onsdag 30. november 2011

Dagens utklipp: Stavanger Aftenblad 17.12.2009

Sveits bestiller 22 JAS Gripen

Valget sto mellom Rafale, Eurofighter og Gripen. Det er ikke overraskende at Gripen vant, gitt landets størrelse, manglende tilnytning til noen allianser og mangel på voldsomt store havområdet. Sveits har i dag 3. generasjonsflyet F-5. Gripen, som altså er et 4. generasjonsfly, var med i Libya kampanjen. Bildet viser Patrouille Suisse på Sola flyshow i 2007 tatt av undertegnede. Flyene er F-5E Tiger II.

Ulykke nær Phoenix

Klikk på kartet for bedre lesbarhet
Havaristedet er 2nm vest av der det står OUTLAW MOA. Kan en forledes til å tro at MSA54 kan lokke en i en felle når det rett vest er et fjell på 5057 fot?
Er dette kartet en killer?
Siden jeg fløy i dette området et års tid, så ble jeg interessert i en ulykke som skjedde i forrige uke hvor seks personer omkom, derav tre barn. Flyet traff Superstition Mountains i 4500 fot i VMC, noe som har avstedkommet en debatt omkring luftrommets beskaffenhet i området. I 2006 ble gulvet i B-luftrom øst av Phoenix senket fra 8000 til 5000 fot. Superstitions går opp i 5057 fot. Dette skjedde mot høylydte protester fra Arizona AOPA. Grunnen til re-disign var å få større avstand mellom kommersielle flyginger inn til Sky Harbor og flyene fra Falcon field. Det betyr at fly fra Falcon Field som skal østover må fly rundt Superstitions eller be om klarering til å entre B-luftrom. Egentlig ikke noe problem dette, men AOPA mente at her kunne det ligge an til spennende episoder. NTSB kikker på akkurat denne faktoren. Flyet var en Turbo Commander og flygeren var erfaren.

Arne Roland ny direktør i CHC Helikopter Service AS

Roland er konserndirektør i Kværner Værdal og tiltrer rollen som direktør for CHC div. Eastern North Sea til neste år. Foto: CHC HS AS

Redningshelikoptre: Prosjektgruppa trenger mer plass

Som kjent så har prosjektgruppa kommet frem til det samme som Helikopterfaglig Forum kom frem til i 2003: Det er i hovedsak tre kandidater: AW101, S-92A og NH90. I tillegg kommer EC225 som er et lite helikopter og ikke egnet som redningsmaskin. Den kan neppe fly 270NM (150NM fra grunnlinjen) for der å plukke opp 20 for så å returnere utgangspunktet og lande med nødvendige reserver. Det kan ikke NH90 heller dersom den ikke produseres i den utgaven som vi fikk data på i 2002, altså en variant med konforme brennstofftanker over hjulsponsons. Jeg har tidligere skrevet om den begredelige single engine performance på maskinen. AW101 er det best egnede helikopteret, men S-92A kommer til å bli valgt.
Nå må prosjektgruppa ha mer plass står det i Stavanger Aftenblad i dag:

tirsdag 29. november 2011

Little Bird UAV foretar automatiske landinger

Look; no hands!

Sjekk videoen på http://www.milpages.com/blog/8109 Det er THALES som sjekker ut dette systemet som skal fortsette testene ut i 2012 på en fransk fregatt. Her er det snakk om å ta høyde for de bevegelser som er fartøy har i Seastate 5, inkludert kastevinder og turbulens. Systemet kalles D2AD og kan monteres i bemannede helikoptre også som et sekundært landingssystem. Sjekk også ut http://www.milpages.com/blog/8109 som er Northrop Grummans Fire Scout på jobb. The future is unmanned! Foto: Thales

International Helicopter Safety Seminar 2011

IHSS ble avholdt i begynnelsen av måneden, og det som kommer derfra er ikke særlig optimistisk. Målet var, da IHSS og IHST ble etablert i 2005, at antallet ulykker skulle reduseres med 80% på verdensbasis i 2016. Dessverre så er antallet ulykker det samme nå som i 2005, men det er samlet mye data som kan brukes for å fokusere på de elementer som er problemområdene, spesielt det menneskelige element. Der møter man på et tradisjonelt problem: Hvordan få dette ut til de som ikke deltar på IHSS eller tilsvarende konferanser rundt om i verden? Se bare på Flyoperativt Forum hvor småselskapene glimrer med sitt fravær. Ja, de store også for den saks skyld. Kudos til Airlift som er flinke til å delta.

