mandag 31. oktober 2016

Cirrus SF50 Vision Certificated - AINalerts

AINalerts
October 31, 2016
Show Header Image
View in browser | Subscribe | AINonline.com
image
Cirrus SF50 Vision Jet Gets FAA Nod
Cirrus Aircraft received full FAA type certification for the SF50 Vision single-engine jet on Friday, the Duluth, Minnesota-based aircraft manufacturer announced today at NBAA 2016. “My brother and I started with a few good ideas, but more importantly a lot of big dreams, 32 years ago,” Cirrus CEO and co-founder Dale Klapmeier said at the show. “A decade ago we announced that we were going to build a jet. Today we are there. We are a jet company.”
Deliveries are slated to begin in December and Cirrus plans to hand over one aircraft per week next year, said Pat Waddick, Cirrus president for innovation and operations. Cirrus currently has 10 SF50s in final assembly, and Waddick told AIN that plans are in place to raise the production rate beyond that number. The company is already planning for SF50 production expansion in Duluth and finishing the training, design and delivery center in Knoxville, Tenn.
The SF50 has a top cruise speed of 300 knots, a service ceiling of 28,000 feet and a maximum range of 1,250 nm at 240 knots. The aircraft has the Garmin 3000-based Cirrus Perspective Touch avionics suite and is powered by an 1,840-pound-thrust Williams International FJ33-5A with dual-channel Fadec.
Cirrus says it holds orders for more than 600 SF50s.

GIL - Per-Egil Rygg er død


Luftmilitært Samfund har med stor sorg, mottatt den sørgelige meldingen om at Generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Per-Egil Rygg, døde natt til mandag 31. oktober.  General Rygg hadde vært syk med kreft i lang tid, en situasjon som forverret seg de siste månedene.

Fra Wikipedia:
Per-Egil Rygg (født 5. februar 1959, død 31. oktober 2016) var en norsk offiser og flyger. I 2014 ble han utnevnt til generalinspektør for Luftforsvaret.
Rygg begynte på Luftforsvarets flygeskole i 1983 og fikk flygervingen etter jagerflygerutdanning i USA i 1985. Han tjenestegjorde som flyger ved 334 skvadron og 336 skvadron. Rygg var skvadronsjef ved 334 skvadron og 331 skvadron, før han i 1999 ble operasjonsgruppesjef. I 2007 ble Rygg sjef for 132 Luftving ved Bodø hovedflystasjon. I april 2014 ble han innsatt som generalinspektør for Luftforsvaret med generalmajors grad. [2]

søndag 30. oktober 2016

Overvåking av Barentshavet - NRK

Prisen for Orion-flyene er nevnt i artikkelen. Endelig pris var fastsatt vinteren 1967 og var på $31,12 millioner  hvorav USA skulle betale $20 mill. og Norge resten samt evt. prisjusteringer. I dette lå også reservedeler for halvannet år, inkludert 5 motorer, fire propellere, støtte til å etablere skvadronen og utdanning og trening av fem flybesetninger og teknisk personell. Dett er sakset fra boka Request Tango av Håvard Klevberg (Red.)
 

Echo II - Foto: Per Gram 

Bård WormdalJournalist
Over en liten høyde i utkanten av det lille tettstedet Torhop i Tana er det et ubebodd bolighus uten naboer. Gardinene er trukket for, og det har ingen militære kjennetegn. Ifølge folk i bygda er det flere etasjer med kjeller i huset. Et moderne overvåkningskamera er montert på det ene hushjørnet. I fjæra nedenfor huset er det et stengt naust. Inngangsdøra er blokkert med en metallbjelke og en hengelås. Store betongelementer strekker seg fra naustet og langt ut i sjøen.

