Etter at Norwegian denne uken inngikk to gigantavtaler om kjøp av tilsammen 222 nye fly, og varsler en tredobling av antallet ansatte i løpet av ti år, er nytt fokus rettet mot arbeidsvilkårene som selskapet tilbyr innleide vikarer i utlandet.
- Kjos følger ikke de avtalte prinsippene som pilotene og Norwegian er blitt enige om for hvordan produksjonen i utlandet skal foregå, mener leder for Norwegian pilotforening (NPF), Alf Hansen.
- Det viser dagens situasjon i Finland, der Norwegian leier inn piloter fra Estland og tilbyr dem estisk pensjon og rettigheter etter estisk arbeidsrett – og ikke vilkår tilpasset Finland, som er landet de faktisk jobber i, sier Hansen til E24.
Han reagerer på at Norwegian-sjefen i går uttalte til NRK at selskapet følger reglene der de opererer.
- Den dagen jeg ikke innretter meg etter landene som jeg er inne i, da vil jeg risikere de norske arbeidsplassene, og det får Parat meg aldri til å gjøre, for jeg skal trygge dem, og ikke riske dem, sa Kjos til NRK torsdag.
- Ikke samsvar
- Den uttalelsen er ikke i samsvar med det som skjer. Arpi, som er byrået Norwegian har hentet inn piloter fra i Finland, forholder seg til estisk lov og estiske rettigheter på pensjon og forsikring, og ikke finske regler, ifølge Hansen.
Nå utfordrer Pilotforeningen Kjos til å dokumentere at han i Finland følger finske vilkår.
- De innleide pilotene er ansatt i bemanningsbyråer og ikke i Norwegian, sier informasjonssjef i Norwegian, Åsa Larsson, til E24.
Hun ønsker ikke å kommentere en kontrakt mellom vikarbyrået Parc Aviation og en Norwegian-pilot, som viser at vedkommende risikerte oppsigelse ved fem dagers sykdom.
- Den kontrakten du refererer til der gjelder ikke lenger, derfor kan jeg ikke kommentere den, sier informasjonssjef i Norwegian, Åsa Larsson, til E24.
Ifølge Larsson ble det sendt ut nye kontrakter til pilotene denne uken. Men hvilket oppsigelsesvern pilotene har i den nye kontrakten, vil ikke Larsson svare på.
- Vi sikrer oss at kontraktene som inngås følger loven i det landet der bemanningsbyrået hører hjemme, sier hun til E24.
- Men er det uproblematisk at den loven i disse tilfellene ikke er den loven som gjelder for de landene der pilotene faktisk arbeider og flyr?
- Kontraktene følger loven i det landet der byrået hører hjemme, gjentar Larsson.
Ekspanderer
Tidenes kjøpsavtale med flyprodusentene Airbus og Boeing, viser en gang for alle at Bjørn Kjos nå har store ambisjoner om å utvide i Europa. I årene som kommer vil trolig rute- og avgangstilbudet til selskapet bli kraftig trappet opp.
Det betyr også flere arbeidsplasser, og onsdag sa Kjos til E24 at han regner med å kunne ansette rundt 5.500 nye i løpet av de neste ti årene.
Men Kjos har ved gjentatte anledninger tidligere uttalt at det er uaktuelt å gi ansatte i Norwegian utenfor Norge faste ansettelser og lønn tilsvarende det norske piloter får.
- Vi er ikke gale, vi skjønner at man ikke kan eksportere det norske lønnsnivået. Men vi vil ikke være med på å bidra til at man ansetter innleid arbeidskraft på helt andre vilkår, uten oppsigelsesvern og sosiale rettigheter, i de landene man nå etablerer seg i, er Pilotforeningens svar.
Tariff-strid
Norwegian har i dag piloter som er tilknyttet baser i tre land utenfor Norge. I Danmark er pilotene omfattet av samme tariffavtale som i Norge, mens de som flyr fra Sverige har fått sin egen.
Pilotene som derimot opererer fra basen i Helsingfors i Finland, har ingen kollektiv avtale.
- Det er fordi de ikke er ansatt i Norwegian, men i vikarbyråer, bekrefter informasjonssjef Larsson.
Pilotforeningen mener dette er prinsippløst.
- Norwegian følger per i dag ingen prinsipper i måten de opererer på utenfor Norge, Danmark og Sverige, hevder Alf Hansen.
Tvert imot mener han at Norwegian forsøker å unngå å måtte følge norsk arbeidsmiljølov eller tilsvarende – der fast ansettelse er den rådende stillingsformen.
- Må følge loven
Derfor gikk NPF og arbeidstakerorganisasjonen Parat i fjor til søksmål mot Norwegian. I begynnelsen av mai blir det avgjort i arbeidsretten om selskapet kan pålegge sine skandinaviske ansatte å trene opp de innleide ansatte i Finland – utenfor tariffområdet.
- Vi mener at Norwegian her pålegger oss å bidra til starte opp en produksjon i Finland som, fordi den ikke er regulert, undergraver de rettighetene vi har i tariffavtalen, sier Pilotforeningen.
I disse dager er Norwegian også i ferd med å opprette en ny base i Spania, og Norwegian-pilotene frykter å havne i en lignende konflikt der.
- Denne saken er todelt. På den ene siden støtter vi selvsagt at Norwegian utvider og vokser. Det vil vi. Men det kan ikke gå på tvers av lover, oppsigelsesvern og sosiale rettigheter. Derfor krever vi at det forhandles frem avtaler som sikrer et minimum av forutsigbarhet og stillingsvern også for pilotene som leies inn gjennom byråer, sier Hansen