AMR, American Airlines` morselskap, ber om beskyttelse fra kreditorer


Selskapet ber om beskyttelse fra kreditorer under Chapter 11 for å få ro til å refinansiere driften. De har midler til å betjene kortsiktig gjeld, står det etter kjennelsen i New York. Selskapet driver tungt og har kjent effekten av økede drivstoffpriser. Foto: AA

Kinesisk flygermangel

Det rapporteres at Kina trenger 3000 nye flygere i året, samtidig som det utdannes bare 2 000. Nå er flyselskapene på leting etter "the right stuff" blant studenter som er i ferd med å gjøre seg ferdig med studier på forskjellige universiteter. Jeg lurer egentlig litt på hvordan flygerutdannelsen arter seg der borte. Foto: Curt Lewis

mandag 28. november 2011

Stort oppslag om redningshelikoptrene i Aftenposten i dag

Sjekk artikkelen i nettavisen på http://tinyurl.com/d8zpa5y For å bedre forstå innlegget under, så bør du lese saken i Aftenposten først.
En observatør skriver til meg:

Det er patetisk at statssekretær Terje Moland Pedersen (Ap) skjuler seg bak begrepet kvalitetssikring (definisjoner under) for å rettferdiggjøre 112 mill og 4 år tidsspille. Kvalitetssikring er ment å effektivisere prosesser, ikke ødelegge. Jeg har nå stelt med slike ting i nærmere 15 år og vet litt om det. Blitt sertifisert ISO Quality Management Lead Auditor til og med.
75 mill I lommene på konsulenter for å etterprøve arbeid fra folk som vet langt bedre enn de selv??. Spør meg neste gang, da…

Det det handler om etter min ringe oppfatning er å justere kravspec’ene smått om senn slik at Forsvaret får det som de vil.

DefinisjonerQuality assurance (QA):
Quality assurance is a set of activities intended to establish confidence that quality requirements will be met. QA is one part of quality management.
Kvalitetssikring:
Alle planlagte og systematiske aktiviteter som er iverksatt som en del av kvalitetssystemet og påvist som nødvendig for å skaffe tilstrekkelig tiltro til at en enhet vil oppfylle kravene til kvalitet.

Så kan du jo legge inn hva du tror de mener om den jobben dere gjorde i sin tid. Fy pokker, sier jeg…

Vel, det er enkelt å tiltre dette. Helikopterfaglig Forum leverte sin enstemmige innstilling vedr. anbudsutsettelse våren 2003. Enda har ikke anbudene gått ut. Litt av en kvalitetssikring! Og så er det pinadø de samme helikoptrene vi kom frem til i 2003 som fortsatt vurderes. + ett til, EC225 som er et lite helikopter som ikke engang ville kvalifisert til vurdering i 2003. Foto av Sea King: Scanpix

EU Kommisjonen bekymret - Single European Sky

Fra nettet i dag:
In a progress update issued on Friday, the Commission said that its “main concerns relate to insufficient steps towards cross-border air navigation service provision, the lack of interoperability of air navigation systems and the lack of resources for national supervisory authorities as well as their low level of activity in monitoring the air navigation service providers”.


Med andre ord, ting går for sent.

Yves "Jetman" Rossy flyr i formasjon

Sjekk ut formasjonsflygingen med to L-39C Albatros: http://tinyurl.com/d9262a6

søndag 27. november 2011

BBC: Målrettet sabotering av de tre største forurenserne - og noen nye

Sjekk rapporten fra Durban på http://tinyurl.com/7pvdwaq Ikke særlig optimimistisk for våre barn og barnebarn.

Helikopterhistorie

En Bell 47G og en S-61N ved riggen Gulf Tide i 1970. Helikopter Service hadde redningstjenesten fra 1970 til 1973 med en dispatch reliability på over 99%.
Foto: Ukjent

Det er ikke bare nordpå det kan blåse

TAF ENZV 271400Z 2715/2815 33045G60KT 9999 -SHRA FEW015TCU SCT025


Her inne i Ryfylke, nærmere bestemt på Idse, er den oppe i 60 i kastene nå, altså sterk storm. Heldigvis så kom været et par timer etter springfloen. Trykket er 978hp og det ser ut til å fylle seg. Nordavind er noe dritt her fordi fremherskende vindretning er SØ som er den veien trærne lener seg. Plutselig sterk "medvind" kan føre til skader på skogen her.