Fakta om Globus II
Globus er et radarsystem i Vardø, eid av det amerikanske luftforsvaret, men betjent av Etterretningstjenesten. I følge amerikanske eksperter bidrar radarsystemet i det omstridte amerikanske rakettforsvaret, som kan sette russiske atomvåpen ut av spill. Dette er avvist av norske myndigheter. Radarsystemet i Vardø er et redskap for USA for å kunne angripe fiendtlige satellitter og forsvare egne satellitter. De siste årene er den nyeste radaren, Globus II, oppgradert for om lag en milliard kroner. En ny amerikansk radar skal ferdigstilles i 2020. Globus II er under kommando av US Strategic Command.
En tidligere ansatt i Forsvaret sier til NRK at amerikansk etterretning har brukt hus og naust for å overvåke russiske atomubåter i over 30 år. Det går en lyttekabel ut Tanafjorden og videre ut i Barentshavet, ifølge samme kilde.
Etterretningsstasjon i Torhop, Tana
I over 30 år har offentligheten vært ukjent med etterretningsstasjonen i Tana.
FOTO: BÅRD WORMDAL
Samarbeid mellom USA og Norge
Anlegget i Tana er en del av et tosidig samarbeid mellom USA og Norge om spionasje mot Russland. Alle avtalene mellom USA og Norge siden 1950-tallet er hemmelige. Etterretningssamarbeidet er ikke en del av Nato-samarbeidet.
Selv om Norges deltagelse i Nato har vært omstridt på grunn av tilknytningen til USA, har det tosidige spionasjesamarbeidet med USA aldri vært åpent politisk debattert. Etterretningssamarbeidet har ved flere anledninger hatt stor betydning for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.
Mer enn 90 prosent av innspilte bånd med lydsignaturer av sovjetiske ubåter kom fra etterretningen i Nord-Norge
PROFESSOR OLA TUNANDER VED FREDSFORSKNINGSINSTITUTTET, PRIO
 
I 1987 var det en uvanlig tilspisset konflikt mellom amerikanske og norske myndigheter. Kongsberg Våpenfabrikk hadde solgt utstyr som hadde gitt mere stillegående sovjetiske ubåter. USA truet med sanksjoner mot Norge, men amerikansk etterretning mente det ville skade mer enn gagne USA å sanksjonere mot Norge.
Årsaken var at den amerikanske marinens etterretningstjeneste fikk en vesentlig del av kunnskapen om sovjetiske ubåter fra Nord-Norge.
Naust og etterretningsanlegg
Fra det låste naustet er det kraftige betongklosser ut i havet.
FOTO: BÅRD WORMDAL / NRK
Amerikanske etterretning advarte
– Den amerikanske viseforsvarsministeren Richard Perle ville straffe Norge. Men da gikk direktør i Naval Intelligence, Bill Studeman, inn og sa at det ikke var i amerikansk interesse, fordi mer enn 90 prosent av innspilte bånd med lydsignaturer av sovjetiske ubåter kom fra etterretningen i Nord-Norge, sier professor Ola Tunander ved Fredsforskningsinstituttet, PRIO.
Ola Tunander
Mer enn 90 prosent av lydsignaturene av sovjetiske ubåter kom fra etterretningen i Nord-Norge, sier professor Ola Tunander.
FOTO: KJERSTI STRØMMEN / NRK
– Han advarte mot å ødelegge de gode relasjonene til Norge. Dermed oppgav Perle forslaget, sier Ola Tunander.
Dette er nye opplysninger fra et møte i Washington i 1987 mellom statssekretær i det amerikanske forsvarsdepartementet, Richard Perle, andre representanter for amerikanske myndigheter, samt det norske forsvarsdepartementet, den norske marinen, Forsvarets forskningsinstitutt og den norske etterretningstjenesten.
Professor Ola Tunander sier han har opplysningene fra en samtale med en person som var til stede på møtet, men han ønsker ikke å navngi kilden overfor NRK.
Frykt for angrep
På 80-tallet var det stor amerikansk frykt for at landet totalt hadde mistet oversikten over hvor de sovjetiske ubåtene var. De sovjetiske ubåtene klarte å komme nær kysten av USA uten å bli oppdaget.
Propellene til de sovjetiske ubåtene hadde blitt langt mer stillegående – delvis takket være leveranser av styringssystemer for produksjon av propeller fra Kongsberg Våpenfabrikk. Leveransene var i strid med COCOM-reglene, som skulle hindre at vestlige land skulle selge utstyr som kunne utnyttes militært av andre land.
Brev til Reagan

