søndag 19. november 2017

F-35 og Joint Strike Missile - Teknisk Ukeblad

Igjen en flott artikkel av Per Erlien Dalløkken og fotograf Eirik Helland Urke (Red.)

"Vittige ingeniørtunger på Kongsberg har til Teknisk Ukeblad tidligere sagt på spøk at «JSM ikke er et missildesign, men avtrykket av den ene halvdelen av bomberommet på en F-35».
Her er to av de norske F-35A-flyene over Ørland. (Eirik Helland Urke)
 
F-35 JOINT STRIKE MISSILE
https://img.gfx.no/1818/1818139/13.40x40c.jpgKun ett kryssermissil passer i buken på F-35 - det lages på Kongsberg
– Dette er mer enn et norsk våpen, understreker Locheed Martins F-35-sjef.
ØRLAND: Et av kampflyet F-35s beste kort på hånda, er den såkalte «stealth»-kapasiteten, altså snikeevnen som gjør det vanskelig å oppdage.
Men skal radarsignaturen beholdes ørliten, nytter det ikke å fly rundt som et juletre med missiler, bomber, sensorer og drivstoff hengende på vinger og under buken, slik tilfellet er i dag når F-16 flyr med full krigsmundur. Utstyret må få plass inne i flykroppen.
Fortsatt er det kun ett kryssermissil som er tilpasset våpenrommet på F-35. Det heter Joint Strike Missile (JSM) og er konstruert av Kongsberg.
Snart eksamen
Det er hele 15 år siden arbeidet med en F-35-tilpasset versjon av Naval Strike Missile (NSM) startet. De største byksene i utviklingsløpet er gjort de siste årene:
Første store milepæl i tredje og siste utviklingstrinn ble passert 28. oktober 2015. Da ble det første JSM-slippet gjennomført, der formålet var å demonstrere trygg separasjon fra flyet. Missilet er utstyrt med et eget styringssystem som virker noen sekunder, og som sørger for at det ikke kolliderer med flyet etter at det er sluppet.
Omtrent på dagen ett år senere, 29. oktober 2016, ble et motorisert missil for første gang sluppet. Det fløy langt over 200 kilometer mens det utførte en rekke krevende manøvre og varierte høyde og hastighet, og demonstrerte det Kongsberg kaller ekstreme ytelser for denne type missiler.
I juni i år ble flytest nummer tre og fire gjennomført, også dette over Utah test and training range (UTTR) utenfor Salt Lake City. Dette skytefeltet er det eneste stedet i USA at man kan teste kryssermissiler over land.

Øyvind Kolset, direktør for missilsystemer i Kongsberg, ved en fullskala JSM-modell utstilt på Ørland. Eirik Helland Urke
– Her fløy JSM svært avanserte baner med flukt i ulike høyder og hastigheter der missilets flyegenskaper ble testet til ytterpunktene. Testene ble gjennomført som planlagt og inkluderte komplekse manøvre med simulerte angrep. Resultatet var svært vellykket og alle exit-kriterier ble møtt, forteller Øyvind Kolset som er direktør for missildivisjonen i Kongsberg Defence & Aerospace.
Med dette nærmer flytestingen seg ferdig. Det som gjenstår nå, er selve eksamenen - en demonstrasjonsfyring med skarpt missil som er berammet til første halvår 2018.
Ny evne for Norge
Teknisk Ukeblad treffer Kolset på Ørland der han sammen med resten av norsk forsvarsindustri deltar på den offisielle mottakssseremonien for de tre første norske F-35A-flyene. Her trakk både forsvarsledelse og politisk ledelse fram at de nye kampflyene gir Norge en forsvarsevne vi aldri før har hatt.

