torsdag 31. oktober 2013

Citation X - Vakker kvikkas

Cessna Citation X Mach 0.935 Speed Confirmed by FAA

Woodrow Bellamy III
The FAA recently finished high speed certification flights to confirm the new Citation X as the world's fastest civilian aircraft with a top operating speed of Mach 0.935 (617 mph, 536 ktas), Cessna said Thursday. 
 
 
[Cessna's new Citation X. Photo, courtesy of Cessna.
 
Cessna expects to achieve certification for the new Citation X by 2014, after completing 1,300 flight hours thus far as part of its FAA flight-testing program. The high speed testing evaluated handling qualities, stability, control and maneuverability at high speeds. 
 
"All responses from the high-speed certification testing were well within the expected performance envelope. While these are the results our engineers fully anticipated, this final round of testing went so smoothly the conditions were completed in fewer flights and hours than planned,” said Michael Thacker, senior vice president of engineering at Cessna. 
 
The Citation X is one of six new aircraft that Cessna is currently working on bringing to the market by next year, including the Citation M2, TTx, Grand Caravan EX, 182 Turbo Skyland JT-A and new Citation Sovereign. 

Norwegian - Får pepper av US ALPA. Godt jobba NRK!

USA-piloter hardt ut mot Norwegian
Se video: Lee Moak mener Norwegian spekulerer i å dumpe lønningene i kontraktene de tilbyr: http://tinyurl.com/k5u9l5a

Amerikanske piloter ut mot Norwegian: – Dette kommer til å koste jobber

I den hardt pressede amerikanske flybransjen mener man Norwegians inntog og bruk av billig asiatisk arbeidskraft undergraver bransjen.
– Vi er veldig bekymret for planene Norwegian Air Shuttle har, sier Lee Moak, leder for Det amerikanske flygerforbundet (ALPA).

– Bryter internasjonal avtale

De siste dagene har det stormet rundt Norwegian, etter NRKs avsløringer av kontraktsvilkårene for flyselskapets thailandske kabinansatte på langdistanseflyginger.
Der kommer det frem at de har en grunnlønn på under 3000 norske kroner i måneden, mens snittlønnen på rundt 7250 kroner i måneden før skatt, uten diettpenger. Det har fått fagbevegelsen til å rase og ta i bruk ord som sosial dumping og gangstermetoder.

Men også i USA selskapets praksis reaksjoner. I USA er flybransjen hardt presset, og flyr nærmest tur/retur konkursretten. Bare fem ganger de tolv siste årene har flyselskapene vist et lite underskudd. Kampen om å overleve er knallhard.
 
Moak reagerer ikke på at Norwegian utfordrer denne konkurransen ytterligere, men syns vilkårene blir feil. Etter hans syn spekulerer Norwegian i å dumpe lønningene i kontraktene som tilbys kabinpersonellet, såkalt «shopper labour contracts».

– Vi har ikke sett denne typen modell her før, sier han når NRK møter ham

Edwards AFB Open House 2009

Må ha vært en tøff dag i solen. Fikk denne fra Per Tjetland: http://tinyurl.com/ykf9hc2

Halloween - Sakset fra nettet.....


Sjekk denne fra NRK Trøndelag: http://tinyurl.com/ppre5v5

Dream Chaser

Som vi vet gikk dette dessverre ikke etter planen. En teknisk feil i venstre hovedhjulslegg førte til at det ikke kom ut før landing. Men de viktigste elementene ved testingen ble gjennomført som planlagt, nemlig at autoland-systemet fungerte som det skulle.

Sjekk video: http://tinyurl.com/njv2sfe

Area 51 - Testing av Sovjetiske fly

Area 51 Foto: Per Gram

Area 51 hosted tests for 'secretly acquired' Soviet fighter jets
The US government "secretly acquired" Soviet aircraft during the Cold War and tested them at Area 51, according to documents released Tuesday that shed light on the once-classified and long speculated base deep in the Nevada desert.

The CIA in August confirmed the existence of Area 51 when it released declassified documents through a Freedom of Information Act request by George Washington University's National Security Archive. The initial documents show that Area 51 was used to test the US government's aerial programs.
One of those programs was the government's investigation of the multiple Soviet MiG fighter planes it "secretly acquired" during the Cold War. The first documented acquisition was the MiG-21, originally obtained by Israel in August 1966. From January 1968 to April 1968, Israel loaned the plane to the US air force, which referred to the aircraft as the YF-110.

The air force examined the plane's technical characteristics and evaluated its performance to see how the US government's weapons and aircraft compared tactically under the Have Doughnut program (pdf). Similar evaluations were conducted in 1969 with the MiG-17 under the not-as-delightfully-named Have Drill and Have Ferry campaigns (pdf). Other MiG examinations took place later, but details of those programs have not been declassified.

As part of the air force's evaluation of Soviet air scheme, the military group would simulate a Soviet-style air defense complex made out of systems with names including Mary, Susan and Kathy.

According to the documents (pdf), officials were concerned about maintaining secrecy of the space early on and it was nearly uncovered by American astronauts taking routine overhead imagery. These images set off an internal discussion about how to prevent exposure of the site.

Robert Singel, National Reconnaissance Office deputy director, said in a 1974 letter (pdf) that releasing the photos to the public "would almost certainly provide strong stimulus for media questioning and the potential near-term revelation of the missions of the installation."

The site was eventually transferred from the CIA to the air force in the late-1970s and became widely known in the mid-1990s.

Area 51 was discovered by government staffers and Lockheed Martin employees who thought it would be a good place to test aircraft while flying over Nevada, according to the first batch of documents.

