onsdag 29. februar 2012

AP: Ørlandet som hovedbase for F-35

Arbeiderpartiet går inn for at Ørland blir hovedbase for de nye F-35-flyene, og at det blir en fremskutt base på Evenes. – Men vi gir ikke opp, sier Bodø-tillitsvalgt.
Norges nye kampfly vil etter alt å dømme ha sin base på Ørland i Sør-Trøndelag. Det ble klart etter at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV – de tre regjeringspartiene – hadde gruppemøter om saken i dag.
I tillegg vil det bli bygget en mindre base ved Evenes i Nordland.
I Arbeiderpartiets gruppe ble Ørland vedtatt med kun seks stemmer imot, skriver adressa.no1.
– Vi har gått inn for Ørland som nytt hjem for de 52 nye kampflyene, sier parlamentarisk leder Helga Pedersen i Arbeiderpartiet.

Vedtas i juni

Bodø vil fortsatt ha en base for F-16-flyene, men disse vil bli faset ut når de nye F-35-kampflyene begynner å bli levert, etter planen i 2018. Dermed vil Bodøs 60 år lange historie som hovedkampflybase være over.
Bildet viser blogger Gram i F-35 mock up.

Papirflyrekord - Ingen rekorder er for små...

Sjekk ny verdensrekord for innendørs papirfly: http://tinyurl.com/7m3xoxa

Gæddi stort privatfly...

Biggest Private Aircraft DeliveredBoeing delivered the first passenger version of it new generation 747 Tuesday, but it left the factory without the 467 seats most of its stablemates will carry. The first 747-I is going to an unnamed individual, but he or she won't actually get to fly on it for a couple of years, long enough to turn it into "the jewel of the sky" at a completion center in Germany. However, the delivery makes the aircraft the biggest private aircraft in the world, at least until Saudi billionaire Prince Alwaleed bin Talal gets his A380.

Nasjonal Transportplan er på bordet.... - Avinors kommentarer

Nasjonal Transportplan 2014-2023: Kapasitetsøkning og utvikling av lufthavnstrukturen

- Avinor legger opp til omfattende investeringer i neste NTP-periode, både for å øke kapasiteten og for å tilrettelegge for en framtidsrettet lufthavnstruktur i hele landet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor. Avinor vil i planperioden gjennomføre et omfattende investeringsløft på i alt 24 milliarder kroner i hele lufthavnnettet og i flysikringstjenesten.

- Luftfarten står foran det største investeringsløftet siden Oslo lufthavn, Gardermoen ble bygd, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Små og store lufthavner i distriktsnorge vedlikeholdes og oppgraderes. Ny terminal på Bergen lufthavn, Flesland skal være klar i 2016 og utvidelsen av Oslo lufthavn, Gardermoen, med terminal to, skal være ferdig i 2017. Stavanger lufthavn, Sola og Trondheim lufthavn, Værnes blir også betydelig oppgradert. Den nye europeiske luftromsorganiseringen krever store investeringer innen flysikringstjenesten.

– I løpet av denne NTP-perioden må det også tas beslutning om tredje rullebane på Oslo lufthavn, Gardermoen og andre rullebane på Bergen lufthavn, Flesland, sier Falk-Petersen.

Ny lufthavnstruktur Dash 8-flyet, det mest vanlig på lokalnettet, fases trolig ut før 2030 og blir erstattet med nye flytyper som krever lengre rullebaner.

- Dette vil kunne framtvinge endringer i lufthavnstrukturen eller overgang til mindre flytyper, sier Falk-Petersen.

Avinor har analysert terrengforhold, de økonomiske konsekvensene og trafikkgrunnlaget. I samarbeid med Statens vegvesen har vi også sett på effekten av nye vegløsninger.

Anbefaler nye lufthavner på Helgeland og i Lofoten Avinors analyser konkluderer med at det på 19 av 23 lokale lufthavner med rullebaner på mellom 800 og 1000 meter ikke kan anbefales baneforlengelse. Det vises til henholdsvis terrengforhold, trafikkgrunnlag og reisetid til nabolufthavn.

- Vi anbefaler at det bygges én ny lufthavn i henholdsvis Lofoten (Gimsøy) og på Helgeland (Polarsirkelen) som kan trafikkeres av større fly, sier Dag Falk-Petersen.

Han understreker at dette forutsetter nedleggelse av Mosjøen lufthavn, Kjærstad og Mo i Rana lufthavn, Røssvoll på Helgeland, kombinert med forlengelse av rullebanen på Sandnessjøen til 1199 meter. I Lofoten forutsettes det at Svolvær lufthavn og Leknes lufthavn legges ned. I Vesterålen anbefaler Avinor å forlenge Stokmarknes lufthavn til 1199 meter.

Ingen endringer foreslått i Finnmark og på Vestlandet For Vest-Finnmark foreslås det å ruste opp vegene inn mot Alta lufthavn, mens luftfartsbehovet som følger av eventuell framtidig olje- og gassutvinning utredes videre.

– Det er helt avgjørende å sørge for at Hammerfest får et godt og framtidsrettet flytilbud. Men de forslagene som så langt er lagt fram vil ikke dekke behovene, sier Dag Falk-Petersen.

Han varsler ny utredning i løpet av året. Det er også foreslått en ny lufthavn i Kautokeino som Avinor ikke anbefaler, først og fremst fordi trafikkgrunnlaget er for lavt.
For Vestlandet foreslås ingen strukturendringer i denne omgang.

Fagernes lufthavn vurderes Fagernes lufthavn sin framtidige rolle anbefales vurdert i samråd med lokale myndigheter. Bakgrunnen er den lave tidsgevinsten ved å benytte fly i forhold til buss- og biltransport mellom Fagernes og det sentrale østlandsområdet, samt de svært høye tilskuddene per passasjer.

Ekstraordinær finansiering nødvendig Ingen av de to nye lufthavnene som anbefales er bedriftsøkonomisk lønnsomme. De vil kreve ekstraordinær finansiering utover Avinors rammer. Etablering av nye og større lufthavner er samfunnsmessig lønnsomt når dette kombineres med nedleggelse av to mindre lufthavner.

S-92A simulatorer til Stavanger

Fra Heli Expo kom nyheten som i dag er gjengitt i Stavanger Aftenblad. CAE tok i desember 2010 over driften av HS` treningssenter på Forus. Aftenbladet skriver også at Bristow i løpet av året skal overføre en slik simulator fra Aberdeen. Det høres unektelig pussig ut at det trengs to simulatorer her i distriktet.

Trade Press Release

CAE to deploy three new helicopter simulator training programs in Norway and Brazil

 • Pilot and maintenance training for offshore oil and gas operators
 • CAE 3000 Series S-92 / EC-225 simulator in Brazil
 • CAE 3000 Series S-92 simulator in Norway

Dallas, Texas, USA, February 10, 2012
– (NYSE: CAE; TSX: CAE) – CAE today announced on the eve of the Helicopter Association International (HAI) Heli-Expo conference that it will deploy three new simulation-based training programs for helicopter pilots and maintenance engineers.
The new programs include Sikorsky S-92 training – including search-and-rescue (SAR) mission training capability – in Stavanger, Norway and Sao Paulo, Brazil, and Eurocopter EC-225 training in Sao Paulo. The programs will feature new CAE 3000 Series Level D flight and mission simulators and CAE SimfinityTM e-Learning options.

