lørdag 21. juli 2018

SAR - AW101 - Fortsettelse av innlegget i går

Alle bilder: Per Gram

Undertegnede og Reinhard Lillebø var invitert til å få en orientering om den norske maskinen som står utstilt her på Farnborough, nemlig 06 Norway. To karer fra Leonardo tok seg av det. Conrad Mohr, den norske agenten for Leonardo, og hans Gunnar Rønning var også tilgjengelige for spørsmål. Uhellet med den første maskinen ble som vanlig avfeid med at saken er under etterforskning, men jeg ble spurt hva jeg trodde var årsaken. Jeg sa at det kan ha vært uoppmerksomhet som førte til at bakkeresonnans fikk utvikle seg. Den havarerte maskinen skal fraktes til Yeovil for å gjenoppbygges. Derettter ble jeg forklart det britiske systemet som kunne lokalisere mobiltelefoner som er utenfor rekkevidde av bakkebaserte basestasjoner. En kunne også sende SMS til telefoner utenfor bakkedekning. Smart. AESA radaren fungerer nå som den skal etter barnesykdommer. Jeg kan vel bare si dette om denne typen radar: Glem det du har sett før. Dette er en helt ny verden.

Jeg har vært inne i maskinen før, nemlig på Sola Airshow i fjor. Da var det ikke strøm på maskinen slik at en ikke kunne få noe inntrykk av displayene. Nå var de i sving:


Du ser at midtkonsollet ikke avviker stort fra orginalen fra 1987 vist i forrige innlegg i går. Du ser  at bildene fra display to og tre fra høyre repeteres på konsollet i kabinen.

Da Helikopterfaglig Forum i sin tid, altså i 2002, satte krav til rekkevidde, ønsket vi at kandidatene skulle fly til yttergrensen av vårt redningsansvarsområde, for der å kunne plukke opp 10 nødstedte. Det betød 385NM RoA. Det kunne AW101 i sivil/avmilitarisert utgave. Den kunne også fly 487NM til Jan Mayen fra Røst med retur Røst dersom den ikke kom ned på Jan Mayen. Det betyr cruise på to motorer slik portugiserne gjør med sine. Den militære utgaven som Norge har valgt for å kunne dekke Forsvarets behov reduserer payload vesentlig. Jeg mener fremdeles at jobben helikoptrene skal utføre er for det sivile samfunn. Sivilsertifisert AW101 finnes dessverre ikke. Slik sertifisering mener jeg oljeselskapene burde bekoste. Det er stort behov for alternativ til S-92A offshore. Forsvarets behov burde dekkes av Forsvaret over eget budsjett. Dessuten tror jeg at AW101 i militære farger aldri vil få lov av Putin til å operere fra Svalbard. Jeg er sikker på at AW101 vil bli en effektiv maskin for redning  på våre land- og sjøområder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.