Archive senior fellow Jeffrey T Richelson was able to review the documents in 2002, but mentions of Area 51 were redacted at the time. He submitted a request for the CIA's history again in 2005 to continue his research on aerial surveillance programs

F-35 er nå et våpensystem

 
Whaam! F-35 Jet Smashes Tank With Guided Bomb
An F-35 B-model fighter jet dropped a laser-guided bomb over an air force base in California this week, successfully destroying a tank parked on the ground. The plane released the 500-pound weapon while flying at about 25,000 feet, according to Reuters.

It's the first time the jet "truly became a weapon system," said the pilot who flew the aircraft, Marine Corps Major Richard Rusnok.

Different F-35 models have test-fired missiles in the air and over water. But Tuesday marked the first occasion the aircraft fired a laser-guided weapon at a ground target. The F-35's ability to release a 1000-pound guided bomb will be tested next month.

Våpenarsenalet

Norwegian - Fra E24

Artikkelbilde
TRYGG LANDING: Retten skulle i dag ta stilling til om YS-organisasjonen Parat kan ta ut Norwegians kabinansatte i «sympatistreik». Nå ser det ut som om partene unngår en rettsak.

Droppet rettssak
- avblåser sympatiaksjoner


Parat og NHO har blitt enige om at de kabinansatte i Norwegian ikke vil å gå ut i «sympatistreik» med pilotene. Men streikefaren er ikke over.

Fagforbundet YS og NHO skulle i utgangspunktet møtes i arbeidsretten i klokken 09.00 torsdag.
Retten skulle ta stilling til om YS-organisasjonen Parat kan ta ut Norwegians kabinansatte i «sympatistreik» med pilotene. Men partene har nå unngått rettsak.
- Etter en helhetsvurdering mener Parat sammen med YS at vi har fått tilstrekkelige forsikringer om at Norwegian ikke vil benytte streikebrytere. Den varslede saken om lovligheten av sympatistreik i Norwegian mellom YS/Parat og NHO ble derfor hevet i Arbeidsretten torsdag, sier Parats leder Hans-Erik Skjæggerud i en pressemelding.
- Fikk forsikring
Norwegians HR-direktør Gunnar Martinsen har overfor Parat forsikret pilotene og de kabinansatte om at de ikke har planer om å engasjere kontraktspiloter på flygninger der piloter fra Norwegians pilotforening er i streik.
De fagorganiserte har fryktet at en eventuell pilot-streik vil miste effekt dersom Norwegian tar i bruk reservepiloter ansatt i utenlandske bemanningsselskaper.
- Vår vurdering er at vi hever saken for Arbeidsretten ut i fra de forsikringer som er gitt fra selskapet. Slik det ser ut nå vil derfor ikke de kabinansatte gå ut i sympatiaksjoner, men bli permittert fra selskapets side fra det tidspunkt en eventuell streik iverksettes, sier Parats leder Hans-Erik Skjæggerud.
Kan bli streik mandag
Men dagens møte var bare første runde. Forut for rettsaken har Norwegian og pilotene i selskapet ligget i konflikt siden midten av oktober.
Da brøt pilotforeningen forhandlingene om ny tariffavtale, og samtidig meldte arbeidstakerorganisasjonen Parat plassoppsigelse for nær samtlige av Norwegians piloter.
Til helgen skal de møtes hos riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet der, vil Parat ta ut sine 620 Norwegian-ansatte piloter i streik fra og med mandag.
Frykter endringene
Problemene med å komme til enighet i tarifforhandlingene er knyttet til Norwegians pågående omstrukturering av selskapet. I den forbindelse blir pilotene i Norge, Sverige og Danmark tilbudt ansettelse i lokale selskap.
Les også: Norwegian oppretter nye datterselskaper
Ifølge Parat innebærer dette at pilotene ikke vil være bundet av den nåværende tariffavtalen. De frykter dermed å miste rettigheter de har opparbeidet seg over tid.
Dette inkluderer blant annet pensjon, karrieremuligheter og bestemmelsene rundt fast ansettelse

Flygere - Uro i Skandinavia

Norwegian og SAS

Norwegian Pilot Union, NPU, er ute med et skriv til sine medlemmer på hele 4 A4 ark, Det viser til de nyetablerte selskapene i Norwegian, Norwegian Air Norway (NAN) og Norwegian Air Resources, (NAR) og hva som kan oppstå av situasjoner internt. NPU er heller ikke imponert over pressen som synes mest interessert i Norwegians fremstillinger. En av de store truslene mot NPU er følgende: NPU know there are a few of our fellow pilots at the ARN (Arlanda) and CPH (Kastrup) bases who are trying to make special deals for a small group of pilots, and rumors have it some might even attempt to start new pilot unions.
Enn videre peker brevet på et samarbeid med Norsk Flygerforbund (NF), som altså Vatnar valgte å forlate for mange år siden, og European Cockpit Association (ECA) som er NF`s lille paraplyorganisasjon som igjen er med under den store paraplyen, International Federation of Airline Pilots` Assc, IFALPA.
NPU trekker opp en skisse hvordan slikt samarbeid skal foregå i praksis, men NPU har kommunisert med NF et års tid nå.
Undertegnede liker det jeg leser. Jeg støtter det som fremkommer under.

Fra en kilde har jeg fått følgende betraktninger vedr. denne situasjonen:

NPU og Vatnar har kommet til at det ikke alltid er lurt å stå utenfor
NF, ECA og IFALPA. Spesielt etter at de gav Kjos lillefingeren i fjor og

finner at han nå er ute etter begge hendene også. Norske, danske og
svenske Norwegian piloter er i øyeblikket organisert i NPU. Det Kjos
prøver på er gjennom å lokke med 3% lønnsøkning å få de danske og
svenske flygerne til å akseptere å bli ansatt i bemanningsselskaper i
stedet for Norwegian. De som aksepterer vil da miste sin
forhandlingsrett. NPU vil da bare representere et klart mindretall av
flygerne og bli satt helt på sidelinjen. Nyansettelser i Norge, utenom
kontraktbesetninger vil det bli svært lite av, den planlagte
ekspansjonen skal jo skje fra land der både lønns- og rettighetsnivå er
et helt annet enn vårt.

