determined and it's just adding to the PR problems facing manufacturer Rolls-Royce.
 
I tillegg så fikk en ikke stoppet motor nr. 1, den ved siden av den skadde motoren. Det betød at FDR/CVR fikk strøm som førte til at utstyret tuslet og gikk og slettet viktige data etterhvert som tiden gikk.

British Airways B747 returnerte Vancouver

En motor vibrerte og gikk varm og maskinen, som var på vei mot London, snudde og landet på Vancouver flyplass. Det var også en Rolls Royce RB211 motor. Dersom du er rimelig opptatt av din egen sikkerhet så blir ditt spørsmål til flyselskapet før du booker billett: Hva slags motorer er det på det flyet jeg skal fly? Da sier de sikkert stolt: Rolls Royce! Synd for kompisene Henry Rolls og Charles Royce som nå, etter 104 år, blir dratt ned i skitten av flymotorer.....

Betydelig helserisko ved gjennomlysing

Sikkerhetssjekkene blir mer avanserte, og gjennomslysing (Advanced Imaging Technology) slik du ser på bildet, blir etterhvert vanlig i USA. Flygernes helserådgivere mener at flygerne må unngå slikt utstyr og istedet be om en tradisjonell fysisk sjekk. Flygerne mener også at det er belastende for ens personlige integritet og rører seg inn i den personlige sfære når en går gjennom slik under interesserte blikk fra sikkerhetspersonellet. Dette kalles an assault on civil liberties:
Transportation Security Administration er USA`s svar på Securitas/G4S. Om disse kan en lese:
The Republicans control the House of Representatives and are bracing for a long battle over the President's health care proposal. In the spirit of bipartisanship and sanity, I propose that the first thing on the chopping block should be an ineffective organization that wastes money, violates our rights, and encourages us to make decisions that imperil our safety. I'm talking about the Transportation Security Administration.


Vart du skremd no? Ikke, så ta en Airbus A321 da vel

Elektronikk ute av kontroll, står det å lese etter en hendelse nå i august. En BMI A321 på vei fra Khartoum til Beirut ville fly på egenhånd. Flygerne mistet kontrollen på grunn av feil med elektronikken; flyet skar ut og var 20NM fra påtenkt rute før flygerne mestret beistet. Når flyet tar over kontrollen, så er det noe fundamentalt galt med konstruksjonen. Det må være mulig for flygerne å trykke på en knapp som er merket I`m the boss, for så å kunne ta over uten noe krangel med elektronikken. Er flyene for kompliserte? Foto: Curt Lewis

Opptil 29 RR Trent-900 motorer må skiftes

Et massivt tilbakeslag for Rolls Royce og store driftsforstyrrelser for Singapore Airlines, Lufthansa og Qantas ligger i kortene etter at det ble kjent at motorene må tas av vingen for å kunne fikses. Feilen er altså identifisert, men det sies ikke noe om hvordan fiksen skal utføres. RR må ta regningen, også for tapt fortjeneste.

Interessant trekk fra FAA vedr. aging aircraft

Randy Babbitt retter nå søkelyset mot gamle fly med et høyt antall såkalte cycles. Det er det antall flyskroget settes under trykk for å foreta en flyging med påfølgende dekomprimering. Oss litt eldre husker godt Aloha-cariolet`en for mange år siden hvor en stor del av cabintaket ble revet av under flyging og en flyvertinne omkom. Nå vil en innføre et vedlikeholdsregime som gjelder for eldre fly for å hindre widespread fatigue damage, WFD. Makes sense! bildet er sakset fra Wikipedia og Viser Aloha 243 like etter landing. Dette var i 1988.

Lavprisselskap i Japan velger A380

Jeg er kjent med at både ANA og Japan Airlines fløy hight density seating B-747 innenriks i Japan. Nå lurer jeg på hvor mange passasjerer Skymark greier å squeeze inn i en A380. Det er plass til 800!Innenriksselskapet har bestilt 4 maskiner, ble det annonsert i helgen. Sjekk ut http://tinyurl.com/3xdmwy6 Det er interessant å merke seg at aksjene til Skymark falt kvikt etter at nyheten kom før helgen. Mon tro om det var fordi maskinen har fått dårlig rykte etter RR Trent historien? Den kan jo kjøpes med andre motorer.... Mest sannsynlig er det at analytikere mener at selskapet gaper for høyt.