Juletre på bybrua i Stavanger

Fredag skulle den årvisse begivenhet finne sted; jueletreet skulle på plass med helikopter. Etter flere forsøk måtte flygeren gi opp. Vitner mener at to stropper under treet hang seg opp i noe på toppen, og det så spennende ut. Det var tydelig at vinden var alt for sterk for å kunne få dette til. Noen mener dette var en farefull operasjon. Etter å ha sett videoen synes det mer som et prosjekt som var dømt til å mislykkes. Maskinen kom fra Helitrans AS. Flygeren synes å bagatellisere det hele. Denne typen virskomhet har som kjent en særdeles dårlig ulykkesstatistikk. Sjekk video på http://tinyurl.com/czp8x89 Foto: Stavanger Aftenblad

Juletrær og helikoptre

Et havari på New Zealand nylig viser hvor kilent det kan være når en skal plassere juletrær med helikoptre. Sjekk det spektakulære havariet på http://tinyurl.com/cebsu9o hvor flygeren spaserte vekk fra vraket. Et under at ikke personer ble skadd.

lørdag 26. november 2011

Landingsplassen for helikoptre ødelagt på Værøy

Værøy er helt isolert etter Berits herjinger. Ordføreren sier at det neppe kan lande helikoptre der før utpå nyåret. Personlig tipper jeg at Værøyfolket vil finne alternative løninger, men det ser ikke pent ut. Foto: NRK Nordland

Klassekampen roter


I gårsdagens avis omtales forsvarssjefens fagmilitære råd vedr. bl.a. flybasene i Norge. Under tittelen "Trøndere i allianse med Andøya", og "Sloss for fly i nord" står følgende:
Andøya er i dag base for to typer overvåkingsfly. Forsvarssjefen ønsker en utfasing av den ene typen. Den andre typen er gamle fly som snart vil måtte settes på bakken. Dermed er framtiden til flybasen på Andøya usikker.
Vel, på Andøya er det kun èn type fly, nemlig 6 stk. Orion. To av disse er gamle B-modeller omdøpt til N. En slik er forøvrig i ferd med å pakke sammen på Seychellene for å reise hjem etter endt oppdrag ved Afrikas Horn. Disse to har fått en del nytt utstyr, bl.a. av elektrooptisk art. De andre fire er mye nyere C-modeller. For å sjekke hva oppslaget i Klassekampen egentlig betyr, så henvendte jeg meg til en kilde på Andøya som skriver til meg:
Klassekampen-journalistene tar nok feil her, ja. P-3C-ene skal videreføres på lang sikt - og N-ene vurderes utfaset.
Men det er flere faktorer inne i bildet her. Reduserer man flåten, vil slitasjen på resterende fly øke, og dermed får flåten kortere levetid.
Dessuten er det inngått kontrakter for vingeskift på HELE flåten. Disse er irreversible kostnader. Ergo vil det trolig lønne seg å beholde alle seks flyene.
Forhåpentligvis kommer de korrekte tallene vedrørende kostnadsbildet frem...
Dermed synes det ikke som om basen er i fare.

Artikkelen tar også for seg et interessant samarbeid mellom Ørlandet og Andøya vedr. bruk av Andøya som fremskutt base for F-35. Tipper at det var et utspill som det ville arbeides videre med dersom Andøyabasen var i fare og/eller dersom Bodø ble valgt som jagerflybase. Det høres jo veldig pussig ut at alle 48 flyene skal være offer for et eneste "pang". Fremskutte eller tilbaketrukne baser vil måtte være med i det store bildet. Derfor er det merkelig at Sola skal legges ned.
Bildet er tatt i 1971 av undertegnede.

fredag 25. november 2011

LOT 767 wheels up

Det dukker stadig opp syrlige kommentarer til landingen med hjulene inne. Flere spør: Var det ikke noe gravitasjonskraft den dagen? Noen lurer på om flygerne i det hele tatt har fulgt sjekklista. De ble instant heroes i Polen, noe som var hardt tiltrengt etter misæren og havariet med en Tu154 i Russland hvor flygernes disposisjoner er i fokus. Sjekk skadene på denne videoen: http://tinyurl.com/7rnx73d Foto: LOT

Søk- og redning - Dagens utklipp fra 2009

Klikk på innlegget for bedre lesbarhet

Airlift ute av Svalbardkontrakten

Airlift får ikke bli med i prekvalifiseringen for Sysselmannkontrakten på Svalbard. Selskapet har hatt kontrakten fra 1. april 1996 og vil være ute av den i 2014 da et nytt selskap vil ta over. Konkurransen står da mellom Bristow, HS og Lufttransport. I følge Justisdepartementet står det på økonomiske forhold. Bildet viser dir. Jonny Skoglund. Morselskapet heter Bluweay og har Jakob Bae som sjef. Foto: Airlift

