søndag 20. november 2016

Andøya - Topphemmelig anlegg på stasjonsområdet - Hva vil skje med den? - Avisa Veteraalen

For å forstå hva dette dreier seg om, så er det altså en stasjon som er omtalt i boka "Strengt hemmelig". Norsk etterretningstjeneste 1945 - 1970 av Olav Riste og Arnfinn Moland. Den er utgitt på Universitetsforlaget, ISBN 82-00-12769-9. Hele kapittel 9 omhandler det saken gjelder, nemlig systemene BRIDGE/SOSUS/CANASTA som omtaler lydbølger i sjøen. I boka er også bilde av den første SOSUS stasjonen på fastlandet, nemlig den på Stave, på vestsiden av Andøya. (Red.)


KONSEKVENSER: Uansett om FSTA skal videreføres, eller virksomheten må flyttes, blir konsekvensene store. Forsvarssjef Haakon Bruun Hanssen bekrefter at videre drift vil medføre restriksjoner for omkringliggende bygg og arealer på flystasjonen, men sier sjefen for e-tjenesten må svare for konsekvensene når basen for overvåkingsflyene legges ned en gang etter 2020. Foto: Alf Ragnar Olsen
FSTA: Dette er Forsvarets eget bilde av FSTA. Dersom nedleggelse av flystasjonen medfører at også denne virksomheten må flyttes, kan regjeringens og PwCs tall for de samfunnsmessige konsekvensene være kraftig underestimert. Foto: Forsvaret.no

 

Andøya – hva skjer med etterretningstjenesten?

Må etterretningstjenesten flytte etter, når Andøya flystasjon legges ned? Konsekvensene blir i så fall store. Kan det føre til at Stortinget må snu?
Andøya flystasjon får uforbeholden skryt, er umåtelig viktig strategisk sett, men legges ned. Nå er spørsmålet om FSTA vil lide samme skjebne.
Kan konsekvensene bli dråpen som utløser en omkamp?

Oppfordret til å gi opp

En selvsikker og tilfreds forsvarsminister sto tirsdag på talerstolen i Stortinget og proklamerte at det var en tung beslutning å ta når man gikk inn for nedleggelse av Andøya flystasjon.
– Samtidig er vi trygge på det tallgrunnlaget vi har lagt fram, sa Ine Eriksen Søreide.
– Skulle det komme endrede forutsetninger, så får vi komme tilbake til det. Men det er ingenting som tyder på det, sa Ine Eriksen Søreide.
Statsråden har til alt overmål også oppfordret Andøy-samfunnet til å gi opp kampen for å få omgjort beslutningen om en nedleggelse av basen her. Men det er kanskje ingen grunn til det.

– Av strategisk betydning

Andøyposten har tidligere avdekket juks med tall i regjeringens beslutningsgrunnlag for deres planer om å legge ned Andøya flystasjon. Nå kan vi avdekke enda en alvorlig feil og mangel ved beslutningsgrunnlaget, som både vil øke kostnadene ved en nedleggelse på Andøya – og øke kostnadene ved etableringen på Evenes betydelig.
Det handler om et tema få vil snakke så mye om. Etterretningstjenesten, og deres anlegg på Andøya flystasjon. Forsvarets Stasjon Andøya (FSTA).
Jobben som gjøres der er av stor viktighet, for Norge og for NATO-alliansen.
Onsdag denne uka besøkte GIL og forsvarssjefen Andøya flystasjon, dagen etter at Høyre, Frp og Ap fattet nedleggingsvedtaket.
Det har ikke gått mange dagene siden forrige gang Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL), Tonje Skinnarland, besøkte flystasjonen. Under sitt besøk 4. november ga Skinnarland personellet på Andøya flystasjon stor anerkjennelse for den jobben de gjør i det daglige – for Forsvaret, Norge, NATO og USA.
– Bidraget og leveransene herfra er av strategisk avgjørende betydning, sa Skinnarland.

– Viktig kompetansemiljø

Leveransene fra Andøya skjer i tett, daglig samarbeid mellom 133-Luftving og Forsvarets Stasjon Andøya (FSTA).
Sistnevnte avdeling analyserer informasjonen fra de operative toktene med Orion. Det gjør de på en fremdragende måte, og er en integrert og sentral brikke i arbeidet med leveransene som sikrer NATO et våkent øye i nord. Det fikk de ansatte ved Forsvarets Stasjon Andøya berettiget anerkjennelse for, da de nylig fikk besøk av sin øverste leder – sjefen for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde.
– Det gjøres en strategisk viktig og svært verdifull innsats her, og våre allierte er svært tilfredse, skal Haga Lunde ha sagt til sine ansatte ved avdelingen på Andøya ifølge våre kilder.
Nå knytter det seg stor spenning til hva som vil skje med nettopp Forsvarets Stasjon Andøya – som følge av at basen for overvåkingsflyene – den norske MPA-kapasiteten, er vedtatt flyttet fra Andøya til Evenes.