Da saken ble kjent våren 1987, vakte den stor oppsikt både i USA og i Norge. I Norge var Kongsberg-saken en av de mest omtalte sakene i mediene det året. I den amerikanske kongressen kalte senatoren Jake Garn salget fra Kongsberg Våpenfabrikk og Toshiba til Sovjetunionen det groveste bruddet på vestlig sikkerhet noensinne. I Kongressen var det en tid flertall for sanksjoner.
Statsminister Gro Harlem Brundtland gikk til det uvanlige skritt å skrive brev direkte til president Ronald Reagan. Den amerikanske diplomaten John C. Ausland har ment at konflikten var den alvorligste mellom USA og Norge på mange tiår.
Utviklet over tiår
Spionasjen i Nord-Norge mot sovjetiske og senere russiske ubåter har i alle år vært prøvd holdt skjult for offentligheten, men mye begynner å bli offentlig kjent.
Den første lyttekabelen ble strekt fra Stave på Andøya 50 kilometer ut i havet sommeren 1962. Statsminister Einar Gerhardsen godkjente prosjektet som et vitenskapelig prosjekt.
Amerikanerne ville senere ha lyttekabler nærmere ubåtbasene på Kolahalvøya. De foreslo Vadsø. På norsk side utløste det frykt for at nærhet til ubåtbasene på Kola kunne provosere Moskva for mye.
Forsvarets anlegg ved Forsøl
Bygget ved Forsøl er stengt for innsyn, men uten militære kjennetegn.
FOTO: BÅRD WORMDAL
Det ble likevel raskt strekt flere lyttekabler utenfor Finnmark. En lyttekabel kom i land på Sørøya, og det ble strekt en lyttekabel inn til Gamvik.
Mye grov sjø på ilandføringsstedet skadet kabelen, så rundt 1980 ble den flyttet til Tana. Stasjonen har vært kjent av mange i lokalmiljøet i en årrekke, men uten at den har vært omtalt i mediene.
Ukjent anlegg ved Hammerfest
Forsvarsdepartementet eier et lignende anlegg ved Forsøl i Hammerfest kommune, viser eiendomsregisteret.
Anlegget, som er registrert så sent som i 1997, består av et ubebodd hus med skodder og overvåkningskamera, kabelgrøft og kommunikasjonsutstyr.
Peile og lytteanleggene på Middagsfjellet
De ubetjente peile- og lytteanleggene til Etterretningstjenesten på Middagsfjellet ved Forsøl.
FOTO: BÅRD WORMDAL / NRK
På et høydedrag i nærheten har Etterretningstjenesten fire ubetjente antenneanlegg for avlytting av samband og peiling, opplyser en tidligere ansatt i Forsvaret. Antenneanleggets funksjon har vært skjult i mange tiår.
I tillegg har Etterretningstjenesten offentlige kjente betjente lytte- og peileanlegg både i Vadsø og Sør-Varanger. Av landanlegg brukes også radarsystemet Globus i Vardø for å overvåke russisk ubåtaktivitet.
USA og Norge har også samarbeidet om overvåking av russiske ubåter fra fly og fartøy i årtier. Orion-flyene er i hovedsak betalt av USA, og har ubåt-overvåking som en av sine hovedoppgaver. Regjeringen har inngått et samarbeid med USA om å kjøpe nye overvåkingsfly.
Ifølge sluttrapporten fra Ekspertgruppen for Forsvaret er Norge helt avhengig av økonomisk støtte fra USA for å kjøpe nye fly. Likevel er de norske investeringene en av de tunge postene i den omstridte Langtidsplanen for Forsvaret.
Spionasje til havs utvides
MARJATA
Den forrige Marjata som nå er byttet ut med en ny og høyteknologisk versjon.
FOTO: B.T. / NTB SCANPIX
Fire generasjoner av overvåkningsfartøyet «Marjata» er enten i hovedsak finansiert av amerikansk etterretning eller har fått betydelig støtte fra amerikanske myndigheter. «Marjata» har ubåtovervåking som en av sine hovedoppgaver.
I år er det bestemt at Etterretningstjenesten for første gang skal drive to spesialiserte etterretningsfartøy.
Ine Eriksen Søreide
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide foran den nye Marjata
FOTO: REMI SAGEN / NRK
– Innsatsen i Afghanistan var unødvendig
Professor Ola Tunander mener den militære etterretningen i Nord-Norge mot Russland også i dag gjør Norge svært verdifull for USA.
– Norge betyr så mye for USA at tanken om at Norge må gjøre en ytelse for USA ved å krige i Afghanistan, Irak, Libya eller Syria for å få støtte fra USA oppfatter jeg som helt feil. Dette fordi amerikanerne er så interessert i Norge og den etterretningen som Norge kan bidra med, samt at det norske territoriet ligger helt inn til Kola-basene, som er uhyre viktig for amerikansk del.
– Amerikansk marineminister på 80-tallet, John Lehman, beskrev Kolahalvøya som det mest verdifull stykke jord på denne kloden. Med spenning mellom USA og Russland blir nordområdene av betydning, sier Tunander.
Forsvaret har 600 anlegg på land og strand
Forsvaret nekter å bli intervjuet om de til nå ukjente etterretningsanleggene ved Forsøl og Torhop i Finnmark. Talsperson for forsvarssjefen, major Linn Therece Johansen, besvarer henvendelsen om et intervju med en e-post:
«Anleggene som det her spørres om inngår som en del av Forsvarets kommunikasjonsstruktur og er en del av Forsvarets strategiske data- og sambandsnettverk. Forsvaret har et betydelig antall, i overkant av 600 installasjoner, land og strand rundt som inngår i disse nettverkene. Av sikkerhetshensyn kommenterer ikke Forsvaret hvilken rolle den enkelte installasjon tjener i nettverket eller hvilke funksjoner de har.
Etterretningsanlegg ved Forsøl
Også ved Forsøl er det et ubebodd hus med overvåkingsutstyr og kabelgrøft.
FOTO: BÅRD WORMDAL / NRK
Installasjonene er sårbare. Oppmerksomhet rundt enkeltinstallasjoner kan øke faren for ødeleggelse av disse i krise og krig samt øke faren for sabotasje og hærverk i fredstid.»
Den norske militære etterretningstjenesten har tredoblet sine budsjetter etter den kalde krigen. Ifølge årets forslag til statsbudsjett skal tjenesten fortsatt få tilført mere penger i alle fall fram til 2019.
Så sent som 1990 jobbet halvparten av de ansatte i Etterretningstjenesten med prosjekter for USA, og de fikk lønnsmidler fra USA, selv om Forsvaret var arbeidsgiver. Det er ikke kjent hvor store summer USA totalt i dag går inn med i spionasjen mot Russland i Nord-Norge.


