Amerikanerne hevder flyet kom så nært som 1,5 meter fra vingen på deres fly. Eksperter har vært skeptiske til at denne avstanden kan stemme, men bildene viser at det russiske jagerflyet er svært nært.
Kontakten mellom de to flyene skal ha pågått i to timer og førti minutter. I dette tidsrommet var flyene både i nærheten av hverandre og lengre unna.