Droner er blitt allemannseie
Jonas Haarr Friestad
- Jeg satt på Preikestolen og det var noen som filmet med drone i en halvtime. Det var som en hissig veps, rett og slett plagsomt. De må gjerne få lov til å filme, men kan godt prøve å begrense tiden av hensyn til andre som er på tur. Lyden er sjenerende og til fjells vil man ha fred og ro, sier Bjørn Gisle Lyse fra Jørpeland.
Han opplevde droneflyvningen søndag 4. oktober. Søndagen etter var det minst to droner i aksjon på Preikestolen. På internett ligger det et stort antall dronefilmer fra Norges mest populære fjell, og andre attraksjoner i fylket.
- Jeg fotograferte Preikestolen i sommer som privatperson. Men vi har etablert droneselskapet rovdrone.eu i Polen og har startet papirarbeidet med å ekspandere til Norge, forteller Przemek Waldemar Banczyk, som bor i Bergen.
Her er en annen dronefilm filmet av en turist i 2013.

Er det fritt fram å filme fra luften? Per i dag trengs det ingen tillatelse fra Luftfartstilsynet for å bruke droner til å ta bilder eller film til privat bruk. Da kan du følge reglene som gjelder modellflyging. Modellflyging er foreløpig ikke regulert etter annet enn vanlige forsiktighetsregler, eventuelt straffeloven.

Marit Kvarum, konstituert kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet.
- Alle som flyr droner skal ta hensyn til 3. part, det vil si både dyr, fugler og andre personer. Hvis du skader en tredjepart kan du bli stående strafferettslig og økonomisk ansvarlig. Skadepotensialet er stort, så dette er ikke noe vi anbefaler at folk holder på med. Det kommer en ny forskrift fra 1. januar. I dette regelverket vil det stå ettertrykkelig at det ikke er anledning til å fly over folkemengder, slik som bildet over Preikestolen, sier Marit Kvarum, konstituert kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet.

Strengere for profesjonelle

Profesjonelle aktører som lever av droneflyging må ha en operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet. For de profesjonelle er det allerede i dag ulovlig å fly over folk med mindre det er innhentet samtykke fra alle personene dronen skal fly over. Uansett er det ikke lov å fly over større folkemengder, konserter, idrettsarrangementer og lignende.
- På Preikestolen ville jeg sagt at dette er spesielt kritisk. Bare tenk hva som kan skje hvis en drone skulle komme borti noen ute på kanten der – eller at de plutselig blir overrasket av en hissig summing og skvetter litt til, sier Aftenbladets droneflyver Rune Vandvik.


Przemek Waldemar Banczyk
- I Polen må man ha spesiallisens, trening og nasjonal eksamen for å fly profesjonelt, mens man i Norge bare må skrive en manual for selskapet. Det er rart, fordi det er skills og kunnskap som er viktigst. I selskapet vårt har vi både dronepilot lisens og flylisens. Det er stor forskjell på amatørutstyr og profesjonelle droner, som blant annet har fallskjerm, kommenterer Przemek Waldemar Banczyk.

Turistforeningen: - Ingen problem

I Preikestol–området er det forbud mot motorisert ferdsel. Men Stavanger turistforening ser ikke det store problemet med det nye fenomenet. Daglig leder Preben Falck ønsker tvert i mot turister med droner velkommen.
- Jeg ser ingen grunn til å problematisere dette. Forutsetningen for alle er å vise alminnelig folkeskikk, noe jeg opplever at de fleste gjør. Det som kan bli en problemstilling i fremtiden er alle disse elektriske innretningene som er på vei. Vi har allerede elsykler – skal de likestilles med vanlige sykler i utmark? Hva med elscootere og alle mulige slags andre påfunn? Her kan det komme noen vanskelige grensetilfeller, men dette er mer fremtidsmusikk. Jeg ser ikke de store problemene med de sakene som allerede er allment tilgjengelig, sier Falck i turistforeningen.

Jæren friluftsråd: - Forstyrrende

Jæren friluftsråd er mer skeptisk.
- Det er trøttende og litt ubehagelig med droner i naturen, synes Øystein Dahle, daglig leder i Jæren friluftsråd.
Rådet tilrettelegger for turliv i det som er fylkets største utfartsmål, Jærstrendene, med et anslått årlig besøk på over 500.000 personer.
- Vi ser at dronene av og til dukker opp over strendene våre. De lager ikke så mye lyd, men de summer og går og er et forstyrrende element, etter min oppfatning, sier Dahle.
Han var på en strand i Gdansk, da en drone hang over plassen han var på.
- Dette opplevde jeg som ubehagelig. De flyr så langt at du ikke ser hvem som styrer dem, og dette skaper litt uro, synes friluftsrådets leder.
Stiftelsen Preikestolen er fornøyd med at det kommer en ny forskrift fra nyttår.
- Det er en fordel at dette kommer inn i ordnede former og at det blir bedre regulering. Det kan sikre at vi har en viss styring med aktiviteten, sier daglig leder Audun Rake i stiftelsen.
Her er dronefilmer fra Kjerag og Månafossen.