Avoidance App


Dette er nesten ufattelig: Hele jordas terreng som en app i en smartphone! Nærmere bestemt en Motorola Droid X. Siste AW&ST som akkurat kom inn, har en nyhet som bare må bringes videre fordi den har nesten ufattelige positive konsekvenser dersom den koples til en autopilot. Autopiloten vil nemlig hindre deg i å fly inn i terreng. Systemet kalles Auto GCAS og er testet ut med en UAV hvor telefonen er på bakken og gir signaler direkte til UAV`ens autopilot i rollplanet. Dette er testet ut med en F-16 også. Neste fase er å montere telefonen i flyet. AGCAS er ikke noe nytt konsept. Det er utprøvet på Edwards for 13 år siden hvor også Sverige var med. Det er imidlertid første gang jeg leser om en ubegripelig mengde data i en app. USAF vil få systemet Automatic Collision Avoidance Technology (ACAT) /Fighter Risk Reduction Program utstyr montert i fly fra 2014. Som kjent blir det et gap før F-35 kommer som må fylles. Disse får systemet. Følg med! Foto: USAF

Vulkanen Katla på Island rumler

Egentlig ikke noe nytt, men befolkningen i Vik, den nærmeste bygda til Katla, driver med evakueringsøvelser rapporteres det i NRK. Foto: Emmanuel Durand, AFP

Redningstjenesten og Sola

Stavanger Aftenblad skriver i dag at forsvarssjefen åpner for å beholde redningstjenesten på Sola slik som nå. Allikevel, for ytterligere å understreke samrøret mellom denne sivile tjenesten og Forsvaret så uttaler sjef 137 luftving, maj. Bjørn Viksås følgende til avisen: "Redningstjenestens oppgaver skal fortsette, men dette er en jobb som Luftforsvaret utfører for Justisdepartementet. Det rimer ikke at den militære virksomheten skal avsluttes når redningstjenestens oppgaver som også er en militær jobb, skal føres videre." sier han.
Jeg legger ved en illustrasjon til de som tror at AW101 er så enormt stor i forhold til Sea King. Som du ser er forskjellen bare 66cm. Ill.: Agusta Westland

torsdag 24. november 2011

Alvorlig samrøre mellom Faremo og Barth Eide

Forsvarssjefen anbefaler Solabasen lagt ned; for `nte gang forøvrig. Vel, her er en sivil operasjon med redningshelikoptre forkledd som militære maskiner. Ja, en sivil operasjon. Det er politisk umulig å legge ned redningstjenesten på Sola, og det vet forsvarssjefen. Nærheten til oljefeltene i sør tvinger basen til å bli opprettholdt. Nå må politikerne gå  inn i seg selv å vurdere det røret de har stelt i stand når vi har Forsvaret som operatør av en sivil tjeneste.

European Cockpit Association 20 år

Det var gjennom flere år diskutert innad i Norsk Flygerforbund i hvilken grad denne organisasjonen ville være et talerør for det større internasjoneale flygerfellesskapet, IFALPA, eller ikke. Vel, NF ble med, men først i 2006 ble ECA den europeiske avdelingen til IFALPA. ECA har over 38 000 medlemmer i 38 land. I 2003 var undertegnede en blant flere flygere med i en demonstrasjon utenfor Stortinget hvor NF protesterte mot utkast til flyge- og arbeidstidsbestemmelser fra JAA. Initiativet kom fra ECA.

Om valg av redningshelikopter - SA 19.06.2003


Klikk på teksten for bedre lesbarhet

AAIB ute med Bond Helicopters havarirapport i 2009

Alle de 16 ombordværende omkom da et Super Puma Mk2 helikopter fra Bond Helicopters havarerte i britisk sektor i april 2009. Rapporten kom nå og kan leses på http://tinyurl.com/d2w55rc Havariet skyldtes teknisk svikt i MGB. Foto: Bond Helicopters

Forsvarssjefen legger nå frem sin innstilling for Barth Eide

Langtidsplanen presenteres akkurat nå, og det synes klart at den eneste jagerflybasen blir på Ørlandet, slik jeg har rapportert tidligere. Så er spørsmålet om Sola legges ned. Da vil redningstjenesten antakelig forsvinne derfra. Begge elementene er det mye politikk i. 48 fly på èn base i sør når Fellesoperativt Hovedkvarter har flyttet fra Stavanger til Bodø for 600 millioner for å være nærmerer trusselen? Vel, 600 mill. er jo bare blåbær; en får litt over et halvt jagerfly for det... Følg med.

onsdag 23. november 2011

Nosedive - flygeren var 82

Oklahoma State University officials held a memorial service Monday in Stillwater to honor women's head basketball coach Kurt Budke, 50; assistant coach Miranda Serna, 36; former state Sen. Olin Branstetter, 82, and his wife, Paula Branstetter, 79.
They all died Thursday when their plane went down on the way to a recruiting trip in Little Rock, Ark.
Olin Branstetter was the pilot of the Piper PA-28-180, a single-engine plane.

