lørdag 16. juni 2018

MPA - Norge uten ASW kapasitet - AldriMer.no
Norge er uten antiubåtkapasitet
15/06/2018  By Kjetil Stormark
VIKAR FOR ORION: Luftforsvaret har satt inn minst ett DA-20 Jet Falcon som vikar for de norske P-3 Orion overvåkingsflyene, som det denne uken ble funnet sprekker i. Men DA-20 har ikke evne til å lete etter russiske ubåter i nordområdene, som er den strategiske kapasiteten som er rangert som aller viktigst av NATO for nordområdene. Her en DA-20 avbildet under take off fra Bodø flystasjon under jagerflyøvelsen Arctic Challenge Exercise 2017. Foto: MALIN INSTANES/FORSVARET

Forsvaret er i praksis uten fungerende antiubåtkapasitet etter at det er funnet sprekker i Orion-flyene. De maritime overvåkingsflyene har ikke gjennmført operative tokt på over en uke.
Av KJETIL STORMARK / kjetil@aldrimer.no
Og slik forblir det, enn så lenge, mens arbeidet pågår med å utbedre sprekkene som er funnet i P-3 Orion-flyene på Andøya flystasjon.
DA-20 «vikarierer»
Ett av Luftforsvarets to gjenværende Jet Falcon DA-20 tok i går av fra Andøya flystasjon, som «vikar» for de maritime patruljeflyene som driftes av 133 Luftving og 333 Skvadron på Andøya. DA-20-maskinene brukes normalt til elektronisk krigføring (EK), men har også en del innhentingskapasiteter som kan benyttes til å følge med på sambandstrafikk og russiske marinebevegelser i nordområdene. Men flyet har ingen evne til å jakte på russiske ubåter, som kanskje er den aller viktigste oppgavene for de norske Orion-flyene på Andøya flystasjon.
Aldrimer.no kunne torsdag avdekke at det var funnet sprekker i ett eller flere av de norske maritime patruljeflyene (MPA). Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ble sprekkende funnet tidligere denne uken.

Gir ikke mange svar
Forsvarsmateriell er sparsom med opplysninger om omstendighetene og konsekvensene for den videre driften av Luftforsvarets MPA-kapasitet. Sprekkene ble funnet under en inspeksjon av ett eller flere P-3 Orion-fly.
(Artikkelen fortsetter under bildet.)

SPREKKDANNELSER: Det er funnet sprekker i indre skrog på de norske P-3 Orion overvåkingsflyene, som patruljerer nordområdene med base på Andøya flystasjon. Her er mannskap ombord på et Orion P-3C fra 333 Skvadron under tokt i nord. Foto: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARET

Seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke slår fast den norske Orion-flåten så langt ikke er satt på bakken i sin helhet, slik prosedyren normalt er i «initialfasen» ved funn av sprekker i en militær flytype. Han vil heller ikke svare på om sprekkene er funnet i ett av de to P-3N-flyene Luftforsvaret har, som normalt brukes til fiskerioppsyn og kystvaktsoppdrag, eller i noen av de fire P-3C-maskinene, hvorav spesielt to av maskinene flyr bortimot rene innhentings- og overvåkingsoppdrag for Etterretningstjenesten. Disse dataene blir normalt overlevert til Forsvarets stasjon Andøya (FSTA) ved retur etter operative tokt i nord.
«Vi ønsker ikke å kommentere på spørsmål som kan angi våre kapasiteter», skriver seniorrådgiveren i en e-post til Aldrimer.no. Men andre kilder slår fast at det er over 7 dager siden norske P-3 Orion-fly har vært på vingene ved Andøya flystasjon.
Ifølge Spange Brekke skal Luftoperativt inspektorat (LOI) i Forsvaret være varslet i tråd med fastsatte rutiner.

