lørdag 19. mai 2018

El.fly - Norge først og størst, er utsagnet til Avinorsjefen - TU


Undertegnede er en del mer kritisk, for å si det veldig mildt. Tester i utlandet, bl.a. hos velrennomerte DARPA, viser at veien, for ikke å si bakken, frem er veldig lang og bratt. Batteriene skaper problemer med kortslutninger i celler, elektriske utladninger/lynnedslag skaper problemer etc. Vil Avinor bekoste utviklingen? Neppe. Dermed må private investorer gå inn i dette tvilsomme prosjektet. OK, det vil sikkert gå i orden, men etter hvor lang tid og etter hvilke kostnader? (Red.)
Zunum er en av aktørene som jobber med å utvikle elektriske fly. 
Ill.: Zunum

 

Norge skal bli først og størst på elektrisk luftfart

Godt hjulpet av et ideelt kortbanenett, grønn elforsyning og en el-entusiastisk befolkning vil Avinor gjøre Norge til et pionerland.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.