Jeg håper dette brevet fra Vatnar får de mulige "overløperne" til å
tenke seg om.

Det utrolig hvor korttenkt flygere kan være. Prognosene fra Airbus,
Boeing, IATA og andre tyder på behov for nær en halv million nye flygere
de neste 15 årene. Ingen vet hvor de skal komme fra.
Utdannelseskostnadene har blitt veldig høye og nå står store
pensjonsavganger for døren, 60+ har i stort antall begynt å bli 65 og
hittil har ingen våget å tenke på 70 års grense. Og FAA forlanger 1500
timer, hovedsakelig multi, for overhode å bli ansatt i et flyselskap.
(En fullstendig idiotisk regel.) At økonomene som kan alt ikke forstår
at dette sammen med dagens "race to the bottom" de er så stolte av gjør
yrket så lite attraktivt at de ikke vil få tak i pilotene de trenger
forbauser meg ikke. At flygerne selv ikke ser den maktposisjonen de er
på rask marsj mot men lar seg skremme til splittelse og dermed dårligere
og dårligere betingelser er mindre forståelig.

Et godt tegn er likevel at Vatnar nå begynner å se fordeler ved samhold,
han tok jo NAS Flygerforening ut av NF for 10-11 år siden. Så spørs det
om han er for sent ute. Denne kampen skulle han ha tatt i fjor vår om
ikke før.

Det er langt fra lystelige tilstander i SAS heller. SAS har langt på
veg lykkes i å drive en kile inn i samarbeidet mellom SPF, NSF og DPF
ved å forespeile DPFs ledelse København baserte piloter nærmest monopol
på langrute stillingene om bare.......  Så nå er det NSF/SPF på den ene
siden og DPF på den andre. I forrige uke sa SAS at senioritetslisten
ikke er gyldig og at de derfor vil utnevne nye kapteiner på den for SAS

mest hensiktsmessige måten. Et soleklart brudd på kollektivavtalen.
Dette fikk også busten til å reise seg i DPF selv om de selv har
argumentert for noe i den retning i et halvt år. De hadde regnet med å
få være med på bestemme etter hvilke kriteria dette skulle skje. Om
dette er nok til å få samarbeidet igang igjen aner jeg ikke.


Norwegians egne piloter krever nå at myndighetene endrer reglene i luftfarten. Pilotene vil ikke at flyselskapet skal ansette utenlandske arbeidere med langt dårligere vilkår enn andre i selskapet.

Video: http://tinyurl.com/ntevygz

Norwegians piloter krever regelendring

Norwegians egne piloter krever nå at myndighetene endrer regelverket i luftfarten. Pilotforeningen i flyselskapet mener det er norske myndigheter som i prinsippet har gitt Norwegian anledning til å ha thailandske ansatte på asiatiske vilkår.
Halvor Vatnar, leder for pilotforeningen i Norwegian, påpeker at det norske flyselskapet får lov til å ha en flybase i Bangkok.
– Det har tydeligvis norske myndigheter godkjent. Det må komme klare lover og regler som definerer hvor flybesetningsbasen er, sier Vatnar.

Vil ha forbud mot Bangkok-base

Han retter ikke kritikk mot egen ledelse, men mener det er et smutthull i regelverket som norske politikere må få tettet.
Bør norske myndigheter forby at Norwegian kan ha en base med ansatte i Bangkok?
– Ja, så lenge strukturen er sånn som den er nå, mener vi det. Det burde ikke være mulig. Operasjonen går ut fra Skandinavia. Man driver forretning i Skandinavia, da må man også ta konsekvensen av at man driver og har fabrikken i Europa og Skandinavia og forholde seg til vilkår som er vanlig i bransjen i den delen av verden, sier Vatnar.
NRK har fått innsyn i kontraktsvilkår som viser at de fleste av Norwegians thailandske kabinansatte har en grunnlønn på under 3000 kroner i måneden.
Noen tillegg til grunnlønnen er det. Blant annet får de 200 kroner ekstra for den tolv timer lange flyturen mellom Bangkok og Oslo.
Vatnar tror SAS kommer til å ta etter Norwegian dersom ikke regelverket endres.
– Det sier seg selv at de må det dersom de skal overleve. Det er et politisk ansvar å stoppe dette, sier han.

SAS: – Kan måtte se på nødvendige tiltak

Også SAS etterlyser grep fra politisk hold, slik at flybransjen fortsatt kan gi skandinaviske lønninger.
– Hvis det slås ben under den modellen, er det klart at SAS må se på nødvendige tiltak, sier Tormod Sandstø, pressekontakt i SAS.
Hvilke tiltak SAS eventuelt kan eller vil ta, mener Sandstø er for tidlig å si.
– Det blir hypotetiske spekulasjoner, men vi mener det må være mulig å drive på en måte hvor man har en anstendig lønn. Det er en grunnpilar i det norske og skandinaviske arbeidslivet. Sånn mener vi det må kunne være fremover, hvis ikke, blir det selvsagt vanskelig, sier Sandstø.