Qantas nødlander igjen

For ikke mange år siden hadde Qantas det beste sikkerhetsnivået i verden basert på registrerte hendelser. Nå ser det ikke bra ut down under. Denne gangen gjaldt det en B-747 på vei til Argentina som returnerte etter røykutvikling i cockpit. Det gikk godt, og kapteinen fulgte normal prosedyre under slike omstendigheter. Dette var den 3. nødlandingen på kort tid. Sjekk http://tinyurl.com/2bxw7vq

søndag 14. november 2010

Den russiske marinens flyvåpen

Akkurat når dette skrives, avsluttes NATOs toppmøte i Lisboa. En skal levere en strategi for de neste ti årene. Norge gjør forsøk på å rette oppmerksomheten mot nordområdene, men det synes vanskelig fordi Medvedev jo er med på møtet. Fogh Rasmussen holder pressekonferanse i morgen kl 14. Bjørnen sover? Neppe, selv om Hallgeir Langeland ønsker hurtigtog fremfor jagerfly (dagens VG). Vår egen marine har registrert at den russiske tilstedeværelsen i våre farvann i perioden 2007 - 2009 var større enn hele perioden 1991 - 2006 til sammen. Samtidig ser vi at NATOs maritime flyvåpen bare er representert med fire norske P-3C i farvannet mot tidligere betydlige innslag av Nimrods og amerikanske P-3C`er fra KEF. Når nå UK ikke lenger har hangarskip med Harriers, så sier det seg selv at oppmerksomheten må rettes mot en betydelig intensivert overvåking av området, gjerne med UAV`er. Mer om dette på Flyoperativt Forum 2011 i mai. Foto: Su-33 fra Wikipedia

lørdag 13. november 2010

Spekulasjoner om samarbeid mellom RAF og RNoAF

I en artikkel den 5. i en skottsk avis står det beskrevet et mulig basesamarbeid mellom UK og Norge. Det ble diskutert på ministernivå i Oslo denne uken, men det er særdeles tvilsomt om det har kommet noe utav det. Det gjelder spesielt Lossiemouth i Skottland som er en av flere baser som blir rammet av forsvarskuttene i UK. Les mer på http://tinyurl.com/2vjzyrb

fredag 12. november 2010

F4U-1 Corsair opp fra Lake Michigan etter 67 år

Flyet havarerte under landingsøvelser på USS Wolverine og er av den sjeldne "bird cage" utgaven. Det betyr at cockpitglasset  hadde et rammeverk istedet for plexiglass som gir bedre utsyn. Historien kan du se og høre på ghttp://tinyurl.com/2wyfsm9a Maskinen ble hevet for 6 dager siden.

WW 1 film av vestfronten like etter krigen

Ganske utrolige bilder filmet fra cockpit i et britisk luftskip. Sjekk ut http://tinyurl.com/18r

Automatisering undergraver manuelle ferdigheter

Dette har vært kjent lenge, men nå synes det som om manglende manuelle ferdigheter fører til flere ulykker enn tidligere, ifølge Wall Street Journal som viser til en undersøkelse gjort av FAA. Seleksjon og trening av flygere blir et viktig element på Flyoperativt Forum 2011 i mai.. Sjekk http://tinyurl.com/3xfkj8c

Ap politiker skaper uro omkring redningstjenesten

I et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad den 1. november har stortingspolitiker Tore Nordtun (Ap Rogaland) et innlegg som skaper uro. Det synes nemlig som om han bidrar til å forberede folk på at det nye redningshelikopteret som er under utredning, vil bli et multifunksjonshelikopter og ikke et rendyrket redningshelikopter. Undertegnede grep til pennen og uttrykte i samme avis bekymring over dette. Innlegget ble fulgt opp i går av leder for Redningstjenestens Personalforening, Jan Rikart Lillebø. På vegne av redningslederne uttrykker han samme bekymring som jeg gjorde noen dager tidligere. Vi vil høre mer om dette etterhvert.

Flymuseet på Sola

I et stort oppslag i Stavanger Aftenblad kan en lese om et populært museum. Styreleder Birger Strand, som du kanskje husker gjennom mange år i Luftforsvaret, forteller at besøksprosenten i forhold til 2009 har øket med 42,6. De har nå over 30 fly- og helikoptre i samlingen som er en privat stiftelse. Sjekk ut http://tinyurl.com/366wvhe

torsdag 11. november 2010

Kansellering av F-35?

