tirsdag 6. februar 2018

NH90 skandalen - Aldrimer om saken

Forsvarssjefens NH-90-råd er klart

01/02/2018  By Alf Ragnar Olsen
SKANDALE-BEFENGT: De nye NH-90 helikoptrene viser seg svært vedlikeholdskrevende. Nye rapporter viser at man ikke klarer å produsere nok flytid, og forsvarssjefens råd er krystallklart: – NH-90 bør prioriteres til fregattene. NH-90s anti-ubåtkapasitet er avgjørende for skipenes evne til å oppdage og bekjempe ubåter, sier Bruun-Hanssen. Bildet: NH-90 lander på Rygge.  Foto: ASGEIR SPANGE BREKKE/FORSVARSMATERIELL

Som ventet anbefaler forsvarssjefen at de skandaleomsuste NH-90-helikoptrene må prioriteres til bruk på fregattene. Behovet for  ny løsning på Kystvaktas helikopterkapasitet er fortsatt like prekært, og politikerne må innse at NH-90 ikke har restkapasitet Hæren kan nytte seg av.
Av ALF RAGNAR OLSEN / alf@aldrimer.no
Det har vært sagt og skrevet mye om de skandaleomsuste NH-90 helikoptrene over lang tid. Halleluja-stemningen uteble ikke uventet da den første maskinen i såkalt fregatt-utgave ble levert nylig. Til det har forsinkelsene vært for mange. Maskinene skulle som kjent vært levert i 2006.
Forsvarets NH90 gapanalyse ble fremsendt Forsvarsdepartementet oktober 2017. Analysen avdekket et betydelig gap mellom Forsvarets operative behov for flytimeleveranser fra NH90, og hva som i dag ser ut til å være en fremtidig mulig leveranse.
På bakgrunn av gapanalysen ble det iverksatt en alternativanalyse med støtte fra Forsvarets forskningsinstitutt. Alternativanalysen har sett på et utvalg alternativer som kan kompensere for manglende operativ leveranse.

Les mer: Ikke operative før i 2020-2022
Les mer: Forsvaret vurderer alternative løsninger
Les mer: Uaktuelt å legge NH-90 på is
Les mer: Forsvarsministeren varsler NH-90-avklaring

Aldrimer.no har tidligere omtalt FFI-rapporten der det anbefales at NH-90 må øremerkes til bruk på fregattene. At Forsvarssjefens råd til politikerne og regjeringa er på linje med utredningen, er ikke uventet. FSJs anbefaling ble oversendt Forsvarsdepartementet idag.
Antiubåt-kapasitet prioriteres
I en pressemelding sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen blant annet:
– Vi er nå i en situasjon der vi er nødt til å revurdere hvordan vi får mest mulig forsvarsevne ut av denne investeringen.
FORSVARSSJEFENS ANBEFALING: – Min anbefaling er å øremerke NH-90 til fregattene, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARET

– Min anbefaling er å prioritere NH90 til fregatt. Dette er fordi helikopteret er en våpenplattform som er avgjørende for fregattenes evne til å oppdage og bekjempe ubåter. Dette er en oppgave som er svært viktig for forsvaret av våre havområder, og som ikke kan løses gjennom alternative sivile systemer. Dette betyr at helikoptrene konfigureres for anti-ubåt operasjoner, men vil kunne prioriteres til KV-oppdrag dersom det oppstår et slikt behov, eller at tilgjengelige timer øker utover det man forventer i dag, sier admiral Haakon Bruun-Hanssen.
– Personellet som har jobbet med mottak, test og vedlikehold har gjort en formidabel jobb de siste årene. Nå har vi nylig mottatt den første NH90 i fregattversjon og vi vil fortsette arbeidet med å optimalisere konseptet for å produsere flest mulig timer. Overskytende timer kan benyttes til Kystvakten og vil redusere behovet for alternative løsninger, sier admiralen videre.

Terminering ikke vurdert
Analysen har ikke vurdert anskaffelse av andre helikoptre, terminering av kontrakt eller andre tiltak som ligger utenfor Forsvarssjefens myndighetsområde eller som endrer ambisjonen. Løsninger basert på anbefalingen må utredes nærmere.
– Dette er en prinsipiell anbefaling om at NH90 flytimene prioriteres til fregatt. Nå vil anbefalingen behandles i departementet, og det er først da vi kan se på konkrete løsninger for en slik prioritering. Det ligger ingen forslag om strukturelle endringer i anbefalingen og utgangspunktet er at eksisterende infrastruktur for understøttelse av helikoptrene benyttes som forutsatt, sier Forsvarssjefen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.