Tror Norwegians vri er kommet for å bli

Flyekspert og analytiker Ivar Andreas Lemmeken Gjul i Fondsfinans tror likevel Norwegians vri med lokale lønninger selv på langdistanseflyvninger, er kommet for å bli.
– Enn så lenge er Norwegian, når det gjelder lavkostsegmentet, førstemann ut. Det er en svært viktig konkurransefordel i fremtiden, sier Gjul.
– Jeg tror de andre vil komme etter. Norwegian er først ute, og om det blir en suksess, vet vi først om to-tre år, men jeg tror det kommer til å bli en stor suksess. Jeg tror det kommer til å utvide langdistansemarkedet betraktelig. Det blir veldig mye enklere for oss å ta en helgetur til New York, for eksempel

onsdag 30. oktober 2013

UAV - Engelskmenne går for fransk

Royal Navy Plans To Explore Rotary-Wing UAS

By Tony Osborne
Source: Aviation Week & Space Technology
 
October 14, 2013
Credit: AgustaWestland
The U.K. Royal Navy is widening its focus on the potential of shipborne unmanned aerial systems (UAS).
While much of its attention has been on the development of a carrier strike capability with the F-35 Joint Strike Fighter and two new aircraft carriers, commanders are eager to broaden the intelligence-gathering capability of the navy's surface fleet.

F-35 - Dagens Næringsliv

Norge får de første F35 Joint Strike Fighter-flyene allerede i 2016. De første flyene skal brukes til opplæring av piloter.
Norge får de første F35 Joint Strike Fighter-flyene allerede i 2016. De første flyene skal brukes til opplæring av piloter. Foto: NTB Scanpix - Reuters

Lockheed Martin innrømmer problemer:

- F-35 ikke levert som ventet

Utviklingen av Norges nye jagerfly har ikke levd opp til forventningene.
Publisert: 30.10.2013 - 16:33 Oppdatert: 30.10.2013 - 18:02
 
Det sier direktør Steve O'Bryan i produsenten Lockheed Martin på en pressekonferanse for utenlandske journalister i New York onsdag morgen lokal tid.

Norwegian - Mulig streik


603 Norwegian-piloter kan bli tatt ut i streik fra mandag morgen. Foto: NTB scanpix.

Varsler streik for 603 Norwegian-piloter

603 piloter legger ned arbeidet mandag morgen dersom meklingen mellom YS-forbundet Parat og flyselskapet Norwegian ikke fører fram i løpet av helgen.

En eventuell streik vil ramme Norwegians baser på Gardermoen, Stavanger, Bergen, Trondheim, Arlanda og Kastrup, opplyser Parat.
Partene er innkalt til tvungen mekling hos Riksmekleren fredag klokken 12.
Frist for å bli enige er ved midnatt natt til mandag.

Virgin safety video - check it out


Virgin America Turns Pre-Flight Safety Videos into EntertainmentAs more brands get into the entertainment business by producing their own films, TV shows and web series, Virgin America is showing that even the mundane safety video some airlines show on their planes can be fun to watch.

Virgin Produced, Richard Branson's entertainment arm, turned to "G.I. Joe: Retaliation" and "Step It Up" franchise director Jon Chu to produce a short, entitled "VX Safety Dance," that stars dancers, singers and choreographers from "American Idol" and "So You Think You Can Dance."

The dance moves were choreographed by Jamal Sims and Christopher Scott.

The short is being touted by the airline as the first domestic safety video set entirely to music and performed in dance.

Sjekkvideo her: http://tinyurl.com/m7j6s6c

Virgin America Safety Video Trailer #VXsafetydance


In addition to airing the video on its flights in November, Virgin America has also released it on Google Play, YouTube and on digital billboards across Times Square including the American Eagle billboard.

Ryanair - Flygerne vil snakke med O`Leary

 
Ryanair pilots push for talks with O'Leary
A group that claims to represent more than half of Ryanair pilots is pressurising Michael O'Leary to engage in talks on issues ranging from contracts to annual leave.

Ryanair Pilot Group (RPG), at its first press conference yesterday, called for a common basic contract for all pilots at the airline .

Other concerns include the annual leave system, base transfers and reinstatement of colleagues disciplined because of the request for representation, according to a document provided by the group.

"We will be very happy to agree a mutually convenient time and location to open discussions on behalf of the majority of pilots flying for Ryanair," Evert van Zwol, RPG's interim council chairman, said in a letter to Mr O'Leary. According to the group, the CEO said he'll agree to meet representatives if members exceeded 1,601 staff.

Mr O'Leary had dismissed the RPG, noting that its interim council includes members who do not work for Ryanair. Mr van Zwol is a pilot with KLM.

DOCUMENTARY

Ryanair pilots work 36 hours to 42 hours each week. Trainee first officers are also required to pay €28,500 up front for training when they join the airline, according to the organisation.

Also present at yesterday's press conference was former Ryanair pilot John Goss. He was fired by Ryanair in August after he appeared in a Channel 4 'Dispatches' documentary that questioned the airline's safety and fuel policy. He's being sued by the carrier, as is Channel 4 and the programme maker.

The Irish Aviation Authority slammed the Channel 4 documentary as a "misguided attack" based on "false and misleading information".

Havarier som skyldes dårlig eller mangelfull trening

Back to basics boys and girls....


Crash investigator urges stall training for pilots 


WASHINGTON - A federal crash investigator urged a conference of aviation safety officials Tuesday to better train pilots to avoid stubborn problems such as stalls.

Earl Weener, a member of the National Transportation Safety Board, recalled four separate fatal crashes over the past two decades that he said involved stalls, with pilots basically pulling the plane's nose up too much until the aircraft fell to the ground.

"The question in my mind is why did the crew continue to pull back on the elevator all the way to the ground," Weener told about 300 people attending the Flight Safety Foundation's International Aviation Safety Summit, rather than leveling off to regain power and speed.

Lack of training is feared to be one culprit.


Australia havariet - Dromader

Bushfires aftermath: water-bombing plane's crash site reached at last
  
Crash investigators have reached the wreckage of a water-bombing aircraft in south-eastern New South Wales, six days after its pilot died while fighting bushfires.
Seven other models of the same fixed-wing aircraft were grounded on Wednesday by the Civil Aviation Safety Authority as a precaution.
David Black, 43, died when his Dromader aircraft crashed in Budawang national park, 40 kilometres west of Ulladulla, about 10am on Thursday.
A witness saw one of the plane's wings fall off before the aircraft plummeted.