SAR: Denne artikkelen synes å gjelde i dag også

Norge - en spurv i tranedans.....

Klippet fra ABC Nyheter nå:
Luftfartskrig mellom SAS og russiske Aeroflot
SAS var nær ved å bli stengt ute fra det russiske luftrommet under en konflikt med det russiske flyselskapet Aeroflot i høst.

Under årets forhandlinger om flyselskapenes vinterprogram oppsto det konflikt mellom de to selskapene, skriver Aftenposten. Aeroflot ønsket å øke antallet avganger mellom Moskva og Oslo fra syv til ti ganger i uken. Luftfartstilsynet innvilget 19. oktober søknaden under forutsetning at luftfartsavtalen mellom Norge og Russland blir overholdt.
Etter at avtalen ble inngått, fikk Luftfartstilsynet en klage fra SAS, som hadde meldt inn ønske om å doble antall avganger mellom København og Moskva. De var imidlertid misfornøyd med rutetidene de var blitt tildelt på Sjeremetjevo-flyplassen.
Luftfartstilsynet trakk tilbake godkjennelsen Aeroflot hadde fått, noe som ikke ble godt mottatt av russerne. Norge fikk beskjed om at SAS ville bli nektet å fly over Russland på sine Asia-ruter dersom ikke Aeroflot fikk godkjennelsen tilbake.
To dager senere aksepterte derfor Luftfartstilsynet at Aeroflot likevel skal få godkjennelse til ti avganger i uken, mens SAS må godta de rutetidspunktene russerne har bestemt.
– Russiske myndigheter har tatt i bruk meget kraftige virkemidler for å tvinge sin vilje igjennom. Dette er helt klart i strid med luftfartsavtalen, som er basert på likeverdighet, sier seniorrådgiver Pierre Chauvin i Samferdselsdepartementet.
Han sier Luftfartstilsynet har tatt initiativ til dialog med russiske myndigheter med sikte på å få gjennomført nye luftfartsforhandlinger så snart som mulig.

Airbus med spådommer om det nordiske markedet

Airbus expects that the Nordic market will receive 424 new commercial aircraft up to 2030. These new aircraft, with a total value of $38 billion, “will be dominated by single-aisles” but Airbus believes that there will be a trend towards larger capacity types as “airlines seek to grow capacity efficiently, reduce seat mile costs and simultaneously their impact on the environment”.

It`s video time!

Sjekk disse fra AW&ST:

http://tinyurl.com/76mraf9
Foto: Wikipedia

Den første internasjonale F-35B ruller ut

Dette fra en pressemelding fra Lockheed Martin:
From the press release:
The first international Lockheed Martin F-35 Lightning II has rolled out of the factory. The United Kingdom Ministry of Defence will use the short takeoff/vertical landing (jet, known as BK-1, for training and operational tests.
Egentlig ganske uforståelig dette, men den er vel betalt for da! B-modellen er som kjent kansellert for Royal Navy`s vedkommende. Foto: LM

Fra 2006 - allikevel aktuell denne lederartikkelenDersom du har fulgt med vet du at Sverige nå får levert de første av sine 15 Sikorsky Blackhawks som bl.a. skal benyttes i kontraterror rollen. Norge ser ut til å utstyre redningshlikoptrene med militært utstyr, noe som reduserer helikoptrenes rolle som rendyrkede redningsmaskiner.

tirsdag 22. november 2011

Avanti II havarert

Dette skjedde i USA etter en single-engine landing. Sjekk video på  http://tinyurl.com/cjs6jue Foto: Wikipedia

USA: Konsekvenser ved avgift på innsjekket baggasje

Too much carry-on luggage toted by other passengers recently emerged as the No. 1 complaint of air travelers, and with the Thanksgiving travel crush underway, Congress might consider limiting the bag fees that airlines can charge.
Those per-bag fees that airlines have been charging for checked luggage have led passengers to push the carry-on limits, slowing down airport security checkpoints and creating a mad scramble to lay claim to overhead bins once people board.
Er det noe kjent her?