Ref. mitt innlegg fra i morges.
Det jeg finner er en mulig kansellering av F-35B versjonen som alt er kansellert av UK som går for C versjonen istedet. I den prosessen skriver jeg for en tid tilbake at det kanskje vil bidra til at B versjonen vil bli kansellert in toto fordi den er svært komplisert. Som du ser av overskriften under, så er dette kun et forslag i forbindelse med budsjettarbeide, og absolutt ikke noe som er avgjort.

Deficit Commission: Cancel Marine Corps Version of the F-35 Joint Strike Fighter and Several Other Weapons

Sjekk http://pogoblog.typepad.com/pogo/2010/11/deficit-commission-cancel-marine-corps-version-of-the-f-35-joint-strike-fighter-and-several-other-we.html

Forsvaret kjøper Raven B ubemannet fly

Onsdag 10. november signerte Forsvarets logistikkorganisasjon en avtale med den amerikanske leverandøren Aerovironment om å kjøpe 15 Raven B


Mini UAV-systemer (MUAS). I hvert system er det tre fly. Mini-UAVene er ikke bevæpnet, men har til hensikt å drive oppklaring. Avtalen har en verdi på omtrent 4,7 millioner amerikanske dollar.

Raven B er utviklet av leverandøren i samarbeid med blant annet amerikanske styrker og de har produsert og solgt omlag 19.000 systemer. Raven B er velprøvd både i Irak og Afghanistan.

Samarbeid med Nederland
- Nederland har lengre erfaring med denne typen materiell og har støttet Norge i anskaffelsen. Det har vært til stor hjelp, sier major Pål Forus, prosjektleder for anskaffelsen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Han mener dette er en god avtale for Forsvaret, både hva gjelder pris og ikke minst hva gjelder kvaliteten på systemet. Sjekk http://tinyurl.com/3yp8qzs Foto: Wikipedia

Kansellerer USA JSF?

NRK melder i morges at et utvalg nedsatt av Obama går inn for å kansellere F-35 prosjektet som et bidrag til å kutte forsvarsutgiftene med 15%. Mer om dette når det er mer kjøtt på beinet.

onsdag 10. november 2010

Lufthansa til Trondheim

Det bekjentgjøres i dag at Lufthansa, som er codesharing partner med SAS gjennom Star Alliance, starter opp på Værnes den 27. mars 2011 med flyging til Frankfurt med en B 737-500. De vil kjøre ruten frem til den 2. oktober 2011.

2 japanske flygeledere dømt

De ble dømt for uaktsomhet etter en nær mid-air mellom to JAL maskiner tilbake i januar 2001. De ble fradømt jobbene sine slik loven forskriver for statlige ansatte. Det gjaldt feilidentifisering hvor galt fly ble bedt om å starte nedstigning. Det ble TCAS RA som flygeren ikke fulgte. Flyene passerte hverandre med 10 m klaring er det anslått. Ca. 100 passasjerer ble skadd da et av flyene utførte unnvikelsesmanøver.

Bird strikes i USA

En Allegiant Air MD-80 serie maskin måtte nødlande på LAX (Los Angeles) etter skade på vinge. Den andre hendelsen var en to-motors turboprop fra Horizon Air som landet på Big Flats Airport med skade etter noe som antakelig var en ørn. Ingen skadd, men det minner oss om at fugler fremdeles er der ute, heldigvis. Jeg kan føye til at SAS akkurat har solgt 18 MD`er til Allegiant.

Flere A380 på bakken

Singapore Airlines setter flere av sine maskiner på bakken etter at det synes å være en designfeil ved RR Trent motorene. Dette har sendt RR aksjekursen ned i kjelleren, men vil også få innvirkning på aksjekursen til SA og kanskje også andre som flyr med RR Trent motorer. Foto: Per Gram

Hva med et flyhus?

Tja, jeg vet ikke jeg..... Ideen synes god, og jeg har sett mange kafeer o.l. over there som har brukt flykropper som et trekkplaster. Huset det er snakk om her bygges i California, og det er brukt deler fra en Tower Air B-747, bl.a. begge vingene. Sjekk dette ut på http://tinyurl.com/35bcya3