Flyttes flyene, ryker FSTA?

Det fremstår som logisk at dersom MPA-basen flyttes til Evenes, vil etterretningsstasjonen også bli flyttet. Men dette er et tema ingen vil snakke om.
– Av prinsipp kommenterer vi ikke etterretningstjenesten, var svaret da statssekretær Øystein Bø (H) ble spurt om dette under et Andøybesøk for en tid tilbake.
Andøypostens forsøk på å få den forrige sjefen for etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen, til å kommentere konsekvensen for FSTA i oktober 2015, førte heller ikke fram.
Heller ikke våre henvendelser til nåværende sjef for etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde har hittil blitt besvart.
Så tilbake til vår påstand – vår hypotese som kan få beslutningsgrunnlaget til Solberg-regjeringen til å slå nye, alvorlige sprekker i det skjøre fundamentet for beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon. Vi viser her til det Forsvaret selv skriver om denne delen av virksomheten på Andøya:
«FSTA ble etablert på Andøya flystasjon i 1974 – og på Etterretningstjenestens nettside fremgår det at: stasjonen samler inn, analyserer og rapporterer maritim aktivitet i nordområdene. Stasjonen samarbeider tett med 333-skvadronens maritime overvåkingsfly.»
På bakgrunn av dette tette samarbeidet er det nærliggende å tro at når man flytter MPA-ene fra Andøya, så faller grunnlaget for store deler av FSTAs virksomhet bort. Ergo er det logisk å forvente at FSTA blir flyttet vekk fra Andøya innen relativt få år.

60 til 100 jobber i fare

Grunnen til at dette kan bane vei for en omgjøring av beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon – ligger i konsekvensene.
For blir også FSTA nedlagt, medfører dette konsekvenser på flere områder. For det første at Andøy-samfunnet direkte risikerer å miste mellom 60 og 100 arbeidsplasser. Videre har mange av de ansatte barn og familier, som også kan bli sendt på flyttefot. Dette i sin tur påvirker næringslivet og tjenestetilbudet i kommunen direkte og indirekte.
Dermed blir feilene og manglene i PwC-rapporten ytterligere forsterket. Både når det gjelder tallene om tap av arbeidsplasser direkte, og ikke minst de indirekte konsekvensene i næringslivet og samfunnet for øvrig.
Videre vil en eventuell flytting av FSTA også ha en økonomisk konsekvens. Det må investeres betydelig i infrastruktur og materiell på ny lokasjon.
I dette tilfellet er det høyst sannsynlig at saneringskostnader må medtas.

– Har ikke utredet

Da forsvarssjef Haakon Bruun Hanssen besøkte Andøya onsdag, gjorde undertegnede et nytt forsøk på å få svar angående FSTA.
– Kan forsvarssjefen avkrefte eller bekrefte at FSTA vil bli flyttet når MPA-basen legges ned?
– Det må sjefen for etterretningstjenesten svare på, sier Bruun Hanssen.
– Men er kostnadene for flytting av FSTA blitt utredet i forbindelse med langtidsplanen?
– Nei, jeg har kun utredet flytting av MPA-kapasiteten, svarer forsvarssjefen.
– Grunnen til at jeg spør er at dette er viktig å få avklart. Dersom FSTA flyttes, vil dette medføre store kostnader, og det vil gjøre de samfunnsmessige konsekvensene regjeringen har utredet helt feilaktige og verdiløse. Skal man IKKE flytte FSTA, vil det ha andre konsekvenser. Det vil medføre kostnader til drift, vakthold, sikring rundt etterretningstjenestens anlegg her. I tillegg vil det medføre at regjeringens planer for avhending av infrastruktur og ny virksomhet inne på flystasjonens område blir begrenset, og at tallene her blir helt feil. Jamfør det faktum at russiske skip nå bruker Olavsvern-basen ved Tromsø, kan det bli russisk interesse for hovedkvarteret eller skvadronsbygget på Andøya. Men det lar seg vel dårlig kombinere med at FSTA skal driftes videre?
– Ja, det går ikke. Det sier seg selv, sier forsvarssjef Haakon Bruun Hanssen og rister på hodet – idet adjutanten hans peker på klokka og indikerer at vi må sette strek for det svært korte intervjuet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.