Typhoons for Saudi Arabia

PICTURE: Saudi Arabia receives more Typhoons
 
  Craig Hoyle London
11:47 25 Oct 2013 
Source:
BAE Systems has delivered its latest pair of Eurofighter Typhoons to export customer Saudi Arabia, boosting the nation’s fleet of the type to 32 aircraft.
Photographed at Toulouse-Blagnac airport in France during delivery flights conducted from the UK company’s Warton site in Lancashire in mid-October, the single-seat fighters are drawn from a 72-unit Project Salam order.

Asset Image
 
Zhukovsky gallery on flightglobal.com/AirSpace
BAE transferred an initial 24 Tranche 2 Typhoons by 2011, including six two-seat trainers, before entering discussions with Riyadh over the configuration and price of its remaining examples.
While this process has yet to conclude, the company earlier this year resumed deliveries, starting with four trainers. This was followed by the transfer of the first two single-seat examples from the remaining order, according to Flightglobal’s MiliCAS database.
The newly delivered aircraft – carrying the registrations 323 and 324 – should be followed by another two Saudi Typhoons this year, according to a production schedule outlined by BAE in an earnings update earlier this year.
The company, which declines to comment on the recent transfer, also hopes to make a repeat sale of the type to Riyadh.

Russland vil selge T-50 til Brasil

Russia to pitch T-50 for Brazilian fighter deal
   
10:00 16 Oct 2013 
Source:
Moscow is to offer Brazil an opportunity for joint development of its Sukhoi T-50/PAK-FA stealth fighter as part of an unsolicited proposal for the nation's delayed F-X2 tender, a Russian official has confirmed.
The proposal will be presented by a Russian delegation which is travelling to Brazil and Ecuador from 14-17 October, a source in the delegation told Russia’s RIA Novosti news agency.
“We are ready to offer our partners deliveries of ready-for-sale advanced aircraft like the [Sukhoi] Su-35, but also joint development of a next-generation aircraft of the T-50 type,” the source says.
Asset Image
BillyPix
Due to enter service with Russia's air force in 2016, the multirole T-50 features low-observable technology, super manoeuvrability, supercruise capability and advanced avionics including an active electronically scanned array (AESA) radar. Russia and India are already jointly developing a derivative of the type for the latter's air force, to be built by India’s Hindustan Aeronautics.
Three contenders officially remain in the running for the delayed F-X2 requirement: the Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Dassault Rafale and Saab Gripen NG, with a Russian offer of the Su-35S having been previously rejected.
According to local media reports, Brazilian President Dilma Rousseff decided late last month to postpone the tender until 2015, after elections that are to be held next year

Flyskoler styrkes ved fusjon

De to nevnte skolene utdanner trafikkflygere til flyselskapene i Norge og Europa og har en meget god statistikk gjeldende piloter i jobb etter endt utdanning!
Norwegian, SAS og Ryanair skal i 2014 samlet ansette ca. 700 nye piloter!
Bakgrunnen for sammenslåingen er nettopp fremtidige utfordringer med økt utdanningstakt og økt etterspørsel etter nye flygere.


To flyskoler blir til en 

Luftfartsskolen og Rørosfly har besluttet å organisere all virksomhet i en og samme organisasjon under navnet Luftfartsskolen AS. De to velrennomerte skolene har i en årrekke hatt et nært og godt samarbeid og initiativet til sammenslåingen kommer fra begge parter. Styreleder i det fusjonerte selskapet Luftfartsskolen AS blir Otto Lagarhus, en av nestorene i norsk luftfart. Ansvarlig for daglig drift blir Thor Alvik og Tor W. Sandnes, dagens ledere i henholdsvis Luftfartsskolen og Rørosfly.

I dag leverer Luftfartsskolen all teori og simulatorflyging, mens Rørosfly leverer praktisk trafikkflygerprogram i en- og tomotors fly på Røros Lufthavn.
En fusjon vil medføre at alt utdanningsmateriell med fly, simulatorer og utdanningsplattformer sammen med personell og myndighetsgodkjenninger vil inngå i ett felles eiet selskap - Luftfartsskolen AS.

Målsetningen er en fysisk sammenslåing i løpet av høst/vinter inneværende år. Planene er videre å etablere en ny flygetreningsbase på sentral flyplass på Østlandet i tillegg til basen på Røros.


«Til sammen 70 års erfaring forenes nå i en robust organisasjon med styrket administrasjon og flere instruktørkrefter.  Vi er dermed bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer»,
sier styreleder Otto Lagarhus.

Webside Luftfartsskolen: www.luftfartsskolen.no

Verdens lengste flyrute

Foto: Aftenposten
 
Verdens lengste flyrute har vært fløyet med en Airbus A340-500.
FOTO: SINGAPORE AIRLINES

Snart er det slutt for verdens lengste flyrute

Om litt over en måned er det klart for absolutt siste avgang for det som i dag er verdens lengste flyrute.
 
Singapore Airlines' rute mellom Singapore og Newark-flyplassen ved New York blir lagt ned.
Ruten, som er 15.300 kilometer lang, er i dag verdens lengste flyrute målt etter distanse.
Den tar som regel hele 18,5 timer og går over Nordpolen. Men etter ni års drift, er det nå slutt.
Men før den avslutter, skal den i noen dager til gi sine bidrag til kassen i Avinor. Flyet passerer seks dager ganger i uken (ikke tirsdager) som SQ 22 over Østlandet ved 12.30-tiden på sin vei til New York.