Luftskipet har landet - I Bois de Bologne i Paris

Foto: Per Gram
Fondation Louis Vuitton ligger i bydelen Neuilly-Sur-Seine, Denne merkverdige bygningen inneholder akkurat nå en populær kunstutstilling bestående av bildene til en styrtrik russisk oligark. Vi hadde ikke booket billetter på forhånd og måtte gi opp forsøket på å komme inn. Køen var for lang. Utstillingen varer ut februar neste år.  Paris på denne årstiden kan være så ymse. Et par kjølige dager med overskyet vær var etterfulgt av denne nydelige søndagen med fullt av folk i parken som ligger nær luftskipet som har landet.
Det bygger opp mot Halloween klimaks i morgen. Ikke på langt nær likt det vi har opplevet i New York eller i Seattle, men allikevel, blodige dauinger er å se på Metroen og i byen ellers. Vi var i Opera Bastille i går og så den lite spilte opera Lucia De Lammermoore. Drama som vanlig og med praktfulle stemmer. Vi er tilbake i Paris i juni til Le Bourget og flyutstillingen. Håper å håndspålegge en norsk AW101, men det vil tiden vise. Følg med!

Ryanair og Rygge - Nettavisen


Parat: - Dette tror vi er den egentlige grunnen til at Ryanair vil ut av Rygge
   
 
GIKK TIL SAK: Tidligere Ryanair-flyvertinne Alessandra Cocca gikk i 2013 til sak mot det irske selskapet etter at hun ble sagt opp. I september skal Høyesterett avgjøre hvilke lands lover som skal legges til…Taper Ryanair Alessanda Cocca-saken, vil selskapets kostnader i Norge øke med 30 til 40 prosent, hevder Parat.
Fagforbundet Parat anslår at Ryanairs kostnader i Norge vil øke med 30 til 40 prosent dersom lavprisselskapet taper i Høyesterett i september, skriver VG.
Vegard Einan, nestleder i Parat, sier til avisa at han tror Ryanairs forretningsmodell uansett står for fall i Norge. Han tror den omstridte flyseteavgiften, som Ryanair har brukt som argument for at de vil avslutte sitt engasjement på Moss lufthavn Rygge, innebærer en bagatellmessig kostnad for selskapet sammenlignet med det de kan stå overfor i Alessandra Cocca-saken.

- Den egentlige grunnen


- I Parat er vi imot flyseteavgiften, men saken er den at Ryanair, etter vår mening, driver ulovlig i Norge i dag. Vinner vi fram med denne prinsippielle saken, må de ta høyde for økt sosiale kostnader. Det er lovfestet fire ukers ferie, innskudd til foretakspensjon, arbeidsgiveravgift, sykepenger. Dette tror vi er den egentlige grunnen til at Ryanair vil ut av Rygge, sier Einan til Nettavisen.

