lørdag 1. juli 2017

Russisk bombefly over Norge i 1986 - NRK

Russisk bombefly fløy ubemerket over Finnmark – norsk radarsystem var nede
Det fryktede russiske bombeflyet av typen Typolev Tu-95 krysset Varangerhalvøya i Øst-Finnmark i 1986 uten å bli oppdaget av norske radaranlegg.

FLYR FORTSATT: Det russiske bombeflyet flyr fortsatt langs norskekysten. Her er det fotografert av Luftforsvaret i havet utenfor Bodø.
Foto: 331/332 skvadron / Luftforsvaret
Bård Wormdal Journalist
Publisert 02.05.2017, kl. 10:51

– Flyet kom fra Kola over Varangerfjorden og nesten rett over oss. Jeg har ennå bildet av flyet på netthinnen selv om det fløy høyt. Jeg husker godt den lange kondensstripa etter flyet. Et veldig stort firemotors propellfly i sølv, hvitt og svart.
Daværende ansvarlig for Forsvarets Tele- og Datatjeneste i Øst-Finnmark, Øistein Andreassen, var på skitur i Komagværdalen senhøsten 1986 sammen med kone og sin sønn Tor Otto Andreassen da de observerte flyet.

Kjente russiske fly
21 år gamle Tor Otto hadde jobbet som befal ved Garnisonen i Sør-Varanger, og kjente godt de forskjellige russiske flytypene. Det samme gjorde faren.
– Vi var i ikke i tvil. Det var Tu-95 med NATO-kallenavnet «Bear». I klarværet utpå dagen med godt dagslys så vi flyet i flere minutter på vei nordvest over Varangerhalvøya mot Barentshavet, sier Tor Otto Andreassen.
Russerne visste at radaranlegg på norsk side var nede, sier Tor Otto Andreassen.

Foto: Privat
Begge har militær karriere og utelukker at det var snakk om de to eneste norske fire motors propellflyene, Hercules og Orion.

Radar ute av drift
Signalene fra det militære radaranlegget på Holmfjell brukte vanligvis å slå inn på radioen på hytta til familien med jevne mellomrom, men ikke denne dagen, forteller Andreassen.
Både dette radaranlegget og trolig andre sensorer var ute av drift på grunn av teknisk vedlikehold.
– Det er klart at når vi kunne høre at et anlegg var ute av drift på radioen, hadde ikke russerne problemer med å fange det opp med sine instrumenter. Sjansen for å bli oppdaget var derfor liten, sier Andreassen.

Ut i internasjonalt farvann
Det russiske flyet kunne dermed forsvinne ut i internasjonalt farvann uten at det norske Forsvaret reagerte.
Etterpå gjennomførte det hemmelige politiet i Tromsø et tre timer langt avhør, sier Tor Otto Andreassen.
– Tilbake etter helgetur hang det en liten lapp på hybeldøra mi med et navn og et nummer jeg skulle ringe. Det var et detaljert avhør.

Ukjent historie
NRK får også bekreftet historien fra annet pålitelig hold. Saken ble ikke omtalt i media på den tiden.

Konservator Karl L. Kleive ved Norsk Luftfartsmuseum kjenner ikke til lignende tilfeller.
Foto: Norsk Luftfartsmuseum

Tidligere luftkommandør i Luftforsvaret, Kjell Lutnes, har ingen opplysninger om hendelsen. Det har heller ikke konservator Karl L. Kleive ved Norsk Luftfartsmuseum.
– Mitt inntrykk er at russerne i alle år har vært påpasselig å forholde seg til internasjonalt regelverk slik som også vi gjør. Jeg har ikke kjennskap til at slik krenkelse av norsk fastland har forekommet, sier Kleive.

Tupolev Tu-95 ble operativt i 1956, men er stadig i aktiv tjeneste. Flyene flyr fortsatt tokt over Atlanteren, langs norskekysten og lengre syd. Flyet brukes også for å skyte ut raketter og til etterretning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.