Svalbard som «nødhavn»

- Det betyr at selskapet må betale overflyvningsavgift til Avinor for å passere over norsk luftrom, sier salgsrepresentant for Singapore Airlines i Norge, Ola Solemsli, til Aftenposten.
Han forteller at flyet har hatt Svalbard Lufthavn Longyearbyen som et alternativ for mellomlanding i tilfelle maskinen skulle få behov for mer drivstoff når motvinden har vært for agressiv.
- Om den faktisk har benyttet seg av denne adgangen, er jeg ikke sikker på, sier Solemsli.

Sparer 5 timer

Setter inn luksus-Dreamliner på Oslo-ruten

Qatar satser på ny flytype.
Konkurransefortrinnet har vært flytiden. De som valgte denne ruten, sparte rundt 5 timer i reisetid i forhold til å velge andre selskaper. Økonomisk ble ruten aldri noen suksess.
Flyene som har vært brukt på rutene, Airbus A340-500, ble etter hvert innredet med kun businessklasse. Flyet har en rekkevidde på 16.000 km.
Kabinen har derfor bare 98 seter, mot 250 som er det vanlige for denne flytypen. Fordi den har få seter, er det god plass for den enkelte passasjer. Alle har liggeseter. Serveringen er raus, og det er gode muligheter for å jobbe for den som vil det. Selskapet oppfordret også folk til å vandre rundt om i kabinen under turen, for å unngå blodpropp på en så lang tur.
Så var det heller ingen direkte billig affære å være passasjer: En rundtur koster 38.000 norske kroner. Av lett forståelige årsaker var ruten derfor mest et tilbud til finanseliten og velstående privatreisende, skriver Bloomberg Businessweek.

Lettet søndag, landet tirsdag

- Kabinen var i utgangspunktet innredet med to klasser, men det viste seg vanskelig å selge økonomibillettene fordi de var dyrere enn på ruter som ikke var direkte. Derfor ble flyene for rundt tre år siden ominnredet til kun business class, sier Solemsli.
Verdens nest lengste flyrute, også den operert av Singapore Airlines, er allerede nedlagt. Siste tur fra Los Angeles til Singapore gikk for noe over en uke siden.
Absolutt siste tur med denne ruten tok av fra Los Angeles forrige søndag, og landet etter en tur på 17 timer over Stillehavet. Landingen skjedde tirsdag morgen, Singapore tid, ettersom reisen går over datolinjen.

Overtar

Men så er det jo slik at når en «verdens lengste flyrute» blir lagt ned, tar en annen over.
Det som etter Singapore Airlines-ruten blir verdens lengste, er australske Qantas´ rute mellom Sydney og Dallas. Den er på 13.800 kilometer.
Turkish Airlines sysler imidertid med planer om å skaffe seg en pallplass for verdens lengste rute. Den skal gå fra Istanbul til Sydney, en reise som er 14.956 km lang. Til å begynne med skal selskapet mellomlande på turen, men etter tre år skal den gå non-stop med bruk av en Boeing 777-300-maskin

tirsdag 29. oktober 2013

Norwegian - Fra NRK i kveld

Kabinpersonale - Norwegians kabinpersonale på internasjonale flyvninger har en grunnlønn på under 3000 kroner, viser tall NRK har hentet inn. - Foto: Margret Helland / NRK
Norwegians kabinpersonale på internasjonale flyvninger har en grunnlønn på under 3000 kroner, viser tall NRK har hentet inn.
Foto: Margret Helland / NRK

Kabinpersonell i Norwegian har under 3000 kroner i grunnlønn

De fleste av de kabinansatte på Norwegians nye internasjonale flyvninger har en grunnlønn på under 3000 norske kroner. For en 12 timers flytur fra Oslo til Bangkok får de ansatte 200 kroner ekstra.
Det norskeide og norskregistrerte selskapet Norwegian lanserte sin interkontinentale «Long Haul»-satsing tidligere år, med flyvninger til Bangkok og New York.
Til tross for omfattende problemer med Dreamlinerne som skulle frekventere på strekningene, har det norske selskapet nå flere ukentlige avganger til hver av storbyene.
Om bord på flyvningene finner kabinpersonale som er innleid gjennom bemanningsselskapet Adecco i Thailand. NRK har fått tak i lønningslisten til de thailandske kabinansatte.
Denne viser at majoriteten av de kabinansatte har en grunnlønn på 15.000 thailandske baht i måneden. Dette tilsvarer rundt 2850 norske kroner i måneden.
Artikkelen fortsetter under videoen.
Norwegian får sterk kritikk for måten de lønner sine thailandske kabinansatte.
VIDEO: Norwegian betaler under 3000 kroner i grunnlønn. Reportasje fra Dagsrevyen.

200 kroner per flyvning

Listen over hvor mye de thailandske kabinansatte tjener, viser også at de kabinansatte får flere tillegg. Rundt 40 av 116 ansatte er såkalte «Senior Cabin Crew Members», som gir et tillegg på 15.000 baht i måneden, eller i underkant av 3000 kroner.
Blant annet andre tillegg finner man et månedlig uniformstillegg på 2000 baht (379 kroner), samt et transporttillegg. For hver av de ansatte utgjør transporttillegget fra 1000 til 7000 baht (189 til 1329 kroner) i måneden.
For hver enkelt flytur de ansatte gjennomfører – i arbeid – får de ytterligere 1000 baht, altså om lag 189 kroner. Dette gjelder også den 12 timer lange flyvningen mellom Oslo og Bangkok.
Til sammenligning koster en enkeltbillett fra Oslo S til Gardermoen, der de kabinansatte hviler mens de er i Norge, 170 kroner.