B787 setter rekorder

Boeing Receives Official Certificates for 787 World Records


EVERETT, Wash., Feb. 28, 2012 /PRNewswire/ -- Jonathan Gaffney, president and CEO of the National Aeronautic Association, presented Boeing (NYSE: BA) with two certificates confirming the official status of the two world records earned by the 787 Dreamliner in late 2011.

The airplane earned records for completing the longest flight for an airplane in its weight class (440,924 to 551,155 lbs.) with a 10,336 nmi (19,142 km) flight to Dhaka, Bangladesh. This record had previously been held by the Airbus A330 with a 9,126 nmi (16,901 km) flight in 2002.

Following refueling in Dhaka, the crew continued eastbound and returned to Seattle 42 hours and 26 minutes after their initial departure, completing the fastest around-the-world trip for the same weight class at 470 knots (871 km/h). There was no previous around-the-world speed record for this weight class. Foto: Per Gram

USA med nye krav til flygernes erfaringsnivå

Dette ble sendt ut på høring i USA i går:

FAA Proposes To Tighten Airline Pilot RequirementsThe FAA issued a proposed rule yesterday that would require first officers who fly for U.S. passenger and cargo airlines to hold an ATP certificate, thereby requiring new-hires to have at least 1,500 hours TT. Under the proposal, first officers would also need an aircraft type rating. According to the proposed rule, a pilot upgrading to captain at a U.S. airline would be required to have a minimum of 1,000 flight hours as a pilot in air carrier operations that require an ATP. The rule would also “enhance” training requirements for an ATP certificate, “including 50 hours of multi-engine flight experience and completion of a new FAA-approved training program.” However, the FAA said it would relax ATP time requirements for some. Pilots with fewer than 1,500 hours TT who have an aviation degree from a four-year university (1,000 hours TT minimum) or military pilot experience (750 hours TT minimum) could obtain a “restricted privileges” ATP certificate if the rule is enacted. These pilots could serve only as a first officer, not as a captain, at a U.S. airline. Public comments will be accepted until April 29, the FAA said.

tirsdag 28. februar 2012

F-35; det mangler ikke på kommentarer - Investors.com

Is The F-35 Strike Fighter The Military Chevy Volt?

Marine version of the F-35B (above) accompanied by F/A 18. AP
Marine version of the F-35B (above) accompanied by F/A 18. AP View Enlarged Image
Defense: Pilots who arrived a year ago to train on the fighter of the future are still waiting as safety concerns, cost overruns and questions about the whole program's feasibility mount.
The F-35 is meant to be America's next-generation fighter, the heir to the Air Force's F-15 Eagle and the Navy's and Marines' F/A-18 Hornet. Those two aircraft have fulfilled their air superiority and ground-attack roles well, yet many are well beyond their expected life expectancy.
The F-35 would fill America's defense needs in an age of budget constraints, we were told. So far it has not been a smooth takeoff.
About 35 of the best fighter pilots from the Air Force, Marines and Navy who arrived in the Florida Panhandle last year to learn to fly the F-35 Joint Strike Fighter are still waiting. They've been limited to occasionally taxying them and firing up the engines.
Otherwise, their training is limited to three F-35 flight simulators, classroom work and flights in older-model jets. Only a handful of pilots get to fly the F-35s.
Concerns have arisen, ranging from improperly installed parachutes under the pilots' ejector seats to whether the aircraft have been adequately tested.
Production has been slow and delayed, and the cost has risen from $233 billion to $385 billion. Only 43 F-35s have been built, and an additional 2,443 have been ordered by the Pentagon.
Part of the problem is that the F-35 is a one-size-fits-all aircraft designed to fit roles from taking off a carrier's deck to hovering and landing in a confined space on a foreign battlefield. It's meant to be a ground-attack and air-superiority fighter. The question is whether it can adequately be both.

As we learned in past conflicts, relying on one-size-fits-all aircraft can be perilous. Our reliance on the carrier-based F-4 Phantom during Vietnam is a case in point. An aircraft designed to hunt down Soviet bombers during the Cold War, it carried missiles but no guns and was ill-suited for dogfights against MiG fighters designed for a single role — that of air superiority.
That was the role originally designated for the F-22 Raptor, a stealth fighter designed to simply sweep the skies of enemy jets and let other aircraft do their thing. Production was stopped at only 187 planes, with the excuse given that we couldn't afford multiple aircraft for different roles. So the F-35 was designated as our flying jack-of-all-trades.

Piratjakt ved Afrikas Horn


Foto via Vidar Tajet - Norsk P-3
Videoen: Den er fra en Australsk P-3 som er på jobb, akkurat som den til 333 skvadron som forlengst er hjemme på Andøya. Flyoperativt Forum får besøk av skvadronsjef/detasjementsjef Håvard Berg-Olsen, 333 skvadron som vil fortelle om oppdraget den 16. april under den uformelle samlingen på Gardermoen Flystasjon. Sjekk mer på www.flyoperativtforum.no Video på http://tinyurl.com/89yeome

Cleaner Sky - Amerikansk løsning


Dette flyet kjenner du jo, det er den Tex Johnson rollet for 55 år siden. Sjekk video her: http://tinyurl.com/23j828 som inneholder et intervju med Tex. Sier han "... International Air Trashboard Association"? USA er ikke med på Europas løsning når det gjelder ETS, Emissions Trading Scheme. De har åpenbart sin egen løsning. Fant det på et postkort i Paris sist helg.

Jagertrening - M346 begynner å selge

Israel Chooses Italian M346 For Jet Training Duties
AIN Defense Perspective » February 24, 2012
Israel will become the third customer for the Alenia Aermacchi M346 advanced jet trainer. (Photo: Per Gram)
February 24, 2012, 11:10 AM
The Israeli Air Force (IAF) has selected the Alenia Aermacchi M346 as its new advanced jet trainer, in preference to the Korean Aircraft Industries (KAI) T-50. A joint venture between IAI and Elbit will acquire some 30 aircraft and provide training courses to the IAF under contract. The Israeli defense ministry said that the deal is worth about $1 billion, and that the Italian government has agreed to purchase equipment from the Israeli defense industry worth a similar amount, in offset.
KAI officials attending the Singapore Airshow last week made clear their displeasure at the Israeli decision-making process. KAI had previously selected the IAI-Elta EL/M-2032 radar for the attack version of the T-50, and was offering further offsets in the keenly fought Israeli contest.

Ubemannede fly - Også i Close Air Support rollen

Unmanned A-10 Studied for Future Close Air Support
AIN Defense Perspective » February 24, 2012
schematic
The venerable A-10 Thunderbolt II is envisioned as an unmanned weapons delivery platform under the U.S. Defense Advanced Projects Agency Persistent Close Air Support program. (Photo: Darpa)
February 24, 2012, 10:50 AM
Raytheon and Northrop Grumman are developing new systems and concepts for close air support using an unmanned version of the twin-engine A-10 Thunderbolt II. The companies received contracts worth $7 million each in April 2011 under phase one of the U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) Persistent Close Air Support (PCAS) program.
The goal of the PCAS program is to demonstrate the capability for a joint terminal attack controller (JTAC) on the ground “to visualize, select and employ weapons at the time of his choosing from an optionally manned/unmanned A-10 platform,” according to a Darpa broad agency announcement issued in September 2010. The program will develop a “standard architecture for interoperability” between a JTAC and the aircraft, with the necessary equipment contained in a man-portable kit. An aircraft that is within 30 nm of a target is expected to deliver a weapon on that target within six minutes of a JTAC request. A live-fire demonstration is planned for 2015.