Problematisk for NATO
Ubåtflåten i den russiske Nordflåten, som har base i Severomorsk like utenfor Murmansk på Kolahalvøya, får stadige tilskudd av nye og stadig mer stillegående ubåter. Noen av disse ubåtene, som for eksempel angrepsubåtene (K560) «Severodvinsk» og (K561) «Kazan» av den såkalte Yazen-klassen, produsert av Sevmash-verftet i Severodvinsk, er nesten umulige for NATO å lokalisere. Mens «Severodvinsk» er satt inn i operativ drift, er «Kazan» sjøsatt for operativ uttesting.
(Artikkelen fortsetter under bildet.)

FRYKTET OG NESTEN LYDLØS: Nordflåtens angrepsubåt«Severodvinsk» (K560) er nesten lydløs og derfor en fryktet motstander for NATO, som sliter med å finne den. Her fra flaggseremonien da den russiske atomdrevne angrepsubåten av Yazen-klassen ble satt inn i operativ tjeneste. Foto: MIL.RU

Det er derfor ytterst problematisk for NATO at Norge, som har hovedansvar for å ivareta den løpende overvåkingen av Barentshavet, for øyeblikket ikke lenger greier å levere et tilfredsstillende situasjonsbilde fra nordområdene.
Forsvarskilder forteller at dette er medvirkende til at USA har økt sin maritime patruljeringsvirksomhet i nordområdene, men har tradisjonelt hatt sitt hovedfokus i Nord-Atlanteren og i havområdene mellom Grønland, Island og Storbritannia, det såkalte G-I-UK-gapet. Denne patruljeringen er tradiisjonelt blitt utført med Keflavik airbase på Island som utgangspunkt for meget lange tokt i Atlanterhavet, ikke sjelden med 15-16-timers varighet.
Må finnes tidlig
For den samlede allierte evnen til å finne russiske ubåter er det kritisk viktig å få plottet lokalisering og kurs for utgående russiske ubåter mens de fortsatt befinner seg i Barentshavet, der det er vesentlig enklere å finne dem. Barentshavet er grunnere og varmere enn Atlanterhavet, noe som gjør at det hydrofonisk er enklere for sonarbøyer å fange opp lyd fra selv ganske stillegående ubåter.
(Artikkelen fortsetter under bildet.)

UBÅTJAKT: Russiske ubåter må gjennom GIUK-gapet – havområdet mellom Grønland, Island og UK/Storbritannia på vei fra Barentshavet. Kartgrafikk: HERITAGE FOUNDATION

Dersom de russiske ubåtene lykkes med å snike seg ut på dybdene i det langt kaldere Atlanterhavet, er jobben med å spore opp enkelte av de nyere russiske ubåtklassene bortimot umulig. Der kan de russiske ubåtene holde seg usynlige og dermed representere et solid strategisk overtak for Russland dersom det skulle komme til en militær konfliktsituasjon. Bare en av disse ubåtene har alene et våpenarsenal som gjør at den kan ta ut store deler av NATOs samlede maritime slagkraft.
Vil ikke kommentere

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Foto: FOH

Ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) vil talsmann Ivar Moen overhodet ikke kommentere hverken det faktum at Orion-flyene ikke har hatt operative tokt på en uke, samtidig som Nordflåten onsdag iverksatte en omfattende, uvarslet alarmøvelse der 36 marinefartøyer og ubåter inngikk, eller det faktum at DA-20-flyet som nå står for den maritime patruljeringen i nord ikke har antiubåtkapasitet.
«Når det gjelder de siste spørsmål så kommenterer vi ikke pågående eller fremtidige aktiviteter. Kapasitetene til DA-20 vil heller ikke bli ytterligere omtalt», skriver oberstløytnant Ivar Moen i en e-post til Aldrimer.no.
Ved Forsvarsstaben bekrefter talsmann Per-Thomas Bøe at ingen av NH-90-helikoptrene som hittil er blitt levert til Luftforsvaret ennå er blitt flyttet til fregattene. Forsvarssjefen foreslo at helikoptrene måtte flyttes fra Kystvakten for å styrke antiubåtkapasiteten til Sjøforsvaret.
— Det er ikke noen endringer på den saken, sier Per-Thomas Bøe til Aldrimer.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.