Norwegians første Dreamliner-fly - Dette var det første Dreamliner-flyet til Norwegian, som etter flere forsinkelser ble satt i rute tidligere i år. Deretter har det blitt først flere forsinkelser. - Foto: Norwegian Air Shuttle / NTB scanpix
Dette var det første Dreamliner-flyet til Norwegian, som etter flere forsinkelser ble satt i rute tidligere i år. Deretter har det blitt først flere forsinkelser.
Foto: Norwegian Air Shuttle / NTB scanpix

«Per diem»-tillegg

I tillegg til lønnen har de ansatte et såkalt «per diem»-tillegg, som skal dekke kost. Dette gjelder også når de ansatte hviler på et hotell ved Gardermoen eller i New York. Dette gjør at mange av de kabinansatte under oppholdet i Norge tar turen inn til Jessheim – gjerne til fots – 10 kilometer unna, for å kunne handle billig mat.
Per diem-tillegget, som er på 4000 baht per døgn – eller 759 kroner – utgjør for mange av de ansatte den største delen av den samlede lønna.
Mengden tillegg gjør at den totale lønnen for de ulike kabinansatte spriker voldsomt. Senior-kabinpersonalet med mest lønn og flest reisedøgn har opp til 100.000 baht i månedlig inntekt. Dette utgjør en brutto inntekt på 18.986 kroner.
Disse kabinansatte kan regne med å være borte fra Thailand sammenhengende opp til 15 døgn i måneden.
I den andre enden av skalaen er de kabinansatte med få reisedøgn. For flere av disse er den brutto månedslønnen ned mot 27.000 baht. Dette utgjør om lag 5130 kroner i måneden – før skatt.
Lasse Sandaker-Nielsen - Norwegians informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen avviser på det sterkeste påstandene om sosial dumping. - Foto: Margret Helland / NRK
Norwegians informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen avviser på det sterkeste påstandene om sosial dumping.
Foto: Margret Helland / NRK
Snittlønna i brutto for de 116 kabinansatte er rundt 9830 kroner, med diettpenger. Uten diett-tillegget er snittlønna rundt 7250 kroner.

– Feil å snakke om kroner

NRK har vært i kontakt med arbeidstakerorganisasjonen Parat, som sier det er vanskelig å kalle betingelsene til Norwegians thailandske kabinansatte noe annet enn «sosial dumping».
Det er ikke Norwegians informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen enig i. Han viser til at de kabinansatte på Norwegians flyvninger er ansatt gjennom bemanningsbyrået Adecco i Thailand.
– Vi er opptatt av at de som jobber for Norwegian skal ha gode lønns – og arbeidsbetingelser, ut ifra det kostnadsnivået som er i det landet de bor og jobber ut ifra, sier Sandaker-Nielsen til NRK.
– Det å betale 3000 kroner i grunnlønn til kabinansatte hos dere, er det en god lønn?
– Det blir feil å snakke om kroner, fordi det du referer til er kabinansatte i Thailand. De tjener 15.000 baht i grunnlønn, sier Sandaker Nielsen.
– Det er 3000 kroner. Så for enkelhets skyld; Er det en god lønn?
– 15.000 baht er en god lønn for en kabinansatt som bor og arbeider ut ifra Thailand. Man må huske på at gjennomsnittslønna i Thailand, ifølge International Labour Organisation, er på opp imot 10.000 baht, sier Sandaker-Nielsen.
Artikkelen forsetter under bildet.
Bjørn Kjos - Bjørn Kjos' Norwegian begynte med sine «long haul»-flyvninger tidligere i år. - Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix
Bjørn Kjos' Norwegian begynte med sine «long haul»-flyvninger tidligere i år.
Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Veldig god diettordning

Ifølge Statistisk sentralbyrå hadde en kabinansatt i Norge i snitt en månedslønn på 32.700 kroner i 2011. Dette tilsvarer over 170.000 thailandske baht.
– Grunnlønna til en kabinansatt er 15.000 baht, men vi må også huske på at det er masse tillegg: Det er en veldig god diettordning, det er tillegg for hver eneste flyvning, så i snitt tjener en kabinansatt hos oss, som har base i Bangkok, opp imot 80 til 90.000 i måneden, hevder Sandaker-Nielsen.
Lønnslistene NRK sitter med viser en snittlønn for de 116 ansatte på rundt 51.000 baht, med kosttillegg. Uten kost-tilegget er snittlønnen rundt 38.000 baht.
– Hva er forskjellen på dere og Ryanair, som tidligere har fått sterk kritikk?
– Det er mange forskjeller på oss og Ryanair, uten at jeg skal gå i en polemikk. Det Norwegian gjør, er at vi tilbyr konkurransedyktige lønns – og arbeidsvilkår, ut ifra de landene de jobber ut fra.
– Lederen for Parat kaller lønnsnivået dere nå har lagt dere på for sosial dumping?
– Hvis en norsk kabinansatt hadde tjent 15.000 baht i måneden, hadde det vært for lite, men for en som starter i Bangkok, bor i Bangkok og forholder seg til kostnivå i Bangkok – så har de en god lønn. Det er poenget her, sier Sandaker-Nielsen.

Melatonin med nytt navn?

A pill for jet lag?

Jet lag has long been the business traveler's nightmare, but a new scientific study has boosted hopes of a cure to the often debilitating condition.

Research by a group of scientists from Kyoto University in Japan, published in theScience magazine on Thursday, found that the internal body clock might be able to be reset, overcoming the effects of jet lag.

Tiredness, insomnia and other symptoms of jet lag occur when the body's "circadian rhythm" - or body clock - is out of sync with nature's light and dark hours. The temporary sleep disorder commonly affects those flying across multiple time zones, as their body clock is often hours ahead - or behind - their end location.

Michael Hastings, a neuroscientist at the University of Cambridge and author of aScience article accompanying the research, described the condition as "a blessing to circadian biologists".

"The disruption of mental and physical well-being immediately highlights the importance of our internal 'body clock,'" he wrote. "It is also a curse because jet lag has so far eluded attempts at a cure."