Luftforsvaret har nå tre F-35A stasjonert her på Ørland flystasjon. Det er først om sju år at de blir fullt operative med JSM. Foto: Eirik Urke
Sentralt for den nye slagkraften er femtegenerasjonsmissilet JSM. I likhet med flyet, er det langtrekkende missilet konstruert for å være vanskelig å oppdage, samt at det skal ha meget gode manøvreringsegenskaper. Det kan brukes både mot sjø- og bakkemål.
Kombinasjonen av F-35 og JSM skal, i tillegg til å avskrekke eventuelle motstandere, gjøre Forsvaret i stand til å finne og nedkjempe godt forsvarte mål over store avstander med høy presisjon.
Fram til i fjor høst var alle biter av missilet ferdig utviklet. Det vil si at alle delsystemer og komponenter har vært gjennom kvalifisering, elektronikk og hardware er nå produksjonsstandard. Kolset sier at designen nå er så godt som sluttført og at de er i rute til å avslutte kvalifiseringsprogrammet for det norske forsvaret til sommeren 2018.


Det er mye som henger på F-16 når den skal ut i krig. Dette er fra Souda-flystasjonen på Kreta under Operation Unified Protector i 2011. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Parallelt pågår integrasjonsarbeidet på F-35 sammen med flyprodusenten Lockheed Martin. Vi snakker om både logisk og fysisk integrasjon. Dette er en del av den første større oppgraderingen på F-35, det som kalles Blokk 4, og som skal utføres på de norske flyene i perioden 2022-2024. Alle missiler skal være levert og integrert slik at Luftforsvaret oppnår såkalt full operativ evne (FOC) i 2025.
Jeff A. Babione leder F-35-programmet i Lockheed Martin. Han har tidligere blant annet vært sjefingeniør for F-22. Foto: Lockheed Martin
Australsk søker
Dette er selvsagt noe flere nasjoner enn Norge etterspør. En av dem er Australia, som de siste to årene har samarbeidet med å legge til søkerkapasitet på missilet.
Konkret er det BAE Australia som skal integrere en RF-søker i tillegg til den eksisterende bildedannende infrarøde søkeren (IR).
Kolset forteller at de har stor interesse for JSM fra alle F-35-land. Men det gjenstår å vinne konkrete kontrakter. At det vil komme, er det ingen tvil om, ifølge Jeff Babione som leder F-35-programmet i Lockheed Martin.
– Dette er utrolig avansert teknologi som bidrar med en voldsom kapasitetsøkning på et allerede meget kapabelt fly. Dette vil gi deres flyvåpen og forsvar et enormt overtak på enhver motstander, sier Babione og legger til:
– Jeg ser ingen begrensning på hvor mange F-35-land som ønsker seg denne evnen. På den måten vurderer jeg ikke JSM kun som et norsk våpen, selv om det utvikles av Kongsberg, sier Babione til Teknisk Ukeblad.

Slik er brosjyreversjonen av JSM når det blir operativt i 2025. Kongsberg
Han sier at muligheten for å selge dette missilet til mange, mange kunder utgjør et voldsomt potensial for norsk industri. Samtidig minner han om at det er planlagt minst tre tusen fly til åtte andre partnerland, tre amerikanske våpengrener og foreløpig tre utenlandske kunder. 
I buken eller på vingene
For fortsatt er JSM det eneste kryssermissilet som passer internt i våpenrommet på F-35. Andre lignende missiler, som Lockheed Martins eget AGM-158 JASSM, passer ikke i buken og må dermed henge under vingene.
Av luft til bakke-våpen integrert internt i F-35 i kampflyets tidlige operative liv, ser det ut til i tillegg til JSM bli første og andre generasjon «Small Diameter Bomb» (SDB) og kongsbergpartneren Raytheons AGM-154 «Joint Standoff Weapon» (JSOW). Det er denne glidebomba som danner malen for bomberommet til F-35. Den er altså ikke motorisert og har følgelig mindre rekkevidde og manøvreringsevne.