EU oppdaterer svartelisten sin

Svartelisten over tvilsomme selskaper som ikke får fly til Europa ble oppdatert i går. Sjekk http://tinyurl.com/2xu4br hvor du finner link til .pdf listen.

Norwegian ekspanderer i Skandinavia

Norwegian Air Shuttle annonserer 34 nye ruter til neste år, 16 av disse fra Norge:

 Torp: Antalya, Bergen, Berlin, Evenes, Las Palmas, Nice, Palma og Trondheim.
 Bergen: Edinburgh.
 Trondheim: Berlin

mandag 21. november 2011

Boka til Håvard Klevberg kommer snart

Boka omhandler den kalde krigen og nordområdene, spesielt 333 skvadrons rolle. Den omtales slik:

Luftovervåking av havområdene i nord

Om norsk overvåking av militær og sivil aktivitet i nordområdene. Flyavdelingen 333 skvadron har hatt en viktig rolle i norsk sikkerhetspolitikk.
Norges viktigste bidrag i alliansesamarbeidet under den kalde krigen var utvilsomt etterretning og informasjonsinnsamling. 333 skvadron har vært en sentral aktør i denne virksomheten. Arbeidet til 333 skvadron viser at Norge som småstat har utviklet seg fra å være under press fra allierte stormakter, til å bli en aktør som kunne sette begrensninger for vestmaktenes virksomhet og nærvær i nordområdene, og gjennom dette etablerte et sikkerhetspolitisk handlingsrom. Alliansen, og spesielt USA, har ansett informasjonen fremskaffet av 333 skvadron som viktig i våpenkappløpet. Da rekkevidden til de sovjetiske strategiske missilene økte og patruljene til ubåtene som fungerte som utskytingsramper ble trukket tilbake til Barentshavet, økte verdien av informasjonen ytterligere. Boka er på 470 sider og har ISBN: 9788215018638

Leder i Stavanger Aftenblad 14.01.2009


Klikk på bildet dersom det er lite lesbart

Spanias overinvesteringer - Castilla La Mancha Airport

Sosialistregjeringen går av, men blir det så mye bedre? Uansett, landet vil slite i årevis, og på linken http://tinyurl.com/759r8y7 ser du et prosjekt som har kostet nær 1 milliard Euro, en flyplass som nå er stengt etter tre års drift. Du kan lese den tragiske historien her http://tinyurl.com/744zcd6

lørdag 19. november 2011

Opptelling hos Boeing

  • Emirates Airline ordered 50 777-300ERs, with options for 20 more.
  • Oman Air ordered six 787-8s.
  • Qatar Airways ordered two 777 Freighters.
  • Lion Air committed to buy 201 737 MAXs and 29 Next Generation 737-900ERs. The agreement also includes purchase rights for an additional 150 airplanes.
  • Aviation Capital Group (ACG) committed to buy 35 737 MAX airplanes and finalized a firm order for 20 Next-Generation 737-800s.
  • Singapore Airlines finalized order for eight 777-300ERs.
  • Unidentified customer ordered eight 777s.
Foto av den orginale Boeing fabikken: Per Gram

Watch out; Admiral Kuznetsov er på tur

Sist hangarskipet var på tur, så ga det blaffen i alt som het regler for olje- og gassområdene langs norskekysten. Norge sendte en note naturligvis, så får vi se om det har hatt noen virkning eller om helikoptertrafikken nok en gang får noe overraskelser. Hold utkikk!
Fartøyet starter på turen fra Sevoromorsk i dag og cruiser langs norskekysten med eskortefartøyer og antakelig kliss nye MiG 29KUB ombord.