LAN Flies GE-Designed PBN Flight Path in Peru

   
South American airline LAN Airlines flew Latin America's first continuously guided flight from takeoff to landing using Performance-based Navigation (PBN) technology, the airline said Thursday. The PBN flight plan between Cusco and Lima, designed by GE Aviation, is part of the Green Skies of Peru project, a collaborative effort among LAN, GE Peru's air navigation service provider CORPAC and regulator DGAC.
According to GE, deploying a continuous PBN city pair flight path creates additional predictability and continuity throughout the entire flight, compared to a single PBN arrival or departure path, while solving operational challenges at the individual airports.
The PBN departure, en-route, arrival and approach procedures will save participating airlines on average 19 track miles, 6.3 minutes, 450 pounds of fuel and 1,420 pounds of CO2 emissions per flight, and will enable increased capacity at Lima's Jorge Chavez International Airport, GE Aviation said. “Operational excellence, passenger service and environmental protection are the pillars of our sustainability strategy, as reflected in this initiative,” said Jorge Vilches, CEO of LAN Peru. “At LAN Peru, we have made a great effort to properly train our pilots, to equip our A319/320 aircraft with state-of-the-art technology, to obtain DGAC certification for these types of operations, and to design and deploy these highly specialized procedures in collaboration with GE Aviation. This is, undoubtedly, big news for our country, and will be of great benefit to all our passengers.”

American Airlines pilots - Dra til Kina!

Facing a bankrupt American, some pilots look to China for jobs


With American Airlines in bankruptcy, pilots have more reason to feel nervous about their careers. But China needs veteran pilots.Pilots arrive and are being escorted to various rooms where Asian airlines are presenting details for employment at the All-China Job Fair being held at the Pan Am International Flight Academy on Thursday.

Ken Krizman felt so confident signing on as an American Airlines pilot in the late 1990s, he stopped recording his flight hours. Why fool with paperwork when he'd never have to apply for another job again?

"I thought I didn't need to keep a logbook anymore,'' said Krizman, who lives in San Francisco but flies for American out of Miami. "I thought I was starting my very last aviation job."

But on Thursday morning, the 52-year-old joined a throng of fellow pilots to consider a new career - as a Chinese airline pilot. A dozen Chinese carriers hope to fill hundreds of pilot jobs during a two-day job fair at a Doral aviation center, promising to reward veteran U.S. pilots with more money than they could earn living in the United States.

The opening hours of the All-China Job Fair captured the mix of promise and fear that looms over sagging economies in the West and the surge of China. Held inside a training center bearing the name of a defunct airline, the hiring expo paired more than 100 mostly middle-aged men with 20- and 30-something Chinese airline executives boasting of rapidly expanding routes and the privileged life of an American pilot in China.

"You get so many days off,'' Yang Dan, a recruiter for Okair in Tianjin, told about 20 U.S. pilots gathered in a small room in the Pan Am International Flight Academy. "You have plenty of time to take your family all over China. China is so big."

About 1,100 registered for the job fair that continues through Friday in Doral, then moves to Las Vegas for a third day, fair organizers said.

As American scrambles to reduce pilot pay as part of its bankruptcy plan, Chinese carriers are racing to accommodate surging demand for travel across the world's most populous country. That has led China to pursue veteran U.S. pilots with offers of higher pay and the job security that comes with an industry growing rapidly.

Ronghui Lang of Shenzen Airlines came to Doral with a quota of about 50 hires to feed an airline that saw its roster of pilots double in the past several years to nearly 500. But if Lang ends up with more promising candidates, he's ready to make more offers.

"We're looking for 46 pilots, but we'll take as many as we can get,'' said Lang, who introduced himself as "Ron" at the start of a seminar on Shenzen. A compensation summary listed a starting salary of $175,000 for contract workers. The federal Bureau of Labor Statistics says the typical airline pilot in the United States earns about $116,000.

Britiske flygere mener arbeidstidsbelastningen kan bli uforsvarlig

Tired Pilots Are Falling Asleep At The Controls

British pilots warned members of Parliament Tuesday that if proposals to increase pilot flying time are approved, it will be a danger to public safety, report our colleagues at HuffPost UK.

The European Aviation Safety Agency (EASA) wants to standardize pilot workloads across its 27 member states.

The EU proposals would increase pilot work time from 16 hours 15 minutes a day to 20 hours, according to The Telegraph. When transportation time is factored in, that could result in a 22-hour work day. When we last addressed this story, the EU was debating only increasing pilot duty to 13 hours. 

Nearly half of pilots say they have fallen asleep at the controls, it emerged yesterday.
The alarming admission came as union leaders warned MPs that even more passengers’ lives will be put at risk due to new European rules that could allow pilots to land their aircraft after 22 hours without sleep.

The change – to ‘harmonise’ flying hours – poses ‘a danger to public safety’ and must not be adopted by the UK, the British Airline Pilots’ Association warned the House of Commons Transport Committee yesterday.


Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2104794/Nearly-HALF-pilots-admitted-fallen-asleep-controls.html#ixzz1nhCTDKOT

Bakkeresonnans a la grande!


Vel, de fleste helikopterflygere har opplevet det i forskjellig grad, men denne videoen tar kaka. Dette er filmet fra en brannbil i provinsen Para sist onsdag. Sjekk http://tinyurl.com/8yqh8nf

Helikopterulykke - 7 US Marines omkom i USA


Omstendighetene er uklare, men det synes å dreie seg om en Cobra og en UH-1Y. Dette var under trening under forhold som likner Afghanistan på grensen mellom California og Arizona i Yuma Training Range.. Foto: USMC

American Airlines regrupperer....


AMR, parent of American Airlines, has said that it “must make major changes” to its labour agreements and those changes must be made “in a matter of weeks”.

In a negotiations update, the company said that that it doesn’t “have the luxury of time as we did in Section 6 negotiations and need resolution on these contractual changes immediately, not months from now. That requires a serious and deliberate approach to negotiations”.

F-35 landene møtes i Washington, DC

Canada Hosts Meeting Of F-35 Partners


Canada is hosting a meeting of fellow partners in the development of the F-35 in Washington next week to discuss the mounting problems with the jet. Senior government officials from Britain, Norway, Denmark, Holland, Italy, Turkey and Australia will meet at the Canadian Embassy in Washington for two days of talks about the aircraft program. The F-35 is an international effort and while the U.S. is the lead partner, the other allied countries have chipped in and their aerospace industries got some work as part of the international deal. Attendance by U.S. representatives at the meeting is not mentioned in Canadian media reports. The meeting precedes a gathering with Lockheed Martin officials set for late March. Most of the partner countries are in political hot water at home over the specter of rising costs and development problems with the aircraft. Meanwhile, analysts keep working the numbers on the program and some of the results are truly staggering.