F-35A/C kan bære to JSM internt (i tillegg til fire under vingene). De to andre missilene i våpenrommet er AMRAAM luft-til-luft-missiler. Foto: Kongsberg
Babione understreker at det er et stort arsenal som blir integrert når F-35-utviklinga ferdigstilles i 2018 samt i Blokk 4 om drøyt fem år. Alle partnerland har våpen de ønsker å få integrert på flyet.
Det handler også om andre måter å utnytte bomberommet på. Et eksempel er flyprodusentens eget prosjekt «Sidekick» som handler om å stable Amraam-missiler oppå hverandre, slik at F-35 blir i stand til å fly med seks slike luft-til-luft-missiler internt i stedet for fire som i dag. Lockheed Martin har en prototyp som snart skal over i operasjonell testing.

Fra såkalt «fit check» i 2013 der JSM blir festet på F-35s eksterne våpenstasjoner. Dette er for øvrig en B-versjon som ikke kan bære JSM internt. Foto: Lockheed Martin
Kongsberg ser det som mest sannsynlig at en 2xAmraam-installasjon må benytte JSM-stasjonen. I så fall vil det ikke bli mulig med fire Amraam ved siden av to JSM. 
https://img.gfx.no/1818/1818139/13.40x40c.jpgJoint Strike Missile (JSM)
Lengde: 4,00 m
Høyde: 0,52 m
Bredde: 0,48 m (med innslåtte vinger)
Vekt: 416 kg
Stridshode: 100 kg (tnt-ekvivalenter)
Rekkevidde: >150 nautiske mil
 • En kraftig turbojetmotor som gir en høy skyvekraft/vekt-rate som igjen gir gode manøvreringsevner
 • Svært lavtflygende (adaptiv) i hastigheter oppunder lydens hastighet, passive sensorer og liten radarsignatur
 • Gjenkjenner mål og tilpasser lunte/brannrør («fuze»), treffpunkt og manøvrering/taktikk til det aktuelle målet
 • Låner mye teknologi fra NSM som ble påbegynt i 1996 og som så langt er levert til sjøforsvarene i Norge og Polen
 • Arbeidet med en ny versjon av NSM tilpasset F-35 startet i 2002
 • Totalt er kostnaden for å utvikle og anskaffe missilene beregnet å koste cirka åtte milliarder kroner. Dermed er dette et av tidenes største utviklingsprosjekter i norsk landbasert industri
 • På inntektssida har Kongsberg anslått et eksportpotensial verdt 20-25 milliarder kroner, selvsagt fordelt over lang tid, kanskje så mye som 30 år
Tyrkisk konkurrent
Inne i bomberommet kommer det potensielt en kryssermissil-konkurrent for JSM, fra tyrkiske Roketsan.
– Ja, også de har ambisjoner om å integrere sitt SOM-J-missil internt i F-35, men de er fortsatt veldig tidlig i utviklingen. Vårt søsterselskap Lockheed Martin Missiles and Fire Control hjelper dem med integrasjonen. De ønsker nok å klare dette til tidsrommet rundt Blokk 4, men det gjenstår mye testing, understreker Babione.
Når det gjelder utviklingen av JSM, har det vært musestille i offentligheten det siste året. Slik Teknisk Ukeblad forstår det, skyldes dette i stor grad at informasjonsflyten er myndighetsstyrt, fra Norge og USA, og de har ikke nødvendigvis interesse av minutt til minutt-formidling om slike våpenprogrammer. 
Stillhet betyr ikke nødvendigvis trøbbel. Kanskje tvert imot i visse tilfeller:
– I min jobb blir jeg vanligvis varslet når det oppstår problemer. Ettersom jeg ikke har hørt noe om JSM-integrasjonen, burde det burde borge for at alt går etter planen, mener F-35-sjefen.

