søndag 13. mai 2018

Andøya Flystasjon - Johnny Skaar


Evenes - Foto via Morten Jarnskjegge Knutsen

Politikere har mange dokumenter under armen, flere enn de klarer å håndtere. Derved kommer også mange svadasvar på spørsmål de bør kunne besvare. Dette har også vist seg i det senere, spesielt i NRK,s "Dagsnytt 18" der AP's Anniken Huitfeldt hadde en nervøs forestilling der begrep som "forsterkingsbase" og "rullebane" kom frem som en billig løsning for å ta i mot assistanse fra allierte. Og det på selveste Andøya Flystasjon som er den største og beste vi har i dag, fullt operativ i beste velgående med mottak av NATO-styrker jevnlig. Denne basen er imidlertid vedtatt skrotet av Regjering / Storting, forstå det de som kan! Og det til fordel for en liten sivil lufthavn på Evenes, beliggende mellom vann og vernede våtmarksområder, internasjonalt beskyttet. Og der mangler flater til å bygge det nødvendige for operasjoner med 6 stk. P-8A maritime patruljefly pluss besøkende NATO tilsvarende fly pluss ca.3 jagerfly, F-35. Politikerne har bestemt at mer enn det som kan presses sammen i praksis skal fungere. Her kommer politikk og praksis i kollisjon. Men det er laget en del rare regnestykker her som ikke henger på greip, ett politisk og et annet praktisk. Det politiske anses av praktikerne som taktisk og urealistisk på en slik måte at det på forhånd ser greit ut i budsjett, men som etter hvert vil bestå av "uforutsette", men dog kjente utgifter som måtte komme. Når et "point of no return" er nådd er det for sent å snu.

Andøya Flystasjon - Foto via Morten Jarnskjegge Knutsen


I følge en studie av Tone Salomonsen som har et kraftig dokument på dette, vil totalkostnaden ende på opp mot 30 milliarder kroner. Og dette på en sivil lufthavn med økende sivil trafikk som skal samhandles med militær trafikk med tonnevis med eksplosiv ammunisjon. Dette vet politikerne, men deres vedtak er lovlig vedtatt. Da er det lite praktikerne kan gjøre, til tross for advarslene på forhånd. Den første advarselen kom i 1992 da Luftforsvaret hadde hatt base der en tid, men ble nedlagt og utflyttet på grunn av vanskelige innflygingsforhold og uhell på bakken i vinteroperasjoner. I følge Flaggkommandør Jacob Børresen ble basen fraflyttet fordi det ikke var et blivende sted.
Gjennom mange år har sivile flygere vært innom Evenes i strålende fint vær med vakker natur mellom mange flottte fjell, men det er bare det at stedet Evenes er svært utrivelig når vær og vind, skydekke, snøvær og byger med hagl slår mot en over fjellene i sør for å møte ubehagelig turbulens ved landing. - Og her har jeg lyst til å koble politikerne inn igjen fordi det aldri fra deres side har vært interessant å bry seg om, eller kommentere det praktiske ved operasjoner på Evenes, både fra luften og på bakken. Det er et betimelig spørsmål til politikerne; hvorfor tar dere aldri hensyn til de operative forholdene? Og hvorfor etterspør dere ikke noe om sikkerhet i det dere driver med? Vel, jeg vet deres svar. Det er oss praktikeres ansvar. Det er jo ikke en kjeft sitt ansvar innenfor veggene på Stortinget som har ansvar for noe som helst, inkludert garasje og postmottak.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.