Kampflyene skal ikke stå beskyttet i betongbygg, men i hangarer. Administrasjonsanlegget blir liggende som åpne bygg.
Kampflybasen på Ørland blir dermed altfor sårbar, ifølge magasinet Norges forsvar.

– Blir velfungerende

– Vi bygger en kampflybase på Ørland til cirka 10 milliarder kroner, men har ikke penger til å bygge sikre betongbunkere til flyene. I framtiden vil 48 F-35 til 68 milliarder kroner stå oppmarsjert som fete mål uten beskyttelse, skriver bladet.
Overfor Aftenposten forsikrer imidlertid Luftforsvaret at den nye basen blir velfungerende.
– Ørland planlegges utbygd for å kunne fungere i alle konfliktnivå, heter det i et svar fra Luftforsvaret.
– Det planlegges en rekke tiltak for å gi tilfredsstillende sikring og beskyttelse, svarer Luftforsvaret på spørsmål om infrastrukturen på basen.

Økonomiske spørsmål

Major Stian Roen ved informasjonsenheten i Luftforsvaret opplyser til magasinet Norges forsvar at valg av løsningene på Ørland har å gjøre med økonomi.
Forsvaret gikk opprinnelig inn for å ha to kampflybaser i Norge, i Bodø og på Ørland. Økonomi gjorde at man endret dette til én, på Ørland utenfor Trondheim.
I tillegg til basen på Ørland skal det være base for noen få F-35-fly ved Evenes utenfor Harstad, som skal fungere som utrykningsfly på vegne av NATO.