Savnet undervannsbåt utenfor Argentina - Søk pågår og en P-8 sendes nedover for å lete - CNN

Foto: ABC News
(CNN)The crew of a missing Argentine military submarine tried contacting naval bases seven times, Argentina's Defense Ministry said.
The calls were made on Saturday to different bases between 10:52 a.m. and 3:42 p.m. and ranged from four to 36 seconds long, the ministry said in a statement to CNN en Español. No communication connection was made.
  The navy said the military is working with a US-based company that specializes in satellite communication to determine the location of the submarine, which has been missing for more than three days.
  The ARA San Juan submarine and the 44 crew members were traveling through the Atlantic Ocean from a base in far southern Argentina's Tierra del Fuego archipelago to its home port in Mar del Plata. The vessel had been due to arrive at its destination Sunday.
  Marker
  Golfo San Jorge
  Tierra del Fuego Province
  Mar del Plata
  Kartdata
  Kartdata ©2017 Google
  KartdataKartdata ©2017 Google
  Kartdata ©2017 Google
  The submarine was last spotted Wednesday in the San Jorge Gulf, a few hundred kilometers off the coast of southern Argentina's Patagonia region and nearly midway between the bases.
  News of the search struck a chord in the Vatican. Pope Francis, an Argentina native and a former archbishop of Buenos Aires, offered his "fervent prayers for the 44 officers aboard the ARA San Juan" in a message released on his behalf Saturday by Cardinal Pietro Parolin, the Vatican's secretary of state.
  Francis encouraged efforts to find the vessel and "asks that his closeness be conveyed to their families and to the military and civil authorities of the country in these difficult moments," the message reads.
  Southern Argentina's Patagonia coast is notorious for strong storms that race across the region.
  "Currently a powerful low pressure system is causing wind gusts in excess of 70 kph (nearly 45 mph) and churning up the South Atlantic Ocean with swells equivalent to a two-story building. This weather will hamper the search efforts for at least the next 48 hours," CNN Meteorologist Derek Van Dam said.


  TR-1700 submarine

  The Argentine navy said it ordered "all terrestrial communication stations along the Argentine coast to carry out a preliminary and extended search of communications and to listen into all the possible frequencies of the submarine."
  Argentina's military says the San Juan is a 65-meter long (213 ft) TR-1700 submarine, powered by one electric and four diesel egnines.
  The ship was built in Germany and launched in the early 1980s, receiving a refit in Argentina in 2007, according to the World Heritage Encyclopedia, which says the San Juan is armed with six torpedo tubes can dive to 300 meters.

  International search

  The US Navy said it was helping in the search. It planned to deploy a P8-A Poseidon maritime aircraft to Argentina the US Naval Forces Southern Command said in a statement.
  The 21-person US crew had been in El Salvador supporting "counter-illicit trafficking patrol operations," the agency said in a statement. The aircraft also had assisted in a search for a South Korean ship that sank in April in the South Atlantic, and more recently, it was sent to Dominica in the aftermath of Hurricane Maria.

  NASA will help in the search with a P-3 Orion aircraft, agency spokeswoman Katherine Brown told CNN. She said the US plane was "already in Argentina on a scientific mission."  One of the Argentine navy vessels searching for the San Juan.

  The P-3 is a turboprop aircraft capable of long-duration flights, according to NASA.
  Britain's Royal Navy said its patrol ship the HMS Protector was also joining search and rescue efforts at the request of the Argentine government.
  "HMS Protector is the Royal Navy's ice patrol ship, and is equipped with sonar equipment which can search beneath the waves," the Royal Navy said in a statement.
  The ship was expected to arrive in the search area Sunday morning, it said.
  "We are currently making best speed towards the search area to provide assistance as quickly as we can," the ship's commanding officer, Capt. Angus Essenhigh, said.
  "We stand prepared to help with the search and rescue efforts and my team on board are trained to deal with this task. They are working hard to ensure we are ready to begin search operations as soon as we arrive."

  lørdag 18. november 2017

  Starfighteren luftes igjen - Avisa Nordland

  Du hørte ikke feil - «Vestfjordoksen» brølte over Bodø igjen
  Foto: Bjørn Erik Olsen
  Publisert:18. november 2017, kl. 12:35
  DEL
  ·         
  ·         
  Lørdag var Starfighteren i luftrommet over Bodø igjen for en ny testflygning.
  Egentlig var planen at flyvningen skulle skje fredag, men på grunn av været valgte man å utsette flyvningen til lørdags formiddag. Og denne dagen valgte værgudene å spille på lag. Dermed ble lyden fra den viktigste maskinen fra den kalde krigen igjen å høre over Bodø.
  Det er Starfighternes venner som står bak ivaretakelsen av historien til det legendariske jagerflyet. Foreningen ble dannet i 2003.
  Totalt var det 45 Starfightere som i løpet av perioden 1963–1983 hadde base i Bodø.

