mandag 7. mai 2018

Andøya og nordområdene - Sakset fra Bevar Andøya Flystasjon

Andøya juni 2017 - Foto: Per Gram

14/04/2018 avslørte aldrimer.no at USA vurderer å tilby Norge en «infrastrukturpakke» verdt 360 millioner USD, eller rundt 2,8 milliarder norske kroner, for å forsterke evnen til alliert mottak og gjøre det enklere for amerikanske og allierte kampfly og maritime patruljefly å operere fra flystasjonene på Andøya og i Bardufoss.
US ønsket altså og styrke Natos nordflanke med et minimum av 20 kampfly med base på henholdsvis Andøya og Bardufoss. Fra Amerikansk side er altså Norges sansing på Evenes som ny base utelukket.
DIA dokumentet avslørte at de ville i bygge hangar crew og kontrollfasiliteter for Us Navy P-8 Poseidon på Andøya.
Forsterke og sikre basestrukturen og bygge ut tverrvindbanen ved Flystasjonen.

Møte mellom Mattis Og Bakke Jensen

I møtet mellom Forsvarsminister Frank Bakke Jensen og Jim Mattis i Pentagon var det nok nettopp denne pakken som ble diskutert.

Etter møtet uttalte Forsvarsminister Frank Bakke Jensen følgende:
Vi er NATO i nord, og vi gjør en god jobb i å overvåke området. Den forståelsen opplever vi også at amerikanerne har.
De synes dette er en riktig måte å løse det på.
Når vi snakker om «High North» og «Low Tension»,
så er dette en måte å holde spenningene i Nordområdene lave på, sier statsråden, og legger til: – At vi er i stand til å gjøre disse tingene selv og utfører den oppgaven for NATO gjør oss til en troverdig, pålitelig og forutsigbar nabo overfor Russland.

Du tenker det kan oppfattes mer aggressivt om det for eksempel hadde vært USA som hadde gjort dette med sine fly stasjonert i Norge?

– Ja, det mener vi, sier Bakke-Jensen. (sakset fra VG)

Med andre ord er det vel høy sannsynlighet for at Bakke Jensen takker Nei til dette bidraget til Andøya/Bardufoss og sto på sitt om at Norge er Nato i nord.

Nå fredag 4.5.2018 ser vi vel resultatet og den amerikanske reaksjonen; den andre flåte (Second Fleet) som har vært nedlagt siden 2011 etableres nå på nytt og får blant annet Nordatlanteren og Norskehavet som operasjonelt ansvarsområde.

Det er mulig at Regjeringen klarer å føre stortinget bak lyset med det de kaller en historisk satsing på forsvaret, men det er vel mindre sannsynlig at de klarer og få Jim Mad Dog Mattis til å bite på dette.

Norsk selvpålagt base politikk hindrer utenlandske styrker i og operere fra norsk jord i fredstid, denne politikken har nok forsvarsministeren klargjort og poengtert ovenfor amerikanske myndigheter under møtet.

Hva oppnådde så vår Forsvarsminister under møtet med USA s forsvarsminister Jim Mattis i Pentagon ?
Kom de til en enighet om at Norge og norsk forsvarssatsing var i tråd med Natos ønsker og behov for nordflanken?
Var USA og Nato fornøyd med den norske satsingen som FMIN uttalte ville synke fra 1,6 til 1.5 av BNP ?

Lite trolig.

Resultatet er vel at vi nå får en kamp og hangarskip gruppe som etablerer seg i Norskehavet.

Kansje det er det vår forsvarsminister Frank Bakke Jensen mener med «High North» og «Low Tension»,

https://www.aldrimer.no/usa-vurderer-milliardpakke-til-andoya-og-bardufoss/

https://www.youtube.com/watch?v=PYaBRMReTvI
14/04/2018 avslørte aldrimer.no at USA vurderer å tilby Norge en «infrastrukturpakke» verdt 360 mill...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.