Flyging og flybesetninger

Stavanger Aftenblad hadde et par lengre artikler om fly og flyging torsdag. Pene og pyntlige ting, ikke noe kontroversielt eller negativt. Lettbeint vil noen si. Er alt bare glede og pene mennesker gjengitt på glanset papir? Neida, fra en kollega her jeg mottatt noen betraktninger som gjengis under. Husk også at mange flygere drives det rovdrift på fordi arbeids- og flygetidsbestemmelser er kontraktsbestemt i mange land; take it or leave it. Her finnes ikke noe europeisk regelverk basert på vitenskapelig grunnlag. Arbeidstiden kan langt overskride det som gjelder for en gjennomsnitts industriarbeider. Noe av det som fremkommer under har jeg tatt opp stykkevis og delt tidligere. Her er innlegget som jeg synes bør komme på bloggen:
For å gå litt inn i fremtiden, er det slik i Europa nå at unge flygere må ut med en million for å kjøpe seg sertifikat og type rating, og jobbene de så får (styrmenn) betaler ca 2500 Euro i måndeden gjennom Jersey. Skatt ordner man evt selv. I British Airways ansetter man nå kabinansatte gjennom et selskap i selskapet, med lønn på NOK 8000-9000 inkludert all diett o.l (Kilde er oppgitt)
Kabinansatte i andre EU-land har utbetalt ca €800-1000, avhengig av senioritet.
Kapteiner i mange selskaper som flyr A320 og 737 i Europa har en månedslønn - uten tariffavtale - på €5000 til €6500 i måneden, og må la seg ansette gjennom skyggeselskaper på Jersey o.l. med ingen lønnsbeskyttelse eller lønnsgaranti.
Få Bjørn Kjos eller personalsjefen i DY til å fortelle oss om hvorfor så mange flygere i Norwegian ansettes på kontrakt gjennom et selskap i utlandet (Brookfield, mener jeg det er); og hvorfor det er så viktig å ansette piloter på 737-basen i Finland på baltiske arbeidsvilkår og gjennom et selskap eid av en østlending som etter hva jeg oppfattet i media har vært i søkelyset for sin måte å arbeidsformidle polske snekkere i Norge på.
Selv Norwegians pilotforening har reagert på dette: http://tinyurl.com/82uqxak
http://tinyurl.com/72kh846  Kjos sier at de får langt over snittlønnen i Estland (!)

Jeg tar også med at 60+ saken skal opp i Høyesterett i januar. Det gjelder 10 flygere i Helikopter Service AS som mener at det er diskriminerende å ha aldersrelaterte bestemmelser i tariffavtalen hvor det nå står 60 år. De ønsker å fly til det som er maksimum i henhold til myndighetenes bestemmelser som er 65. Flygerne tapte i Ting- og Lagmannsretten. Jeg tror de vinner i Høyesterett, da sett i lys av EU dommen jeg har skrevet om før.

fredag 18. november 2011

Helikopterkræsj den 11. nær Mexico City

The aircraft was flying in near zero visibility because of fog, he said. It was traveling at a normal cruising speed of up to 155 mph (250 kph) and operating normally when its back rotor clipped a tree, causing it to hit ground just under the nose and skid and break up over more than 150 yards (meters), he said.
Lopez said the eight bodies were spread all along the route of the skidding craft.
"We don't know why the pilot didn't know he was about to crash. There is no indication that he tried to avoid the ground," Lopez Meyer told reporters allowed to visit the crash site. "The helicopter has navigation instruments that should have allowed the pilot to know there was an obstruction and that he was in the wrong position and on the wrong path."
He said the crash could have been misjudgment by the pilot or failure of instruments "or a combination of both."
The helicopter's instruments and navigational system have been moved to Mexico City for analysis, he said.

Dette var altså en Super Puma som er instrumentrert for IFR. Havariet bringer meg tilbake til en assessment av helikoptervirksomheten nær Mexico City som Lau Larsen og undertegnede utførte for IFALPA de 1. - 6.12.1997. Doc. 98HEL028 for den som er interessert. Vi likte ikke det vi så. Da vi fikk bli med på en tur til riggene i Mexico Gulfen ble vi mildest talt overrasket. Flygerne hadde CPL uten instrumentrating. Da vi fløy inn i skyer svarte flygeren på vårt spørsmål om hvordan det kunne ha seg: "It`s all right as long as we fly straight and level." Det kunne være andre i den samme skya, men det var ikke interessant å diskutere.
Bildet viser maskinen som havarerte. Den tilhørte presidentens helikopterving. Landets innenriksminister og flere fremstående embedsmenn ble drept. Ulykken likner litt på historien med en CH-47 fra RAF som fløy inn i et fjell i Skottland i 1994. En veldig kontroversiell sak forøvrig, som nylig har blitt tatt opp igjen.
Jeg fant denne på nettet i dag: http://tinyurl.com/7vnq2qd
Den er ganske interessant fordi den viser til et plot fra approach`en som har en helikopterposisjon. OK da, det var i 1997 da Lau og jeg var der på vegne av IFALPA for å kikke på trafikken i området rundt AICM. Det var alt for dårlig oversikt over trafikken; her var nyhetshelikoptre, ambulansehelikoptre og privatmaskiner i en herlig blanding uten system. Da ver det ca. 20 helipads i bysenteret. Det var altså egenkontroll og avtale om å rapportere, noe som ofte feilet.
Foto: Luis Tena Orozco