Fikk sparken i 2013


Den italienske flyvertinnen Alessandra Cocca var ansatt i et bemanningsselskap og leid ut til Ryanair med base på Rygge. Hun ble oppsagt i 2013. Parat, med LO som partshjelp, saksøkte Ryanair fordi de mente oppsigelsen var ugyldig etter norsk lov. Ryanair på sin side mener Cocca var ansatt i Irland. Borgarting lagmannsrett ga i fjor flyvertinnen medhold i at hun var beskyttet av norsk lovgivning, noe Ryanair anket. Høyesterett skal nå avgjøre hvilke lands lover som skal legges til grunn i saken.
 
Ryanair har hele tiden avvist søksmålet og argumentert med at det er frivillig å jobbe i selskapet. Videre hevder Ryanair at en eventuell rettssak må føres i Irland og avgjøres etter irsk lov – fordi det er der selskapet er registrert.

Lignende saker i Frankrike og Danmark


Vegar Einan peker overfor Nettavisen på at Ryanair ble utfordret i en lignende sak i Frankrike. Frankrike har en lov som sier at dersom du har regelmessig drift og fast tilstedeværelse med personell og fly, så skal du følge fransk lov. Saken handlet om manglende innbetaling av sosiale skatter og avgifter og førte til at Ryanair forlot Marseille i 2011.
I Danmark gikk dansk fagbevegelse til sak for å stadfeste retten til å kreve tariffavtale for Ryanair-ansatte. De fikk medhold i dansk rett, og det resulterte i at Ryanair stengte basen i Billund.

Ryanair kaller inn til pressekonferanse


Flyselskapet Ryanair inviterer mediene til en pressekonferanse kommende onsdag i Oslo, melder NTB. Det er samme som regjeringens omstridte flypassasjeravgift trer i kraft.
Pressekontakt Hans Jørgen Elnæs i Ryanair vil overfor NTB ikke opplyse noe mer om hva som er tema for orienteringen.
Vegard Einan, nestleder i Parat.Foto: (Parat): Vegard Einan, nestleder i Parat. Foto: (Parat)© Leveres av Nettavisen Vegard Einan, nestleder i Parat. Foto: (Parat)
I forbindelse med tirsdagens vedtak om å legge ned flyplassen på Rygge fra 1. november, kunngjorde styret på Rygge sivile lufthavn at Ryanairs ruteprogram vil bli offentliggjort i løpet av neste uke.
Ryanair har sagt opp sin baseavtale med flyplassen fra 1. november og begrunner beslutningen med regjeringens nye flypassasjeravgift.

lørdag 29. oktober 2016

Ulykker og alvorlige uhell i USA - Curt Lewis video

American Airlines B767-323 Uncontained Engine Failure on Takeoff RollDate: 28-OCT-2016
Time: 14:35LT
Type:
Boeing 767-323(ER)
Owner/operator: American Airlines
Registration: N345AN
C/n / msn: 33084
Fatalities: Fatalities: 0 / Occupants: 170
Other fatalities: 0
Airplane damage: Written off (damaged beyond repair)
Location: Chicago O'Hare International Airport (KORD), Chicago, IL -    United States of America
Phase: Take off
Nature: Domestic Scheduled Passenger
Departure airport: Chicago O'Hare Int'l (KORD)
Destination airport: Miami Int'l (KMIA)
Narrative:
An American Airlines Boeing 767 operating as Flight AAL383 to Miami International Airport in Florida experienced an apparent uncontained failure of the right hand CF-6 engine (some early reports suggested a tyre failure) and subsequent fire during the takeoff roll at Chicago's O'Hare International Airport. The aircraft sustained extensive fire damage. Eight of the safely evacuated 170 passengers and crew onboard received minor injuries. 