  To av flyene er fortsatt igjen her. Siden 2009 har Starfighterens Venner jobbet målrettet inne på Bodø hovedflystasjon mot å få den ene av de to maskinene på vingene igjen. Og i september i fjor var det første gang på 33 år at en Starfighter var i lufta over Norge.

  Lynnedslag i fly - Video

  Sjekk her: http://tinyurl.com/ydyhkuj3

  Dette er vanligvis ikke farlig, men det er ubehagelig å sitte midt i det med det kraftige braket en hører. Ofte er det flyet selv som skaper en elektrisk utladning som oppfattes som lyn. Det blir gjerne noen små sveisehull der lynet kommer inn og går ut. Flyet blir altså en del av lynet. Om natten kan flygerne bli blendet og i et tilfelle jeg kommer på ble flygerne i en US Navy P-3 som tok av fra Andøya for mange år siden, blendet og mistet nesten kontrollen. Helikoptre blir ofte truffet av lyn og blir skadet, særlig hovedrotoren som er av kompositt materiale som ikke tåler lyn like godt som aluminium/stålblader. De fliser seg opp og kan skape problemer. I dag er det vanlig prosedyre for disse nye maskinene å holde seg på bakken dersom det er varslet muligheter for lyn i operasjonsområdet.

  Spesiell kortbaneoperasjon - VG

  Denne har ligget på nettet et par dager. Har du ikke fått den med deg er den verdt en kikk: http://tinyurl.com/y7kxqmq2

  Pilots grounded - On Twitter from Anabi Torres first

  Anahi Torres @anahi_torres_ 16. nov.
  The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky
   
  F-18 crew from NAS Whidbey Island near Okanagan grounded.  US Navy: Penis in sky drawn by jet trail was 'unacceptable'

  US Navy crew members stand by an EA-18G Growler electronic warfare aircraft on the deck of the Nimitz-class aircraft carrier USS Carl Vinson during a South Korea-US joint military exercise in seas east of the Korean Peninsula on 14 March 2017Image copyrightAFP
  Image captionThe Navy aircraft involved was an EA-18G Growler
  US Navy officials have said it was "absolutely unacceptable" that one of their pilots used a jet's contrail to draw a penis in the sky.
  The phallic outline over Okanogan County in the western US state of Washington provoked much mirth online.
  But commanders at Naval Air Station Whidbey Island did not see the funny side and have ordered an inquiry.
  A spokesman for the airbase confirmed that the aircraft involved was one of its Boeing EA-18G Growlers.
  WARNING: Some viewers may find images below offensive.
  The jet specialises in electronic warfare and can travel at nearly twice the speed of sound.
  Spokesman Thomas Mills told the BBC: "From a Navy standpoint, we do hold our aircrew to the highest standards and this is absolutely unacceptable.
  "It has zero training value and the aircrew is being held accountable."
  The Federal Aviation Administration, a government agency that regulates US airspace, told local TV station KREM 2 that the manoeuvre did not appear to pose a safety risk and they "cannot police morality".
  Plenty of onlookers on the ground were amused by Thursday afternoon's sky doodle.
  Ramone Duran told the Seattle Times newspaper: "After it made the circles at the bottom, I knew what it was and started laughing."
  But one householder told KREM 2 she was upset about having to explain to her children what the vapour trail's shape represented.
  It is not the first aircrew to pull such a stunt.
  In August this year, an RAF fighter pilot drew a 35-mile penis on radars monitoring skies over Lincolnshire, England.