søndag 2. juli 2017

MPA - USN P-8 til Andøya? - Aldri mer (Kilde)

Pussig egentlig, fordi det ikke har vært uvanlig for NATO allierte fly å operere fra f.eks. Bardufoss eller Langnes til 24 grader øst. Denne begrensningen vil gjelde for amerikanske P-8 også. Opererer de fra Keflavik, vil de ikke ha denne restriksjonen. (Red.)

Utelukker ikke amerikanske P-8 på Andøya

02/07/2017  By Kjetil Stormark
0

AMERIKANSK ÅPNING? Forsvarsdepartementet slår fast at alle muligheter blir vurdert i diskusjonene om et nytt MPA-samarbeid mellom Norge, USA og Storbritannia. Også å åpne for at amerikanske overvåkingsfly kan få bruke Andøya og andre norske flybaser. Her et amerikansk P-8 Poseidon fotografert på Andøya 16. mai 2017 i forbindelse med deltakelsen i øvelsen EASTLANT 2017. Foto: PRIVAT
Forsvarsdepartementet utelukker ikke at amerikanske P-8 Poseidon overvåkingsfly vil få lov til å operere fra Andøya. En ny intensjonsavtale mellom Norge, USA og Storbritannia bereder grunnen for et omfattende samarbeid mellom de tre NATO-landene om den maritime overvåkingsvirksomheten i nordområdene.
Av KJETIL STORMARK / kjetil@aldrimer.no
Hittil har Norge nektet USA å operere fra norsk jord, fordi dette vil være i strid med Norges egenerklærte basepolitikk. Men denne politikken er for tiden «under oppmykning», etter at tilstedeværelsen av 330 amerikanske US Marines-soldater på Værnes er blitt forlenget med ytterligere ett år, dvs ut 2018. Opprinnelig ønsket regjeringen å gi US Marines Corps en forlengelse på ytterligere tre år, men møtte motbør i Stortingets utenriks- og forsvarskomite.
Samarbeidsavtale
Torsdag inngikk USA, Storbritannia og Norge en trilateral intensjonssavtale om å samarbeide om maritim patruljevirksomhet med overvåkingsfly i nordområdene, kalt MPA.
På norsk side ivaretas patruljevirksomheten av P-3 Orion-fly ved 333 Skvadron på Andøya flystasjon. USA flyr sine P-8 Poseidon overvåkingsfly fra Keflavik air base på Island. Storbritannia har bestilt nye P-8-fly, i likhet med Norge, men driver foreløpig opptrening av personell og bygging av en MPA-base i Lossiemouth i Skottland.
(Artikkelen fortsetter under bildet.)

AVTALE: Norge har inngått intenskonsavtale med USA og Storbritannia om samarbeid om overvåkingen i nordområdene. Avtalen ble underskrevet av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (t.h.), USAs forsvarsminister James N. Mattis (i midten) og den britiske forsvarsministeren, Sir Michael Fallon (t.v.) torsdag 29. juni. Foto: MARITA I. WANGBERG/FD
Intensjonsavtalen om samarbeid ble underskrevet av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, USAs forsvarsminister James «Mad Dog» Mattis og den britiske forsvarsministeren, Sir Michael Fallon.
— Storbritannia skal innfase sine P-8-fly samtidig med Norge. Da vil alle tre land ha samme flymodell til overvåking. Da ser vi store muligheter rundt å samarbeide rundt hva vi gjør i lufta, noe vi ikke har gjort så mye av før. Fokuset er hvordan vi bedre kan passe på vårt felles interesseområde, sier seniorrådgiver Lars Gjemble, som er pressetalsmann i Forsvarsdepartementet, til Aldrimer.no.
— Deling av informasjon
— Samarbeide i lufta på hvilken måte da?

Seniorrådgiver Lars Gjemble i FD. Foto: FORSVARET
— Det er snakk om deling av informasjon. Det er snakk om å ha samme type systemer, det kan være sambandssystemer, at vi diskuterer ruter og ansvarsfordeling. I dag driver Norge, USA og Storbritannia på egen hånd. Det er derfor store muligheter rundt å samarbeide mer. I alle fall når vi får samme plattform, svarer Gjemble.
— Er det aktuelt å etablere systemer for realtidsoverføring av data mellom Norge, USA og Storbritannia?
— Det er det for tidlig å gå inn på. Disse flyene skal fases inn 2020-2022. Nå i første omgang får vi på plass det overordnede, formelle avtaleverket slik at vi kan gå inn i dette andre etterhvert. Og da vil vi vurdere hva vi kan samarbeide om. Det du spør om er jo noe av det vanskeligste: Hvilken informasjon kan vi dele, erkjenner pressetalsmannen.
Årsaken er at Norge så langt har insistert på at all etterretning som innhentes fra nordområdene skal være underlagt såkalt «nasjonal kontroll», som i realiteten betyr at Norge ikke ønsker å overføre rådata i sanntid til USA, uten selv å ha kontroll på analyse og hvordan etterretningen blir brukt.
Samordne
Gjemble slår fast at det i alle fall er aktuelt å samordne hva slags teknologisk utstyr som P-8-maskinene skal ha, samt å samarbeide om trening av personell. Norsk personell kan bli tilbudt å fly med amerikanske P-8 Poseidon, slik britene i dag benytter seg av, før P-8 skal innfases i Norge.
Fra norsk side vil både Forsvarsdepartementet (FD), Luftforsvaret og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) delta i de videre forhandlingene med USA og Storbritannia.
(Artikkelen fortsetter etter bildet.)

OVERVÅKINGSFLY: De norske P-3 Orion-flyene har i mange år patruljert nordområdene og skal snart byttes ut med nye P-8 Poseidon produsert av Boeing i USA. Her et P-3C Orion som flyr over Andøya i forbindelse med øvelse «Mobil innsats 2006». Foto: PER ARNE JUVANG/FORSVARET
— Betyr dette at Norge ser for seg å tre mer tilbake og la USA og Storbritannia ta en større del av MPA-jobben i nord?
— Nei. Det gjør ikke det, sier Gjemble etter en kunstpause. Og legger til:
— Det er jo ganske store havområder. Og det er jo ikke akkurat slik at vi har overkapasitet i dag.
Store problemer
Aldrimer.no har i en serie artikler avdekket at Forsvaret over tid har hatt store problemer med å løse MPA-oppdraget i nordområdene tilfredsstillende. De norske P-3C Orion-flyene i over lang tid ikke greidd å fly ofte nok til at Etterretningstjenesten får tilfredsstillende tilgang til rådata om russiske marinebevegelser i nordområdene. Spesielt den russiske ubåtaktiviteten i nord har økt voldsomt etter at Russland i februar-mars 2014 annekterte Krim. Det siste året har aktiviteten eskalert ytterligere.
Samtidig opplever 333 Skvadron personellflukt etter at Høyre, Frp og Ap i Stortinget gikk inn for å flytte MPA-virksomheten fra Andøya til Evenes når de nye P-8 Poseidon-flyene skal innfases i 2021-2024.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.