tirsdag 5. juni 2018

Nordområdene - US Navy sterkt tilstede på Andøya - Aldrimer.no

Vel, undertegnede har skrevet her på bloggen at dette kom til å skje. Det har også andre sagt og skrevet. For Andøyasamfunnet tror jeg dessverre det betyr lite. Amerikanerne isolerer seg selv med forsyninger og det som trengs. (Red.)

USA rykker inn med inntil fem P-8-fly
05/06/2018  By Kjetil StormarkUSA VENDER TILBAKE: Den amerikanske marinen US Navy vil innen to uker deployere inntil fem P-8 Poseidon på Andøya flystasjon for å styrke overvåkingen av Barentshavet og nordområdene. Norge har lenge gjort en for dårlig jobb med maritim overvåking. Situasjonen er i det siste ikke blitt bedre. Her et amerikansk P-8 Poseidon fotografert på Andøya 16. mai 2017 i forbindelse med øvelsen EASTLANT 2017. Foto: PRIVAT

I løpet av juni skal USA ta over store deler av den løpende maritime overvåkingen av Barentshavet, med base fra Norge. Inntil fem P-8A Poseidon fra US Navy er ventet til Andøya. Det er uklart hvor lenge de amerikanske overvåkingsflyene blir værende.
Av KJETIL STORMARK / kjetil@aldrimer.no
Det opplyser både utenlandske og norske forsvarskilder.
I dag bekrefter Stortinget etter alt å dømme vedtaket om å flytte de norske maritime patruljeflyene (MPA) fra Andøya flystasjon til Evenes. Det omstridte vedtaket har ført til personellflukt fra 133 Luftving og 333 Skvadron, som drifter Norges flåte av P-3 Orion overvåkingsfly. Over 30 ansatte har hittil sluttet. Ytterligere 10-20 ansatte vurderer å gjøre det samme, noe som kan føre til at den norske MPA-kapasiteten går ned for telling.

Tok selvkritikk
På et allmøte på Andøya flystasjon fredag tok forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen selvkritikk for å ikke ha skjønt alvoret tidligere. Han har nå lovet å forsøke å finne midler til tiltak som kan begrense personellflukten fra MPA-miljøet. Luftforsvaret har lenge slitt med å gjennomføre mange nok operative tokt med de norske maritime patruljeflyene.

Inntil fem P-8
19. juni er også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ventet til Andøya. Men allerede før statsråden rekker å dra til flystasjonen, som er preget av krisestemning, kan amerikansk personell komme til å melde sin ankomst.
(Artikkelen fortsetter under bildet.)

INNTIL FEM FLY: US Navy kan komme til å deployere til Andøya flystasjon med hele fem P-8 Poseidon overvåkingsfly, to flere enn da US Navy fløy hyppig fra både Andøya og Bodø deler av sommeren og høsten i fjor. Her et amerikansk P-8 Poseidon avbildet på Andøya flystasjon i forbindelse med Andøya flyshow lørdag 24. juni 2017. Foto: KJETIL STORMARK/ALDRIMER.NO

Flere kilder bekrefter at inntil fem amerikanske Boeing P-8 Poseidon overvåkingsfly fra den amerikanske marinen US Navy er ventet til Andøya.
Med fem fly kan USA ivareta en løpende og døgnkontinuerlig maritim overvåking av nordområdene. Ved å gjennomføre disse flyvningene fra Andøya, slik US Navy tidvis har gjort også tidligere, får flyene vesentlig lenger tid i operasjonsområdet og mer tid til å blant annet lete etter russiske ubåter. De amerikanske P-8-flyene som flyr i Nord-Atlanteren, opererer til vanlig fra Keflavik airbase på Island.

Vil ikke svare
Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) vil ikke kommentere opplysningene og svarer i stedet generelt.

TALSMANN: Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Foto: FOH

«Det har alltid vært og det er et godt internasjonalt samarbeid med våre allierte når det gjelder MPA. Allierte nasjoner har rutinemessig gjennom året fly deployert til Andøya og andre flyplasser i Norge. Disse søker om diplomatisk klarering iht standardiserte prosedyrer», skriver pressetalsmann ved FOH, oberstløytnant Ivar Moen, i en e-post til Aldrimer.no. Han legger til:
«Hvilke nasjoner som søker om diplomatisk klarering til hvilke tider for å operere fra norske flyplasser vil vi, av sikkerhetsmessige årsaker, ikke informere om.»
Samarbeidsavtale
Forsvarskilder hevder overfor Aldrimer.no at det skal foreligge en avtale mellom Storbritannia, USA og Norge om samarbeid om maritim overvåking i nord som fastslår at hvert lands maritime patruljefly på bare 15 minutters varsel kan be om å mellomlande i ett av de tre landene, uten at dette nødvendiggjør noen ytterligere saksbehandling.
Vi har i en oppfølgende henvendelse til FOH bedt Forsvaret om å kommentere dette. 
«FOH har ingen kommentarer ut over det vi svarte tidligere i dag», skriver Moen tilbake i en ny e-post til Aldrimer.no.
Opplysningene om en mulig avtale som reduserer eller nesten fjerner kravet til diplomatisk godkjenning før utenlandske militære mellomlandinger i Norge sammenfaller med opplysninger som tidligere er kjent om operasjonsmønsteret for amerikanske MPA-flyvninger og -mellomlandinger på Andøya. Da US Navy foretok et stort antall mellomlandinger på Andøya i tidsperioden september-november i fjor, for å fylle drivstoff og etterforsyne sonarbøyer, noen ganger også for å sikre mannskaper nødvendig hviletid, foretok norske myndigheter godkjenninger av et større antall mellomlandinger for 14 dager i slengen.

Stor aktivitet også i fjor
Den økede amerikanske aktiviteten fra norsk jord startet i midten av august i fjor, da tre P-8A Poseidon overvåkingsfly fra US Navy ble midlertidig stasjonert i Norge i over en måned. Flyene stod først en periode i Bodø, før de ble flyttet til Andøya.
Men den gang var det bare tre amerikanske P-8-fly som ble sendt til Norge. Nå forventer norske myndigheter et innrykk av inntil fem overvåkingsfly fra US Navy.
Den gang tok P-8-maskinene av og landet på Andøya flystasjon til alle døgnets tider. Mange på kvelds- og nattestid, ifølge innbyggere på Andenes på Andøya.

Vakte oppsikt
Det høye aktivitetsnivået vakte betydelig oppsikt. Enkelte dager kunne det være inntil tre eller fire landinger og take-offs med amerikanske P-8A Poseidon-maskiner. Aktivitetsnivået fra amerikansk side blir nå trolig større enn den gang, dersom den planlagte deployeringen blir gjennomført.
US Navys mulige retur til Andøya er en konsekvens av at 333 Skvadron og 133 Luftving over tid ikke har greidd å produsere mange nok operative tokt i nord, samtidig som det russiske militære aktivitetsnivået i nord stadig øker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.