The current thinking is the Lightning II will cost about $30,000 an hour to operate, with a big chunk of that going for fuel. That puts the lifetime cost of the program for 2,884 airplanes somewhere north of $1 trillion. But defense officials say the operation costs will likely drop as the program matures if the history of other major airframe introductions is any guide. And Lockheed Martin says the stuff that makes the airplane so expensive in the first place, like composite construction and extensive computer monitoring and operation, will reduce maintenance costs and increase reliability.

torsdag 23. februar 2012

.....and now it`s in China

Franco-British UAS Project Documents Stolen at Railway Station

A briefcase filled with documents relating to a new Franco-British UAS project has been stolen at the Gare du Nord station in Paris.
Police have been examining closed circuit film to discover who took the papers, reportedly on 2 February. UK PM David Cameron discussed a plan for a common UAS programme with President Nicolas Sarkozy last week.
French developer Dassault Aviation says no sensitive documents were taken and the project’s security is not at risk.
According to a report in Le Parisien newspaper, the briefcase was stolen when a senior Dassault Aviation official buying a Eurostar rail ticket went to the help of a colleague who was being bothered by a young man. When the official returned to retrieve his case, it had disappeared. It is thought his attention was deliberately diverted while an accomplice made off with the case.
A Dassault spokesman denied initial French reports that important documents were taken, suggesting it was a straightforward criminal act. ”The police shouldn’t have difficulty finding the thieves because the area was filmed,” he told French media.
The company has said that it is confident that the theft will not bring into question the secrecy of the project and is hopeful the documents can be recovered.

onsdag 22. februar 2012

A380 har vingesprekker - B787 en "flaw". Begge er sikre å fly

Boeing says flaw could affect 55 Dreamliners

Boeing 787 Dreamliner aircraft are pictured on the production line at the Boeing facility in Everett, Washington February 17, 2012. REUTERS/Jason Reed

 
SINGAPORE | Wed Feb 22, 2012 11:41am EST

SINGAPORE (Reuters) - About 55 Boeing Co 787 Dreamliner jets may have a recently discovered flaw in the fuselage, the company said on Wednesday, while reiterating that the world's first carbon-plastic passenger plane is safe to fly.

John Berg slår til igjen

Påstand om triksing med tall ved kampflykjøp

Det svenske kampflyet Gripen tilfredsstilte alle norske krav, men manipulering med kostnader og spesifikasjoner gjorde at det amerikanske F-35 så best ut på papiret i 2008. Dette hevder militæranalytikeren John Berg i en ny bok.
 
Dette er ikke overraskende for noen; altså at Berg fremmer slike påstander. Allikevel, det må være en smerteterskel et eller annet sted; hvor mye må dette koste før noen sier at nok er nok? Etterhvert som tiden går utvikler ubemannede fly seg og kan om kort tid utføre typiske jagerflyoppdrag. Bildet viser X-47 som skal operere fra hangarskip. Et jagerfly!

Singapore International Airlines pensjonerer B747

Da følte jeg meg plutselig veldig gammel.......

Singapore Airlines (SIA) has decided to operate commemorative flights between Singapore and Hong Kong on 6 April to mark the retirement of the B747 from its fleet, after nearly four decades of service.

Flight SQ747 from Singapore to Hong Kong and SQ748 from Hong Kong to Singapore will be operated with the B747-400, replacing the existing flights, which are normally operated with Airbus A330-300s.

“Saying farewell to the Queen of the Skies will not be easy. Over more than 38 years, the B747 has played an important role in helping SIA become the global airline that it is today. It enabled us to extend our network around the world and introduce innovative new products and services,” said SIA CEO, Mr Goh Choon Phong. Foto: SIA

Ubemannet helikopter - Microdrone


Denne tassen har kamera og datalink. Det påstås at dette er rekord. Ække så sikker.... Sjekk http://tinyurl.com/6lw9bqj

tirsdag 21. februar 2012

Redningstjenesten

Undertegnede ble intervjuet av NRK Rogaland i kveld. Jeg ble bl.a. stilt spørsmålet hvilket helikopter jeg mener er best egnet. Jeg svarte AW101. Det jeg egentlig burde svart var at jeg ønsker et helikopter, uansett fabrikat, som kan nå yttergrensen av vårt redningsansvarsområde og der heise opp en Orion besetning for så å returnere til utgangspunktet. Jeg mener at AW101 er best egnet, men S-92A er også en kandidat.

Forøvrig gratulerer jeg Stein Erik Ansethmoen med 50 år i dag!
Han har vært besetningsmedlem på 330 skvadrons Sea King siden 1986. Ikke værst!

Smører SAS inspektørene i LT?

Spørsmålet må stilles etter innslaget i Dagsrevyen akkurat nå. Inspektørene mistet godet med å fly gratis med SAS. Flere av dem har bakgrunn fra SAS, og ordningen ble fratatt dem. Istedet fikk de 50 000,- fra SAS som de kunne reise for. Spør du meg så er dette særdeles uheldig. Det må aldri stilles spørsmål vedr. inspektørenes integritet.

Redningshelikoptrene trenger mye vedlikehold


Ny helikopterkrise hos Forsvaret

Mekker på Sea King. 330 skvadronen i Bodø (Foto: Dan Henrik Klausen/NRK)HER MEKKES DET PÅ SEA KING HELIKOPTERET: Men det krever stadig mer å holde helikoptrene i lufta.
Foto: Dan Henrik Klausen/NRK
De gamle redningshelikoptrene til Forsvaret er nå i så dårlig teknisk forfatning at skvadronsjefen ber om flere teknikere for å holde helikoptrene i flygedyktig stand.
Publisert i dag 06:00.
Svein Tore Pettersen i 330 (Foto: NRK)Svein Tore Pettersen er skvadronsjef.
Foto: NRK
330-skvadronen har sin fulle hyre med å holde de 12 Sea King-maskinene operative slik at helikoptrene kan fly når folk er i nød, sier skvadronsjef Svein Tore Pettersen.
– Vi utnytter skrogkapasiteten og den operative kapasiteten maksimalt slik det er nå.
– Vi skulle nok gjerne sett at vi fikk noen flere skrog eller noen flere teknikere til å skru på dem, sier Pettersen til NRK.no.

Tøffe tak for redningshelikoptrene

De snart 40 år gamle redningshelikoptrene til 330-skvadronen sliter mer enn noensinne. Og teknikerne jobber febrilsk med å holde skrogene samlet.
Skvadronsjef Svein Tore Pettersen skriver i sin årsrapport for 2011 at 330-skvadronen ikke er dimensjonert for flere alvorlige tekniske feil.

Kan ikke love mer penger

Men lederen av redning – og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet, Ole Hafnor, kan ikke love mer penger.
Han sier 330-skvadronen har fått 40 millioner kroner ekstra til å dekke opp vedlikeholdsproblemer.
Jeg kan ikke gå ut med noen garanti om at de skal få noen ekstra skrog eller mer arbeidskraft. Dette må Forsvaret finne ut av selv, på grunnlag av de pengene de har fått av Justisdepartementet, sier Hafnor til NRK.no.

A day in the life of a stunt pilot


Mark Jeffries, engelsk champion: http://tinyurl.com/7sjt4x5 Mark flyr en Extra 330SC.

mandag 20. februar 2012

Lockheed Martin - Kjøper tjenester der det lønner seg

Prinsippet kalles "Best Buy", altså at en kjøper fra leverandører blant de landene som er med i prosjektet etter billigst og best prinsippet. Mye er sagt og skrevet om det såkalte Joint Strike Missile som produseres av Kongsberggruppen. Våpnet må bevise at det holder hva det lover og til riktig pris før Lockheed Martin er interessert i å tilby JSM som et system som passer maskinen.
Fra nyhetene i går:
Forsvarsdepartementet lover 50 millioner kroner i drahjelp til norske forsvarsbedrifter som kjemper om kampflykontrakter.
Publisert 19.02.2012 12:04.