(FEDEX) McDonnell-Douglas MD-10 - collapse of the left main landing gear & fire


Date: 28-OCT-2016
Time: 17:50LT
Type: McDonnell Douglas MD-10-10(F)
Owner/operator: Federal Express (FEDEX)
Registration: N370FE
C/n / msn: 46608/26
Fatalities: Fatalities: 0 / Occupants: 2
Other fatalities: 0
Airplane damage: Substantial
Location: Fort Lauderdale/Hollywood International Airport (KFLL), FL -    United States of America
Phase: Landing
Nature: Cargo
Departure airport: Memphis Int'l (KMEM)
Destination airport: Ft Lauderdale (KFLL)
Narrative:
A Federal Express (FEDEX) McDonnell-Douglas MD-10, registration N370FE, operating as Flight FX-910 from Memphis International Airport in Tennessee experienced a collapse of the left main landing gear and significant fire upon landing (during which an explosion blew a piece of wing panel into the air). The two crew onboard were not injured. Cessna 402 Landing Gear Collapse


Date: 27-OCT-2016
Time: 18:10
Type:
Cessna 402B BusinessLiner
Owner/operator: Spectaculair LLC
Registration: N660W
C/n / msn: 402B0828
Fatalities: Fatalities: 0 / Occupants: 1
Other fatalities: 0
Airplane damage: Unknown
Location: Nantucket Memorial Airport (KACK), Nantucket, MA -    United States of America
Phase: Landing
Nature: Unknown
Departure airport:
Destination airport: Nantucket Meml (KACK)
Narrative:
The aircraft experienced a landing gear collapse and subsequent runway excursion upon landing at Nantucket Memorial Airport (KACK) in Nantucket, Massachusetts. The airplane sustained unreported damage and the sole pilot onboard was not injured. 

SAS-flyger med skremmende opplevelse i høyden - DN

SAS-flyvers avanserte manøver i marsjhøyde:

– Jeg skrudde høyre motor helt av

Det meste testes når SAS nå vurderer å droppe Boeing. 

Rygge - Oppdatering - NRK

 

Kansellert

Ni år med passasjerfly opp og ned fra Rygge har ikke gitt svar på dette enkle spørsmålet: Er det marked for en flyplass her?
– Vi har prøvd. Det er bare å ønske andre lykke til, sier Svein Hurlen.
80-åringen har vært styreleder ved Moss lufthavn Rygge fra før det begynte å gå sivil flytrafikk på den gamle militærflyplassen høsten 2007. I dag, 3300 dager etter den historiske første flyvningen, lander siste fly.
Hundrevis mister jobben, og en flyplass som har gått med overskudd de fem siste årene legges ned.
Eierne gir opp lenge før de har tjent inn den milliarden de investerte. De innser at veldig mange millioner er gått tapt, og ingen aner om det noen gang blir flyplassdrift på Rygge igjen.

– Jobbet gratis

15. februar 1999: «Blir Rygge åpnet?» er spørsmålet på førstesiden av en rapport som legges frem. Et veiskilt med den hypotetiske tittelen «Rygge sivile lufthavn» er også å finne på forsiden av dokumentet.
Rygge-rapport
SPED BEGYNNELSE: Østfold Industrioffensiv og fylkeskommunen var blant dem som jobbet med denne rapporten fra 1999.
Over flere år har ideen om sivil flytrafikk vokst frem hos en gruppe industriledere og politikere i Østfold. Nå begynner det å bli alvor, og de kaller det et forprosjekt. Over 38 sider skisseres det store muligheter for å drifte en liten flyplass. Den skal først og fremst gjøre logistikken enklere for folk i næringslivet. Og kanskje kan til og med et og annet charterfly få ta av.

Ved å skrape sammen 60–80 millioner kroner fra investorer, så kan man stable på beina en flyplass som kan frakte inntil 150.000 passasjerer i året.
Men i stedet for en rask fremdrift slik rapporten legger opp til, går det trått. I årene som kommer møter gruppa motstand fra deler av Forsvaret, som til da har vært enerådende på Rygge. De møter massiv motstand fra miljøvernere. Prosjektgruppa føler også på motstand fra politisk hold. Og fra Avinor som frykter konkurranse for Gardermoen.
– Det var en periode jeg jobbet gratis, for det var ikke mer penger igjen. Da vi ble etablert, så var det mot alle odds, sier Jan Robert Danielsen (66).
Det var han som følte motstanden fra «alle hold» mens han ledet arbeidet med flyplassen fra det var en løs idé og til han ble byttet ut som daglig leder noen måneder før åpningen.
Han var med i jakten på investorer. Og de lyktes til gagns i jakten. Eierne anført av Olav Thon hadde sett et potensial man tidligere ikke torde drømme om. Det ble investert 15 ganger mer penger enn forprosjektet hadde anslått var nødvendig for å få flyplassen i drift.
1.000.000.0000 kroner, ble investert.
De siste årene har Danielsen fulgt flyplassdriften fra sidelinjen. Han har sett at det ikke er innenlandsruter tilpasset næringslivet som kjennetegner flyplassen. Etter at Ryanair fikk fotfeste på Rygge, er det billige flyreiser som gjelder.
De opprinnelige begrensningene i antall flypassasjerer som skulle holde flyplassen liten, ble fjernet. Antall passasjerer har passert 1,5 millioner i året – ti ganger mer enn forprosjektet la til grunn.