Meld. St. 7 Nordområdene - Redningstjenesten

Stortingsmeldingen ble offentliggjort i Bodø i dag. Mye skryt om de nye redningshelikoptrene som enda ikke er valgt! Bildet viser de enkelte lands ansvarsområde. Russland har et enormt område og omtrent ikke ressurser. Undertegnede sjekket med redningssentralen i Murmansk hva de hadde av ressurser. Svaret var greit, omtrent ingen ting. Norge skal samarbeide med Gazprom om utviklingen sv Sjtokmanfeltet som ligger 325NM NØ av Vardø. Oppi dette kommer også et moment av interesse for de som ikke vil fly i russiske helikoptre: Nylig ble det vurdert å sette på bakken alle Mi8 og 17 fordi de hadde en dårlig ulykkesstatistikk. Vel, markedskreftene satte en stopper for det fordi det er alt for mange slike maskiner i drift i dag. IFALPA gikk for omtrent 10 år siden ut med en advarsel som omhandlet disse helikoptrene. Om redningstjenesten i nord står:

Regjeringen vil sikre norsk evne til å utøve redningstjeneste i eget og tilstøtende redningsansvarsområder gjennom å opprettholde og forbedre vår evne til effektiv søk og redning. Nye redningshelikoptre vil innebære en stor forbedring av helikoptertjenesten. Regjeringen har igangsatt et arbeid for anskaffelse av nye redningshelikoptre med sikte på å ha nye helikoptre på plass innen 2020. De nye helikoptrene skal ha større rekkevidde, økt lasteevne og bedre søkeutstyr. Økt aktivitet i nordområdene legges til grunn som en faktor for dimensjonering av fremtidens redningshelikoptertjeneste. Forsvarets ressurser, som også inkluderer Kystvakten, representerer også viktige rednings- og beredskapsressurser i nordområdene.
Også i andre arktiske land forsterkes redningshelikopterkapasiteten i nordområdene. Island deltar i den norske anskaffelsesprosessen. Danmark har innført store langtrekkende redningshelikoptre på alle sine baser. I tillegg er Canada i ferd med å skifte ut sine helikoptre med nye, langtrekkende redningshelikoptre. Ikke noe annet land har tilsvarende eller bedre ambisjoner for sin redningshelikoptertjeneste enn det regjeringen nå legger opp til.
Dette er store ord som forplikter!

Monsterbrannbil til Sola

Monsterbrannbilen har ankommet Sola 

36 tonn tung og med over 700 hestekrefter, er den første av tre nye monsterbrannbiler ankommet Stavanger lufthavn, Sola.

Bilen, en Rosenbauer Panther fra Østerrike, er den tredje i sitt slag i Norge. De to andre befinner seg på Oslo Lufthavn Gardermoen. Med ytterligere to biler på plass, vil Stavanger lufthavn, Sola, ha en av de råeste brannbilparkene i Norge. Til en prislapp av 18 millioner kroner.

-For Avinor og Stavanger lufthavn, Sola, er det avgjørende å ha en beredskap og et utstyr som kan benyttes i alle tenkelige situasjoner, sier sjef for lufthavnoperative tjenester, Stig Jone Nevland.

International Panel on Climate Change - IPCC


Klimapanelets rapport kommer ut om få timer. Det som er særtrekket i rapporten er hvordan en ser på utviklingen av værfenomener som er ødeleggende for oss som bor på planeten. Det gjelder mer flom og kraftigere vinder, og mer tørke. Ingen går fri. Derfor er det så rart at vi, som nå skal velge nytt redningshelikopter, er opptatt av å militarisere disse fremfor å sørge for at de har kapasitet og rekkevidde til å ta vare på aksjoner i ekstremværet som nok har kommet for å bli.

For example, a study published in 2009 showed that hurricanes in the North Atlantic were more frequent than in the previous 1,000 years, and while the authors said the current level of activity was unusual, they stopped short of suggesting there was a direct link with a warming world.

Flybestillinger renner inn

BALI, Indonesia, Nov. 17, 2011 /PRNewswire/ -- Boeing (NYSE: BA) and Jakarta-based Lion Air today announced a commitment for the airline to order 201 737 MAXs and 29 Next-Generation 737-900 ERs (extended range). The agreement also includes purchase rights for an additional 150 airplanes.
"The 737 MAX will be the future of Lion Air," said Rusdi Kirana, Lion Air Founder and President Director. "The highly efficient, technologically advanced airplane will help Lion Air continue to bring low fares and allow us to open new destinations because of the longer range of the airplane."