Fakta om nye kampfly

 • Til å erstatte dagens F-16-fly ønsket regjeringen i 2008 det amerikanske F-35 i konkurranse med svenske JAS Gripen.
 • Innfasingen av nye fly skal etter de opprinnelige planene skje i perioden 2016 - 2020.
 • F-35 Lightning II, tidligere kalt JSF (Joint Strike Fighter), er et multirollefly. Det utvikles av Lockheed Martin i samarbeid med den amerikanske marinen og det amerikanske flyvåpenet, samt samarbeidsland som Norge.
 • Norge skal etter planen kjøpe inn 48 fly og fire opplæringsfly
  til en anslått og ikke bekreftet sum på rundt 42 milliarder kroner. F-35 er Pentagons dyreste våpenprogram noensinne.
 • Kontrakten skal etter planen undertegnes i 2014.
 • 24. november 2011 la forsvarssjef Harald Sunde fram Forsvarets råd for hvor den nye kampflybasen skal ligge. Sunde vil ha den framtidige basen til Ørland i Sør-Trøndelag. Kilde: NTB, Reuters, Forsvarsdepartementet
Programmet skal bidra til å øke de norske bedriftenes sjanser til å kapre kontrakter med produsentene av det amerikanske kampflyet F-35, som også Norge planlegger å kjøpe.
Tekniske vansker, forsinkelser, budsjettoverskridelser og kutt i det amerikanske forsvarsbudsjettet har ført til frykt for at flyet skal bli dyrere enn forutsatt, og gjenkjøpsavtaler blir dermed desto viktigere.
Norsk forsvarsindustri har hittil kapret få kontrakter, selv om dette i årevis har vært et sentralt tema i forhandlingene med amerikanerne.
Senest i januar var forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) i Washington og understreket sterkt viktigheten av å slippe til norske leverandører.

Qantas går dårlig

Qantas cuts jobs as profits dive


By Hilary Whiteman, CNN
February 16, 2012 -- Updated 0303 GMT (1103 HKT)

Qantas plans at Sydney airport
STORY HIGHLIGHTS
 • Qantas net profit falls 83% in six months to end of December
 • Industrial action, high fuel prices dragged on profit figure
 • Carrier plans to cut capital expenditure to shore up business
 • Airline grounded hundreds of flights last October in dispute
Hong Kong (CNN) -- Australian airline Qantas is shedding another 500 jobs as it seeks to cut costs after a massive fall in net profit in the first half of the financial year.
Net profit dived 83% to $45 million (A$42M) in the six months to December due to rising fuel prices and flight cancellations during an industrial dispute in October.
Chief executive Alan Joyce talked up the results, saying the airline's portfolio of businesses had once again shown "resilience in difficult conditions."
"Improvements in operating cash flow, revenue, yield and unit costs, and record results for Jetstar and Qantas Frequent Flyer, helped offset the financial effect on the Group," he said.
Jetstar, the company's low-cost carrier, set a new record for operating earnings before interest and tax of $147 million, up 4% on the previous period. And despite flight disruptions, the airline now counts 8.3 million frequent fliers who are also contributing to profits.

lørdag 18. februar 2012

Eric "Winkle" Brown til Flyoperativt Forum for 3. gang!


Foto: Per Gram
Eric “Winkle” Brown is slight of build and grey of hair. He speaks with a calm and quiet tone of confidence that only a life of achievement can bestow on a person. He tells the tales of his life, and there are so many, in an understated manner that belies the remarkable nature of his exploits. I know this, as I am one of many that have enjoyed one of his lectures and a personal slideshow as inspiring as it is captivating.
So why do I feel that he is worthy of mention, as Greatest Aviation Person?
I could talk about his flying; let me just scratch the surface:
He holds a world record for 487 aircraft types in his Pilot’s Logbook (though this does not include variants, so Spitfire and Seafire count only as one entry). In this he includes gliders, fighters, bombers, amphibians and flying boats, airliners and helicopters.
He holds the record for the most aircraft carrier landings (2407) and most catapult launches. He performed the first landing of a high performance twin engined aircraft on an aircraft carrier (a de Havilland Mosquito on HMS Indefatigable) and the first landing of a jet aircraft on an aircraft carrier (a de Havilland Sea Vampire on HMS Ocean, 3 December 1945). He flew tests on Rocket Assisted Takeoffs in Seafires and deliberately landed a Sea Vampire wheels-up on an aircraft carrier with a flexible rubber carpet as a deck – a proposed solution to the stresses induced by hard deck landings.
His records are very unlikely every to be broken.
I could talk about some of his achievements and honours:
He holds the distinction of having been awarded successively the MBE, OBE and CBE, together with the DSC and AFC. In 1982-1983 he was the Royal Aeronautical Society Council President and was awarded an Honorary Fellowship of the Royal Aeronautical Society (FRAeS) 2004. The British Association of Aviation Consultants gave him The Sir Peter Masefield Gold Medal for prolonged and outstanding service to aviation in 1997.
The Guild of Air Pilots and Air Navigators gave him the Award of Honour for outstanding lifetime contribution to aviation in 2005, the award was given jointly to Neil Armstrong. Part of the citation read “Eric Brown is one of the few remaining flying legends and, in the words of Hawker Aircraft Chief Test Pilot, Bill Humble, ‘in an era of outstanding test pilots, Winkle was simply the best.”

Book deg via www.flyoperativtforum.no

fredag 17. februar 2012

Low Cost Carrier Air Australia Shuts Down


Thousands of Air Australia passengers are stranded overseas after the budget airline was abruptly placed into administration overnight.
More than 4000 travellers have been told to find another way home after the airline's fleet was grounded indefinitely.

"There's about 4000 people overseas and they actively need to manage their own affairs. Our call centre can take the calls but they should not be relying on Air Australia to get them back," Mark Korda, a spokesman for administrators KordaMentha, told 3AW.

"They actively should be trying to find another airline. During the night we've also talked to Qantas, Jetstar and Virgin."

He said the airline had run out of money to refuel its planes overnight.

Underbuksebomberen: Livsvarig uten ankemulighet

– Dette var en terrorhandling som ikke kan bortforklares,
fastslo dommeren under straffeutmålingen i Detroit torsdag.
Umar Farouk Abdulmutallab (25), som kommer fra Nigeria, ble dømt til livsvarig fengsel for den mislykkede terroraksjonen 1. juledag 2009.
Tross strenge sikkerhetstiltak klarte han å smugle en sprengladning om bord på et fly til Detroit. Men bomben i underbuksa hans eksploderte aldri som den skulle. I stedet begynte den å brenne.
Les også: - Bombe kunne ha ført til flystyrt
Abdulmutallab har erklært seg skyldig, og han har forklart at motivet var å hevne «USAs angrep på muslimer». Hadde han lyktes, ville han tatt med seg 289 mennesker i døden.
Amerikansk etterretning fikk kritikk etter det mislykkede terrorangrepet, siden Abdulmutallabs far, en kjent nigeriansk finansmann, hadde advart CIA om at sønnen kunne være en trussel.

torsdag 16. februar 2012

Norsk Flygerforbund: Høyesterett endrer rettstilstanden i Norge

Vel, også en måte å si det på.
Undertegnede hadde verv som tillitsvalgt på høyt nivå i Norsk Flygerforbund. Jeg fulgte lojalt deres Policies, men da jeg gikk av med pensjon og uttrykte ønske om å fortsette å fly utover 60, så ble jeg anklaget for kappevending. Jeg mente kun å hevde min rett slik Høyesterett nå har bestemt. At rettstilstanden har blitt rettferdig er vanskelig å svelge for Norsk Flygerforbund, selv om innlegget fra deres generalsekretær i dag er balansert:

 60-GRENSEN HAR FALT!av Sigurd Løkholm , den 16. februar 2012
Høyesterett har endret rettstilstanden i Norge, ved å fastslå at aldersgrensen på 60 år i Helikopter Service er ulovlig.