According to the Kyoto University scientists, led by Yoshiaki Yamaguchi, it takes around one day for the body to readjust to every 1-hour change in environmental time.

However, mice that were genetically modified by the team recovered from jet lag much quicker than usual, readjusting their behavior almost immediately to 8-hour time-shifts, or changes to the light cycle.

"This is equivalent to flying between Los Angeles and London without the accompanying 'red-eye'," Hastings wrote.

These mice were lacking receptors for the hormone arginine vasopressin (AVP), which Yamaguchi's team found contributed to jet lag, by signaling to the "master clock" of the brain, known as the suprachiasmatic nucleus, or SCN.

"Our results identify vasopressin signaling as a possible therapeutic target for the management of circadian rhythm (body clock) misalignment," Yamaguchi said in the paper.

The benefits of such a treatment could be far reaching, according to Hastings, and may address a "more insidious threat" than jet lag.

"Epidemiology shows that rotational shift work is a killer, increasing risks of cancer, and cardiovascular and metabolic diseases," he wrote. "If the 24/7 society is here to stay, helping shift-workers adjust more rapidly to their schedules by working with, rather than against, their SCN must be a good thing."

Uvettig flyger

 
Regulator knew joy pilot had seizures (Australia)

THE air safety regulator has been blasted by a coroner for allowing a self-confessed cowboy of the aviation industry with serious health problems to continue flying until he crashed and killed himself and a paying passenger while suffering an epileptic fit.

Barry Hempel and passenger Ian Lovell were killed on August 31, 2008 when his Yak aerobatics plane crashed into the sea off Stradbroke Island in southeast Queensland, after Lovell had been given the joy flight as a 35th birthday gift from his partner, Samantha Hare.

Coroner John Hutton found Hempel, 60, had a rap sheet of 34 incidents dating back to 1968 and the licence he had at the time of the crash did not allow him to carry passengers, although he was openly running an aviation business. He found Hempel gave an impression of a man who believed he was "above the law", having completed more than 28,000 flying hours and that his health had been affected when he was hit on the head by a hangar door in 2001.

The inquest heard that when the pilot had an epileptic fit at his home in 2002 paramedics were concerned that he wanted to leave immediately to fly. They were so concerned they parked their ambulance across his driveway to prevent him leaving.

The inquest also heard Hempel had suffered an epileptic fit when flying but his passenger was also a pilot and took over the controls and landed the plane.

Hercules - Vanskelig å fly?


I 2009 skrapet en norsk Hercules C-130J bakken under landing ved Kvernberget flyplass. 11. oktober traff en Hercules nok en gang bakken feil, denne gangen under innflygning i Tyskland.
Arkivfoto: Thor M. Hasselø.                                   
ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter C-130J,Forsvaret,hercules,NATO,Tyskland,uhell,No
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no

Nytt uhell med en norsk Hercules

For to uker siden hadde en norsk Hercules et «alvorlig» uhell da det skulle lande på en flyplass i Tyskland.

Forsvaret har nedsatt en ny granskningsundersøkelse etter nok et uhell med de nye transportflyene, Hercules C-130J.
Det var under innflygning til flyplassen Grafenwoehr i Tyskland at man traff bakken for tidlig.
- Det landet fem meter før den asfalterte rullebanen og tochet bakken med det bakerste hjulet, bekrefter oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets hovedkvarter.
Han sier at konklusjonen fra granskningen ennå ikke foreligger.

FOH: «Alvorlig»

Forsvarets hovedkvarter (FOH) betegner hendelsen som «alvorlig» i et skriv hvor det også opprettes en undersøkelseskommisjon.
Les også: Feil hos både Luftforsvaret og flygeledere
Uhellet førte ikke til noen personskader, men det skal være påvist dekkskader på maskinens understell, opplyses det.
Uhellet skjedde 11. oktober i år.
- Sjefen ved FOH ønsker ikke at slikt skal skje igjen. Det kunne ha ført til store materielle og økonomiske skader, sier Moen.
Bare 11 dager senere ble det lagt frem en sluttrapport fra granskningen av kollisjonen med et norsk Hercules C-130J i det svenske fjellmassivet Kebnekaise.
Her omkom fem norske offiserer, og det norske Luftforsvaret fikk sterk kritikk.
Men også tidligere har det vært mindre uhell med dette transportflyet.

Traff bakken også i 2009

Etter et ukontrollert sammenstøt med rullebanen Kvernberget lufthavn 6. mars i 2009, ble de da helt nye flyene satt på bakken.
Se også: Livsfarlig stunt med Hercules-fly
Oberstløytnant Øivind Jervan ved 717 skvadronen på Rygge er oppnevnt som leder av den nye undersøkelseskommisjonen. Det har ikke lykkes ABC Nyheter å få fatt i ham tirsdag formiddag for en kommentar.
Det er allerede skrevet en foreløpig rapport fra undersøkelsesoffiser om hendelsen, men Forsvaret vil ikke offentliggjøre innholdet i denne.
«Først når den endelige rapporten foreligger kan opplysningene stadfestes», heter det i avslaget på ABC Nyheters innsynskrav.
Les også: Her krasjer Forsvarets nye gigantfly
I 2009 sa oberst Diederik Kolff som da var ansvarlig luftvingsjef for flyet som kræsjet på Kvernberget, at hendelsen var «pinlig og noe vi absolutt ikke ønsker».
Obersten opplyste at de to pilotene kom inn med flyets nese for høyt, og at skroget bak hjulene skrapet langs rullebanen i omtrent ti meter.
Det nye flyet ble på den tiden flydd inn og skulle erstatte en eldre utgave av Hercules, og er noe lengre enn forgjengeren.
- Uhellet har nok med forlengelsen av skroget å gjøre. Det nye flyet er mer utsatt enn det gamle, sa Kolff til ABC Nyheter i 2009.