– Om helikopter skal gå skytteltrafikk tjue gongar om dagen, vil det øydelegga idyllen fullstendig, sa hytteeigar Siren Toftesund til NRK onsdag.

– Står i kontrast til det turistane ynskjer

Hyttefolk og fastbuande er ikkje dei einaste som reagerer. Reiselivsnæringa er heller ikkje frå seg av begeistring.
– Eit tilbod om helikopterturisme er i kontrast til det me veit turistane er på jakt etter i Noreg: Rein, stille og urørt natur, seier administrerande direktør i Fjord Norge, Kristian Jørgensen.