Generalsekretær Sigurd Løkholm
Ti piloter i Helikopter Service gikk til sak mot arbeidsgiver, med påstand om at den tariffbestemte aldersgrensen var ulovlig aldersdiskriminerende. Stavanger Tingrett og Gulating Lagmannsrett mente at aldersgrensen var rimelig, og frifant selskapet. Pilotene anket til Høyesterett, som utsatte saken i påvente av en avgjørelse i en tilsvarende sak fra Tyskland.

I september 2011 kom dommen fra EU-domstolen. Der ble Lufthansas aldersgrense på 60 år kjent ulovlig. Norske regler om aldersdiskriminering bygger på EU-retten, og Høyesterett har nå avsagt dom i tråd med Lufthansa-avgjørelsen.

Avgjørelsen var ikke uventet, og vil nok kunne få betydning for mange arbeidstakergrupper i Norge. Det er ikke lenger adgang for arbeidslivets parter å avtale lavere aldersgrenser enn myndighetenes yttergrense hva gjelder sertifikat.

Dommen får ikke innvirkning på selskaper som opererer med kun én pilot, da bestemmelsene krever at det skal være minst én pilot under 60 i cockpit. Dommen får heller ikke innvirkning på retten til å avtale en pensjonsalder som er lavere enn sertifikatgrensene.

Pressekonferanse på Edwards AFB.....

Fra Forsvarsdepartementet:


F-35 kampfly: Presseinvitasjon

[16.02.2012]
I forbindelse med statssekretær Roger Ingebrigtsens reise til USA, inviteres norsk presse til Edwards Air Force Base, California, onsdag 29. februar.

Husk nå endelig å spørre om det finnes en kontraktsfestet pris. Spør hva den er. Er nødvendige modifikasjoner som kreves gjennom de 80% av testprogrammet som gjenstår, dekket inn i prisen? Er prisen på endringer gjennom cyberangrepet omtalt av meg tidligere, inkludert i enhetsprisen?

Frankfurt - Store problemer i dag og delvis i morgen

Over 100 flyvninger innstilles

Stavanger Aftenblad:
Flyplassansatte i Frankfurt går til streik.
Først publisert: 16.02.12
Oppdatert: 16.02.12 kl. 10:27
Det er ventet store forsinkelser i flytrafikken i Europa når flygeledere og bakkemannskap i Frankfurt legger ned arbeidet torsdag ettermiddag.
Streiken er planlagt å vare til fredag kveld. Den innledes torsdag ettermiddag klokka 15 og var i første omgang ment som en sjutimers aksjon. Men nå er den utvidet til også å gjelde fredag fra klokka 8 til 22, opplyste fagforbundet GdF torsdag morgen.
Streiken vil ramme flytrafikken på Europas tredje største flyplass hardt.

Valg av redningshelikopter - Shortlist

Fire produsenter er valgt til å levere anbud på nytt helikopter etter Sea King: Agusta Westland med AW101, Sikorsky med S-92A, Eurocopter med EC225 og skjærgårdsjeepprodusenten NHIndustries med NH90. Sistnevnte kan fly 66NM eller mindre med full kontra-terrorutrustning, dersom en skal tro tidligere utredninger.
Jeg er redd 2207 fører til at et militært helikopter blir valgt. Faremo kommer til å bli lagt flat av Barth Eide. Tidligere lovnader fra statssekretær Moland Pedersen kommer til å bli kalt døde og maktesløse.
Saken er egentlig helt idiotisk: I 2002 leverte Helikopterfaglig Forum sin innstilling som enstemmig gikk ut på å sette valg av nytt helikopter ut på anbud. Det tok pinadø 10 år før det skjedde, og tre av de fire kandidathelikoptrene vi vurderte da, er de samme som er med denne gang! EC225 er ny, men den kommer i samme klasse som NH90; alt for liten.

onsdag 15. februar 2012

Bell 525 cockpit


Dette ser bra ut! Den typiske cyclic stick er koplet til systemene med fly-by-wire, og likner mer på en vanlig joy stick. Så venter vi bare på performance tallene og vibrasjons/støynivået. Maskinen skal fly i 2014. Den kan bringe amerikanerne på banen igjen i dette spennende helikoptersegmentet med 15 pax.  Foto: Bell Helicopter

Norsk Flygerforbund har ratifisert IFALPA Policy som er rettsstridig

Den enstemmige Høyesterettsdommen som ble avsagt i går er knusende. Man må spørre seg om de flygerne som har måttet gå av ved fylte 60 år har rett på erstatning for usakelig oppsigelse. Her følger selve dommen:


D O M :
1. Bjørn Nybø, Paul Ringheim, Oddbjørn Hagen, Øyvind Friis-Ottessen,
Arne Bråten, Kristian B. Lian, Colin Roy Ter Braak, Olav Vik, Anders Tore Auen
og Anders Nonstad er fortsatt ansatt i CHC Helikopter Service AS etter fylte 60 år.
2. I erstatning for sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler
CHC Helikopter Service AS til Bjørn Nybø, Paul Ringheim, Oddbjørn Hagen,
Øyvind Friis-Ottessen, Arne Bråten, Kristian B. Lian, Colin Roy Ter Braak,
Olav Vik, Anders Tore Auen og Anders Nonstad i fellesskap 928 462 –
nihundreogtjueåttetusenfirehundreogsekstito – kroner innen 2 – to – uker fra
forkynnelsen av denne dom.
(81) Dommer
Bull: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
(82) Dommer
Normann: Likeså.
(83) Dommer
Tønder: Likeså.
(84) Dommer
Tjomsland: Likeså.
(85) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
D O M :
1. Bjørn Nybø, Paul Ringheim, Oddbjørn Hagen, Øyvind Friis-Ottessen,
Arne Bråten, Kristian B. Lian, Colin Roy Ter Braak, Olav Vik, Anders Tore Auen
og Anders Nonstad er fortsatt ansatt i CHC Helikopter Service AS etter fylte 60 år.
2. I erstatning for sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler
CHC Helikopter Service AS til Bjørn Nybø, Paul Ringheim, Oddbjørn Hagen,
Øyvind Friis-Ottessen, Arne Bråten, Kristian B. Lian, Colin Roy Ter Braak,
Olav Vik, Anders Tore Auen og Anders Nonstad i fellesskap 928 462 –
nihundreogtjueåttetusenfirehundreogsekstito – kroner innen 2 – to – uker fra
forkynnelsen av denne dom.

tirsdag 14. februar 2012

HS flygerne vant over arbeidsgiveren i Høyesterett

Aldersdiskriminering - spørsmål om arbeidsgiver på grunnlag av tariffavtale kan kreve at helikopterflygere fratrer ved fylte 60 år

