torsdag 5. juli 2018

Helikopterulykken - Turøy - Airbus kan legge ned protest - Teknisk Ukeblad


TURØY-ULYKKEN

Havarikommisjonen: Slik girboksen er konstruert kan en lignende ulykke skje på nytt

– Hovedgirboksen på Super Puma må redesignes.

– Det skal ikke kunne gå an at en enkeltfeil medfører at rotoren forlater helikopteret.
Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport (SHT) satte ord på det mange har tenkt da den endelige rapporten etter Turøy-ulykken ble lagt fram i Bergen torsdag.

Girboksen må redesignes 

Den direkte årsaken til at hovedrotoren løsnet på Turøy-helikopteret 29. april 2016, var et utmattingsbrudd i ett av åtte planetgir i andre trinn i den episykliske modulen i hovedgirkassa (MGB). 
Alle tretten om bord i EC225LP-helikopteret omkom.
Utmattingen i planetgiret startet i lagerbanen på innsiden av tannhjulet og vokste ut mot tennene. Sprekken vokste og medførte en kollisjon med solgiret i midten, som igjen førte til at planetgiret knakk og umiddelbart rev av hele toppen av hovedgirboksen sammen med hovedrotoren.
Sprekken startet som et lite overflatesår og utviklet seg usynlig under overflata. Bakgrunnen for at dette oppsto var partikler i girboksen. Måten sprekken vokste på og utviklet seg på, er en tidligere ikke kjent feil.
– I vår undersøkelse har vi kikket på design, driftserfaring, materialvalg og belastning og konkludert med at denne girboksen har nådd et nivå der marginene for feil er for små, sa Halvorsen.
Derfor er SHTs sikkerhetstilråding rettet mot Airbus Helicopters at de bør revurdere designet til girboksen for å øke robustheten, påliteligheten og sikkerheten.

Også dagens gir kan feile

Når det gjelder selve planetgiret, var det tidligere to leverandører av lager til disse girene, og utformingen var ikke hundre prosent identisk. Den geometriske utformingen av den ene lagertypen, som ga størst kontaktpress, ble brukt i ulykkeshelikopteret og nå tatt ut av drift. Det er ikke nødvendigvis alene godt nok.
– Vi ser i vår undersøkelse at mekanismen for brudd er lik for begge typer. Dersom forholdene ligger til rette for det, kan vi ikke se bort fra at også et gir med lager fra den gjenværende fabrikanten kan bryte sammen, sa Halvorsen under rapportframleggelsen.
I rapporten viser SHT til data, analyser og tester som ikke avkrefter dagens planegir også kan ha potensial til å utvikle skjulte utmattingssprekker i materialet fra en skade på overflaten.
Airbus har i et eget vedlegg i rapporten, der de kommer med det de karakteriserer som «oppklarende tilleggsopplysninger». Her skriver helikopterprodusenten at de er enige i SHTs overordnede konklusjoner og analyser. 
Også Airbus' egne undersøkelser peker på at det sannsynligvis var partikler i oljestrømmen i girboksen kan skadet en eller flere ruller i lageret, som igjen førte til «micro-pitting» på den ytre lagerbanen, men konkluderer med at sprekken som førte til bruddet ikke startet under overflata.

Gir ble jevnlig kassert 

Etter dagens regelverket studeres kun slitasje girtennene, ikke det som skjer inne i giret. Da girboksen ble sertifisert i 2004, ble levetida på disse planetgirene sett på som nærmest uendelig, men ble satt med god margin til 4.000 timer.
– Det viste seg å ikke være tuftet på virkeligheten, sa Halvorsen på pressekonferansen på Flesland.
For undersøkelsen har nemlig vist at under ti prosent av andretrinns planetgir i Super Puma-helikoptrene EC225 og AS332L2, som har nær identisk girboks, oppnådde forventet levetid før de ble kassert under vedlikehold som følge av tegn på slitasje.

Havarikommisjonen er kritisk til at Airbus ikke har undersøkt hvorfor det var slik og etterlyser en systematisk analyse av kasserte planetgir slik at denne problematikken ble forstått.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.