Tjener penger

– Nå har vi gått med overskudd fem år på rad, sier Svein Hurlen.
Han var der som styreleder da Norwegian-sjef Bjørn Kjos strålte ved åpningen av flyplassen, og da det samme selskapet måtte trappe ned satsingen på Rygge. Og han var der da Ryanair begynte en storsatsing som ga Rygge stempel som lavpris-flyplassen – på godt og ondt.
– De har skapt 500 arbeidsplasser, sier Hurlen for å illustrere hvor viktige Ryanair har vært for Rygge.
 
– Før Ryanair kom inn, så var valget enten å legge ned, eller å få inn et selskap som kunne bære en flyplass. Det er Ryanair som er den eneste som kan gjøre det, sier han.
Ryanair både fikk og tok stor plass på Rygge, men snudde også regnskapstallene fra røde til grønne for flyplassen. Så da Ryanair signaliserte at de ville flytte baseflyene sine og trappe ned aktiviteten som følge av regjeringens flypassasjeravgift tidligere i år, gikk det ikke lang tid før også Rygge-ledelsen ga opp fortsatt drift.
De visste at ingen kunne fylle Ryanairs sko.

Avhengig av ett selskap

På den andre siden av Oslofjorden ligger Sandefjord lufthavn Torp og er omtrent like stor som Rygge. Det er likevel to vesensforskjeller:
 • Torp ligger nesten dobbelt så langt fra Oslo (118 kilometer) som Rygge (69 kilometer).
 • Fem selskaper fordeler trafikken på Torp mellom seg. På Rygge er Ryanair nesten fullstendig dominerende.
Harald Thune-Larsen
 
NISJE: Harald Thune-Larsen ved Transportøkonomisk institutt mener forutsetningene for Rygge og Torp er forskjellige.
Foto: Svein Erik Dahl
– Det er en kjempefordel for Torp at de har flere selskaper å spre risikoen på, sier Harald Thune-Larsen.

Han er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, og har spesialisert seg på luftfart. Og han peker på et aldri så lite paradoks.
For der det har vært en stor fordel for Rygge å ligge nær Oslo når de har hatt Ryanair på laget og bygget seg opp til en lavpris-flyplass, er nettopp nærheten til Oslo en utfordring hvis man skal være noe annet enn en nisje-flyplass.
Thune-Larsen bruker seg selv som eksempel:
– Jeg bor selv midt mellom Rygge og Oslo. Men det er bare når jeg skal fly ekstremt billig at jeg bruker Rygge.
I reisemønsteret til de aller fleste, er nemlig Gardermoen overlegne i kraft av sin størrelse, mener han.
– Hvis man finner en nisje, så er det en fordel å ligge nær en storby. Den nisjen var Ryanair. Men sammenliknet med Sandefjord, så blir konkurransen fra Gardermoen for stor for Rygge når de ikke er en nisje-flyplass, sier han.
 

Liv laga?

Det er 20 år siden en gruppe ildsjeler begynte å jobbe seriøst med planene om sivil flytrafikk på Rygge.
Flyplassen ble etablert, og den ble større enn noen av dem som jobbet med den i starten så for seg.
Men spørsmålene som ble stilt før åpningen, diskuteres fortsatt.
Har det noen gang vært liv laga for en flyplass tre kvarter sør for Oslo?
– Rygge ha lært oss at det ikke er passasjergrunnlag for vanlig trafikk med ruter til Bergen, København og så videre.
– Men vi har også lært at det er grunnlag hvis man finner en nisje, sier Harald Thune-Larsen.
Men om det ikke finnes et selskapet som kan fylle plassen Ryanair etterlater seg, så er kanskje også dette grunnlaget tynt?
Svein Hurlen kan i alle fall ikke se hvem som skal kunne ta over der Ryanair slapp. Det var nettopp derfor styret han leder la ned driften.
Men en som ikke har mistet troa på at det er liv laga på Rygge, er Jan Robert Danielsen. Akkurat slik han var sterk i troen for 20 år siden, ser han muligheter i dag.
– Får man en driver som tenker annerledes, så kan det gå. Men den beste løsningen vil nok være om Avinor blir litt dirigert fra politiske myndigheter til å utnytte kapasiteten fra Rygge noen år fremover, sier han.
PS: En gruppe anført av Knut R. Johannessen har denne høsten jobbet med en plan for å overta driften av Moss lufthavn Rygge. Selskapet, som har navnet Rygge Airport, har fått tilsagn om konsesjon for sivil flytrafikk på Rygge fra Samferdselsdepartementet og er i ferd med å inngå en opsjonsavtale med Forsvaret, som eier flystripa. Det som mangler er at Orkla og Thon vil gjøre en avtale med selskapet om terminalen og parkeringshuset. Det er uvisst når eventuell flytrafikk kan starte opp igjen.