Høyesteretts dom, 14.02.2012, HR-2012-00325-A, (sak nr. 2010/127), sivil sak, anke over dom
Bjørn Nybø mfl. (advokat Bent Endresen) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Haakon Blaauw)
Dommere: Indreberg, Bull, Normann, Tønder, Tjomsland
Saken gjelder aldersdiskriminering, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 13, og reiser spørsmål om arbeidsgiver på grunnlag av tariffavtale kan kreve at helikopterflygere fratrer ved fylte 60 år.
Ti helikopterflygerne saksøkte arbeidsgiveren med krav om å få stå i stillingen etter fylte 60 år – selv om det fulgte av gjeldende tariffavtale, slik partene tolket den, at de pliktet å fratre ved fylte 60 år. De viste til arbeidsmiljøloven kapittel 13, som forbyr forskjellsbehandling på grunn av alder. Arbeidsgiveren og arbeidstakerorganisasjonen, som var partshjelper for arbeidsgiveren, gjorde gjeldende at arbeidsmiljølovens unntak for forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og ikke er uforholdsmessig inngripende, kom til anvendelse.
Flygernes krav førte ikke fram i tingretten og lagmannsretten, men de fikk medhold i Høyesterett.
Det er tidligere slått fast av Høyesterett at arbeidsmiljølovens regler skal tolkes slik at de er forenlige med EU-direktivet om likebehandling i arbeidslivet. Etter at lagmannsretten behandlet helikopterflygernes sak, har EU-domstolen avsagt flere dommer om aldersdiskriminering. Den siste EU-dommen gjaldt en tvist mellom flygere og Lufthansa om den tariffastsatte sekstiårsgrensen som gjaldt for dem, ”Priggedommen”. EU-domstolen konkluderte der med at aldersgrensen ikke kunne begrunnes med sikkerhetshensyn eller helse all den tid sertifikatreglene tillater flyging inntil flygeren fyller 65 år.
Også i Norge bestemmer sertifikatreglene at ervervsmessig flyging kan finne sted inntil flygeren fyller 65 år, på nærmere fastsatte vilkår. Slik Høyesterett så det, følger det da direkte av Priggedommen at sikkerhetshensyn eller helsemessige forhold ikke kan begrunne sekstiårsgrensen for helikopterflygerne. Høyesterett tok ikke endelig stilling til om de andre formålene som var trukket fram – hensynet til en verdig avgang, til raskt avansement for de yngre flygerne og til å beskytte den gode pensjonsordningen – var saklige i denne sammenhengen, fordi de uansett ikke var tilstrekkelig tungtveiende til at det var forholdsmessig å kreve at flygerne sluttet når de fylte 60 år

Flight Safety and Volcanic Ash

ICAO er ute med et veldig nyttig Doc 9974 som du finner link til via IFALPA: www.ifalpa.org

Tonen blir tøffere mellom Europa og Asia vedr. klimakvoter

Asia Tells Europe to Back Down on ETS or Face Consequences
Singapore Air Show » February 14, 2012
China Airlines Airbus A330-300
China Airlines Airbus A330-300
February 14, 2012, 6:15 AM
Asian air transport industry leaders yesterday signaled European Commission vice president Siim Kallas that they will step up their war against the European Union’s emissions trading scheme (ETS). But Kallas held firm, telling the Singapore Airshow’s Aviation Leadership Summit that while the EU is willing to negotiate over how ETS applies to airlines outside Europe, it will only do so only on its own terms and is in no hurry to give ground.
Kallas addressed the conference barely a week after the Chinese government banned its airlines from complying with ETS. Legislation currently moving through the U.S. Congress would have the same effect.
What isn’t clear is how the EU would respond to a widespread refusal to comply with ETS. Its regulations call for punitive fines against operators who fail to account for their carbon emissions and pay for them with credits. China and the U.S., which have been leading the charge against ETS, have both threatened Europe with serious consequences if it doesn’t back down–raising the specter of an aerospace trade war.
“This issue must be solved and tackled by ICAO…we would prefer multilateral solutions,” Kallas admitted. “We are not trying to dominate the world…transport is a dynamic part of our economy and is the only sector in Europe that has increased emissions of carbon dioxide. [Therefore] it is quite natural for certain measures to be implemented.”

S-61N dør aldri

 Foto: Per Gram
Rockwell Collins Upgrades Sikorsky S-61s with Pro Line 21 Avionics
HAI Convention News » February 12, 2012
Pro Line 21 for S-61
The Rockwell Collins Pro Line 21 ADS retrofit for Sikorsky S-61 helicopters is anchored by two 10- by 8-inch primary flight displays.
February 12, 2012, 8:55 PM
Rockwell Collins has delivered its Pro Line 21 Integrated Display System (IDS) for installation on two Sikorsky S-61 helicopters. The installation was accomplished through a collaborative effort with Toronto-based Vector Aerospace in early 2011, and was STC’d in June.
The Pro Line 21 IDS retrofit package for the Sikorsky S-61 includes two 10-inch-by-8-inch liquid crystal display (LCD) primary flight displays, a solid-state weather radar system with turbulence detection, an attitude and heading reference system (AHRS), Mode S transponder with ADS-B Out capability, and a dual display control panel. The system is designed for adaptability to add functions, such as synthetic vision, to meet future airspace requirements and capabilities.
 
John Peterson, Rockwell Collins director for avionics and flight control marketing, said, “Together with Vector we’ve brought the power of advanced avionics to the S-61 flight deck, and have done so affordably with minimal downtime.” He added that the Pro Line 21 IDS integrates inputs from aircraft sensors, radios, flight-management systems and autopilots, and presents the product on a large format LCD.

Jagerflybasen - Adresseavisen i dag

MARI K. BY RISE
MARI K. BY RISE Foto: Kim Nygård
Mobil: 951 98 779
Publisert: 14.02.2012 kl. 05:51
Endret: 14.02.2012 kl. 07:19
Langtidsplanen for Forsvaret er planlagt behandlet for første gang i regjeringen førstkommende torsdag.
Da vil forsvarsminister Espen Barth Eide legge frem sin anbefaling i den svært vanskelige saken om hvor Norges hovedkampflybase skal ligge – i tillegg til flere andre stridsspørsmål i forsvarssjefens langtidsplan.
Barth Eides departement sendte før helgen ut et såkalt regjeringsnotat til alle berørte departement. Dette er et notat som sendes ut slik at de aktuelle departementer kan føre på merknader i forkant av regjeringens første behandling. Så langt i prosessen har aktørene holdt kortene svært tett til brystet, og regjeringsnotatet er omfattet med stor grad av hemmelighold.

Løsning i nord

Adresseavisen har imidlertid snakket med flere som kjenner innholdet i Barth Eides anbefaling. De sier at Bodø er uaktuell som enebase, og at Ørland, i tråd med forsvarssjefens råd, også er statsrådens valg. Ifølge regjeringskildene er Ørland vurdert til å være en langt bedre baseløsning enn Bodø, med tanke på styrkeoppbygging og treningsforhold. Flere sier rett ut at det er håpløst å legge den nye basen i en by, med de begrensningene det innebærer.

