Arbeiderpartiet støttet forslaget i 2016, men i går kunne Klassekampen fortelle at det er det uenighet også innad i partiet. I dag skal Aps stortingsgruppe vurdere om faktagrunnlaget for nedleggelse er godt nok.
Etter det NRK erfarer vil stortingsgruppen i dag gå inn for å flytte overvåkningsflyene til Evenes, og videre legge ned på Andøya, slik partiet ga sin støtte til i 2016.
Da striden om Andøya sto på som hardest i Ap høsten 2016, var det til slutt argumentet om manglende luftvern på Andøya som vant fram.
Dette argumentet stilles det nå igjen spørsmål ved etter at rapporten fra den eksterne kvalitetssikringen av byggeprosjektet på nye Evenes flystasjon ble offentliggjort i april.
Her står det: «De maritime patruljeflyene er i alle alternative lokaliseringer på Evenes konsentrert på et lite område hvor flyene og hangarene ikke har fysisk beskyttelse mot missil- og bombeangrep, utover luftvernet som etableres».

Fylkesleder ville ha omkamp

Fylkesleder i Nordland Ap, Bjørnar Skjæran, har uttalt at grunnlaget for beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon er betydelig endret og at saken må behandles på nytt.
– Nordland Arbeiderparti mener dette er ei vesentlig endring av beslutningsgrunnlaget, og anbefaler at Andøya flystasjon videreføres. Vi hadde aldri lagt ned så mye arbeid i en sak om vi ikke hadde tro på at det var mulig å nå fram.