Engineered Materials Arresting System - EMAS

Systemet er utviklet for å bremse ned fly som kommer inn i Runway End Safety Area. Jeg leser at det 7. flyet nå er stoppet, noe som betyr at det bør presenteres overfor Avinor på en behørig måte. Vi har en drøss av flyplasser hvor dette kan komme til anvendelse. Selv om det referers til amerikanske bestemmelser i denne videoen, så er det like fullt overførbart til europeiske og norske forhold. Flyoperativt Forum vurderer å få systemet presentert etter alle hendelsene i USA. Katalysatoren for konstruksjonen av systemet var faktisk SAS! Jeg sakser fra Skybrary:
A number of overruns in the USA have had less serious consequences than might have been the case due to the presence of an EMAS. It was an overrun by an SAS DC10-30 following a late touchdown on runway 04R at New York JFK in February 1984 which was the catalyst for the development of EMAS when it led to both passenger injuries and substantial aircraft damage as a result of the extent of the overrun. Runway 04R at JFK has since seen EMAS-mitigated overruns in which the aircraft have been undamaged and the occupants uninjured   Sjekk derfor http://tinyurl.com/33snn9k For oss som husker godt så ble SAS Airline of the Year i akkurat 1984....

Alvorlig hendelse med Kjos`erns nye fly

Heldigvis under testing over there. I går måtte en B787 nødlande i Laredo etter at brann utviklet seg ombord. Som jeg har skrevet før så er dette flyet kalt an all electric aicraft, og brannen åpenbarte seg visstnok i det elektriske systemet. Det står at dersom dette hadde skjedd i 25 000 fot, så kunne det gått mye værre. Les dette på http://tinyurl.com/22m5wyd Jeg takker min tipser i Vietnam for meldingen! Foto: Mike Siegel/Seattle Times

tirsdag 9. november 2010

SAS nekter for å ha vært med i et kartell

Den danske talskvinnen til SAS sier i kveld at de vil anke dommen fordi de opplever den som gal. De har ikke vært med i noe kartell, sier hun. SAS fikk sin bot øket med 50% fordi de tidligere har vært med i et kartell med Mærsk, står det å lese.

SAS bøtelegges i gigantisk prissamarbeid

BBC melder akkurat nå at ca. 10 selskaper, bl.a. SAS, bøtelegges totalt €700 millioner for prissamarbeid innen flyfrakt. Dette blir andre gang SAS tas for dette. Dommen skal kunngjøres i ettermiddag, og det ventes at SAS må plukke opp en regning på Nok 600 millioner. Legg merke til at SAS synes å bidra til negativ omtale i mye større grad enn Norwegian. Sistnevnte slipper positive nyheter på strategisk riktige tidspunkt.

Nettopp inn fra Canada vedr. 60+

Tribunal orders reinstatement of two Air Canada pilots forced to retire


TORONTO The Canadian Human Rights Tribunal has ordered Air Canada to reinstate two pilots, aged 65 and 67, who were forced to retire at age 60.
The tribunal had already declared the mandatory retirement provisions in their collective agreement with Air Canada discriminatory in an August 2009 ruling.
The decision released Monday dealt with the appropriate remedy, and while the tribunal ordered the two pilots reinstated, it did not order mandatory retirement to be eliminated for all Air Canada pilots.
The tribunal says its finding that a section of the Canadian Human Rights Act allowing mandatory retirement in federally regulated industries is not a legal precedent and only applies to this specific case.
George Vilven, 67, and Neil Kelly, 65, were forced to leave in 2003 and 2005, and today the tribunal ordered them reinstated at Air Canada with full seniority.
In addition, the tribunal ordered the airline and the Air Canada Pilots Association to compensate the men for lost wages from Sept. 1, 2009, plus interest, minus the pension money they received.
Advocacy group CARP said in a statement it welcomes the decision in favour of Vilven and Kelly, but it is still calling on Ottawa to repeal the relevant section of the Canadian Human Rights Act.
"The courts are doing what the federal government has declined to do although all parties have campaigned on it, but it is a long, arduous and costly process and still leaves things in a state of some uncertainty," Susan Eng, CARP's vice-president of advocacy, said in the statement.
The larger fight is to resume Nov. 22 when the Federal Court is to conduct a judicial review of the tribunal's 2009 decision.
The Canadian Press

mandag 8. november 2010

Pressemelding fra Norwegian: Leaser to B787

Det lå i kortene at det ble et Boeing produkt som Norwegian vil benytte på sine lengre distanser. Fra 2012 ønsker de å lease to nye B787, men de ønsker å starte opp som tidligere annonsert fra neste år, også da med innleid utstyr. Leasingkontrakten er på 12 år. Spørsmålet er om Kjos`ern satser på RR Trent motorer?Foto: Flyoperativt Forum