Rotorbladene løsnet fra festet og føyk av gårde. Helikopteret fikk omfattende skader, men ingen personer ble fysisk skadet.
Det splitter nye redningshelikopteret skulle bare tørke de tre motorene etter en motorrens i en ren rutineoperasjon.
Dette var ikke første gangen helikoptertypen har tippet over.

– Ingen kritiske feil

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) antok i januar at ulykkesrapporten ville være klar i løpet av første halvår i år. Nå opplyser imidlertid Håkon Sitre, havariinspektør og fungerende leder av SHF, til Aftenbladet at den endelige, offisielle rapporten sannsynligvis kommer først i månedsskiftet september/oktober.
Regjeringen.no ble for øvrig oppdatert med den nye tidsplanen onsdag etter at Aftenbladet kontaktet Sitre tirsdag og onsdag.
Ifølge undersøkelseslederen er det ingen spesielle årsaker til at arbeidet har tatt noe lenger tid enn først antatt.
– Nei, i og for seg ikke. Det er ikke mulig å forutsi eksakt på forhånd hvor lang tid et slikt arbeid vil ta.
– Hva kan du nå si om årsakssammenhengen bak helikoptervelten?
– Vi har funnet ut at det ikke var noen kritisk feil ved helikopteret som bidro til at det veltet. Derfor har denne helikoptertypen fått lov til å fortsette å fly uten at noen restriksjoner er innført, sier Sitre.
– Vi har blant annet sett på samspillet mellom piloter, design, prosedyrer og teknologi og hvordan dette har fungert, sier han.
– At det ikke er påvist noen kritiske feil ved helikopteret, betinger det at det da må ha skjedd en menneskelig feil?
– Nei, det blir for enkelt å si. Verden er ikke så svart-hvit. Uansett hvordan slike hendelser kommer til uttrykk, så er det stort sett systemet som har fått problemer, svarer Sitre.
Aftenbladet sitter på dokumentasjon som viser at SHF også har sett nærmere på hvordan treningsprogrammet for pilotene har vært utarbeidet, godkjent og gjennomført.
SHF arbeider nå med å ferdigstille materialet som skal ut på høring blant berørte parter. Dette kan bli sendt ut i løpet av august, tror Sitre.
31. mai 2016 ble det første AW101-redningshelikopteret med norske farger avduket på fabrikken i Yeovil, England. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, var til stede og talte under avdukingen.
Anders Bondevik / Justis- og beredskapsdepartementet

Forlenget levetid for 500 millioner

Opprinnelig var planen at de første AW101-helikoptrene ville være på plass i 2016-2017 og at Sea King ville være fullt ut erstattet i 2020.
Men i juni opplyste Justis- og beredskapsdepartementet at det første AW101-helikopteret kunne settes i drift først i løpet av første halvår 2019, og at alle de nye redningshelikoptrene kunne være i drift i løpet av første halvår 2021.
Nå pågår det et omfattende arbeid med å vedlikeholde og oppgradere noen av Sea King-helikoptrene slik at Redningstjenesten har god nok kapasitet og beredskap også fram til AW101 kan overta fullt ut.
– I mange år til vil man kunne se både AW101 og Sea King i luften, sier Asgeir Spange Brekke, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell.
AIM Norway sikret seg i desember 2015 en kontrakt med Forsvaret på fem år verdt om lag 500 millioner kroner, med opsjon på ytterligere to år, for å vedlikeholde og oppgradere Sea King-helikoptre og sørge for at det til enhver tid er to helikoptre som er klare for aksjon. Denne avtalen strekker seg potensielt ut 2022.
Sea King ble for første gang tatt i bruk av Redningstjenesten i 1973.
Forsvarets drifter Redningstjenesten på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Sistnevnte har ansvar for anskaffelsen av og betalingen for de nye helikoptrene.
Brekke opplyser at de utvalgte Sea King-helikoptrene i «Sea King 2020»-programmet får forlenget tjenestetiden med tre år hver.
To Sea King-helikoptre har allerede blitt ferdig oppgradert.
– Nummer tre er i ferd med å plukkes fra hverandre nå, sier Brekke.
Helikopteret plukkes fra hverandre ned til minste skrue og bygges opp igjen, opplyser brigader Diederik Kolff, sjef for Forsvarsmateriell luftkapasiteter, til egne nettsider.
Justis- og beredskapsdepartementet, som håndterer henvendelser også for anskaffelsen av AW101, besvarte ikke Aftenbladets spørsmål innen artikkelen ble ferdigstilt.