Fremskutt base

Alle kilder understreker at Barth Eide i regjeringsnotatet vektlegger de fagmilitære rådene. Men i motsetning til forsvarssjef Harald Sunde, som mener det ikke er nødvendig å ha jagerfly permanent plassert i nord, sier forsvarsministeren at man i tillegg til Ørland må ha en løsning som også innebærer fly i Nord-Norge, en såkalt fremskutt base.
I tillegg vil regjeringen også på andre måter forsøke å kompensere landsdelen. Det blir pekt på at forsvarssjefens forslag om å legge ned Luftforsvarets stasjon i Sørreisa vil skape veldig store følger for lokalsamfunnet der. Et alternativ kan bli å samle alt av varsling og kontroll i landet nettopp dit. Forsvarssjefens foreslo å legge ned én av hærens to bataljoner i Skjold, men regjeringen kan velge å opprettholde begge.

Superutvalg

Selv om forsvarsministeren vil legge frem sin anbefaling torsdag, vil ikke regjeringen konkludere da. Trolig blir det satt ned et eget utvalg i regjeringen, sannsynligvis ledet av mannen som til vanlig håndterer de vanskeligste sakene, finnmarkingen Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (bildet). Han vil knytte til seg politisk ledelse i de departementene som er mest berørt av saken. Denne saken kjennetegnes ved at uenigheten ikke først og fremst går mellom partiene, men tvers gjennom alle partiene – noe som ikke er uvanlig i lokaliseringssaker.

Ikke endelig avgjort

Når Schjøtt-Pedersens engere utvalg har konkludert, vil saken komme opp på ny i regjeringen til endelig behandling. Da skal også Arbeiderpartiets stortingsgruppe ha behandlet saken, og dermed gitt sitt viktige råd til regjeringen. Selv om Barth Eide nå innstiller som han gjør, er ikke saken endelig avgjort før hele regjeringen som kollegium har sagt sitt.
Som en sentral aktør uttrykker det: «Ingenting er klart før alt er klart, det har livet i politikken lært meg.» Blant Ørlands-tilhengerne er det en ikke ubetydelig frykt for at Nord-Norge skal klare å mobilisere sterkt helt frem til den endelige beslutningen er klar. Den mektige statsråden som trolig skal lede det videre arbeidet i regjeringen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, og parlamentarisk leder Helga Pedersen, blir trukket frem som viktige aktører som kan kjempe Bodøs sak.

Ministeren i nord

Etter planen skulle Arbeiderpartiets stortingsgruppe behandle saken allerede onsdag denne uken. Ifølge kilder i Stortinget er gruppene klare til å fatte en beslutning ut ifra den grundige informasjonen de allerede sitter inne med. Men Adresseavisen kjenner til at det før helgen ble gitt beskjed fra Statsministerens kontor om at det ikke var ønskelig med gruppebehandling før saken hadde vært på regjeringens bord. I går kveld hersket ennå usikkerhet om hvorvidt – og eventuelt når – partigruppene på Stortinget skal ta stilling til den kontroversielle saken. Det kan bli aktuelt med ekstraordinære gruppemøter.
Det er et sterkt ønske om at regjeringspartiene skal være mest mulig samkjørte – også for best mulig å møte de sterke reaksjonene man vet vil komme fra Nord-Norge. I så måte passer det svært dårlig at saken kommer ut når forsvarsministeren er på besøk i Bodø og Evenes denne uka

Megaordre på Boeing 737MAX


Boeing, Lion Air Finalize Historic Order for up to 380 737s

- Airline orders 201 737 MAXs and 29 Next-Generation 737-900ERs worth $22.4 billion

- Largest ever commercial airplane order for Boeing

- Lion Air is launch customer for 737 MAX 9

SINGAPORE, Feb. 14, 2012 /PRNewswire/ -- Boeing (NYSE: BA) and Jakarta-based Lion Air today finalized a firm order for 201 737 MAXs and 29 Next-Generation 737-900ERs (extended range). The agreement, first announced last November in Indonesia, also includes purchase rights for an additional 150 airplanes.

"The 737 MAX is the best choice for Lion Air and the best airplane to serve our passengers," said Rusdi Kirana, Lion Air Founder and President Director. "We're excited to be the first airline in Asia to fly the 737 MAX and to be the global launch customer of the 737 MAX 9."

With orders for 230 airplanes valued at $22.4 billion at list prices, this deal is the largest commercial airplane order ever in Boeing's history by both dollar value and total number of airplanes. Lion Air will also acquire purchase rights for an additional 150 airplanes.

Imponerende av ubemannet helikopter


Kaman’s Unmanned K-Max Excels in Afghanistan TheaterKaman Helicopters’ K-Max “unmanned aerial truck” has delivered nearly 200,000 pounds of cargo since the helicopter entered service in Afghanistan with the U.S. Marine Corps on December 17. To date, two of the pilotless, heavy-lift helicopters have logged about 100 hours in the skies over Afghanistan on cargo missions. During a recent mission on Sunday, an unmanned K-Max delivered 14,000 pounds of cargo in Afghanistan over four sorties in less than 24 hours, Kaman Helicopters division president Sal Bordonaro told AIN. “This helicopter delivers cargo more cost-efficiently, and saves lives,” he said, compared with road convoys that require aerial support and are more prone to attacks, both by gunfire and improvised explosive devices (IEDs) hidden in dirt roads. Kaman, which developed the unmanned helicopter in partnership with Lockheed Martin, is awaiting a potential order from the U.S. Marines for more pilotless ships. If this contract materializes, Bordonaro said the company will restart K-Max production, and it is now readying to do so. The last K-Max came off the production line almost 12 years ago, but for now there is no firm date set to restart manufacturing. Bonus audiocast:Kaman Helicopters division president Sal Bordonaro spoke with AIN at Heli-Expo 2012 about the company and its unmanned K-Max.

mandag 13. februar 2012

Stor nyhet fra Bell - Bell 525 Relentless

Endelig er Bell tilbake med et skikkelig helikopter i 10-tonns klassen. Med 5 hovedrotorblader blir det sikkert en nydelig maskin å fly. Men, den blir vel lastet opp til Plimsollmerket den og.

Two Debutants Take the Stage on Opening Day of Heli-Expo
By Andrew Drwiega, Military Editor
Two dramatic launches—mood music, helicopters behind screens and clever audio visual presentations—accompanied the launches of the Bell 525 Relentless super medium transport (SMT) and the Eurocopter EC130T2.
While you can find the full specifications elsewhere in this news section, Bell President & CEO John Garrison told a packed audience that this was “Bell on a mission to revitalize our commercial business.” He also keenly emphasized Textron’s belief in the helicopter business after years where Bell has, to some extent, been seen as the weakest OEM among the four major helicopter makers. It lost international market share and has seemingly suffered from its long-term commitment to the development of the tiltrotors—both the military V-22 and civil BA609.


Bell introduced the 525 Relentless Feb. 12 during Heli-Expo. Photo by Andrew Parker, Editor-in-Chief
However, it has now rid itself of any further responsibility for the (now re-badged) AW609—unless AgustaWestland manages to turn it into a military aircraft in the future (and then we are led to believe it may have an interest again). The V-22s are nicely into production and have served with the U.S. Marine Corps and Air Force in war zones, but the now steady acquisition has poured regular income into the company’s coffers, even if the Department of Defense cuts back on production. And now a new five-bladed, 10-ton helicopter, the Bell 525 Relentless has been launched with the corner just having been turned from the bad times of the last few years.