fredag 28. oktober 2016

Øst-Kina Havet i fokus akkurat nå - CNN

China: Japanese military jets using 'dangerous' tactics

Japanese F-15 jets fly during a military review in 2013

Story highlights

 • Japanese intercepts of Chinese planes almost double a year ago
 • China says Japanese tactics are putting its fliers at risk
(CNN)Japanese military aircraft are increasingly engaging in dangerous intercepts of Chinese planes, putting the safety of Chinese fliers at risk and damaging bilateral relations, China's Defense Ministry said Thursday.
Japan reported earlier this month that it has scrambled its warplanes 407 times between April 1 and September 30 in reaction to increased Chinese military flights near Japanese airspace.
  That's almost double the number of intercepts Japan's Air Self Defense Force made on Chinese aircraft in the same period in 2015.
  "Such high-frequency reconnaissance against China not only disturbs the routine training of the Chinese military but also undermines the security interests of China," Col. Wu Qian, spokesperson for China's Ministry of National Defense, said at a briefing on Thursday.
  The Chinese Air Force sent more than 40 aircraft to the West Pacific near the Japanese island of Okinawa in late September.
  Wu said Japanese planes were using dangerous tactics during those intercepts.
  "The aircraft of Japanese Air Self Defense Force switched on the fire control radars or even dropped an infrared countermeasure bomb during encounters with Chinese aircraft," Wu said, calling those actions "unprofessional and dangerous."
  Wu said Chinese military flights near Japan were completely within international law and standard aviation practices.
  Japan's disproportionate response risked accidents and relations, he said.
  Japan's Defense Ministry on Friday said its Self Defense Force follows international law when conducting intercepts.
  "It has not taken any provocative actions against Chinese military planes nor endangered them as claimed by the spokesman of the Chinese Defense Ministry," the ministry said in a statement.
  China did not cite any specific incidents during Thursday's briefing.

  F-15-Su-30 encounter reported

  During the summer, China said two Japanese F-15 jets locked their fire control radars onto two Chinese Su-30 jets during a June 17 encounter over the East China Sea.
  When the Chinese jets maneuvered to counter the Japanese move, the Japanese fighter fired their infrared countermeasures, China's Defense Ministry said.
  And in late September, Japan sent up fighter jets after eight Chinese military planes crossed between Okinawa and the Miyako islands near Taiwan.

  Chinese fleet flies in Miyako Strait

  It was the first time that Chinese military aircraft had been seen in the Miyako Strait, Japanese Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga said at the time.
  Shen Jinke, an official with the People's Liberation Army Air Force, said that a fleet of 40 aircraft were sent to the West Pacific via the Miyako Strait for a "routine drill on the high seas," according to China's official Xinhua news agency.
  The fleet, which included H-6K bombers, Su-30 fighters and air tankers, simulated reconnaissance and early warning attacks on sea-surface targets. It also conducted in-flight refueling to test the Air Force's fighting capacity, Xinhua added.
  The report added that the fleet conducted routine patrols in China's Air Defense Identification Zone (ADIZ), which the country set up in the East China Sea in 2013 despite objections from Tokyo and Washington.
  Japan rejects the ADIZ, which encompasses disputed islands that are known as the Senkakus in Japan and Diaoyu in China.
  Japan also has an ADIZ over the islands, which it administers.
  Both China and Japan claim ownership of the islands and tensions have flared numerous times in recent years.
  While they are uninhabited, their ownership would allow for exclusive oil, mineral and fishing rights in the surrounding waters.