søndag 16. juli 2017

F-35 outsourcing av vedlikehold kommentert av Einar Smedsvig - VG


KOMMER TIL NORGE: F-35-kampflyene er på sikt på plass i Norge, men skal vedlikeholdes i Italia. Foto: AIN

    
Dersom F-35-kampflyene vedlikeholdes og oppdateres i Norge, kan de brukes i krisesituasjoner, og vedlikeholdet kan gå raskere, mener Einar Kristian Smedsvig, tidligere sjef for Luftforsvaret.
 
Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 frem til år 2025. Syv av kampflyene er foreløpig levert til det norske luftforsvaret i Arizona i USA, der norske flygere får trening og opplæring. Det er ventet at de tre første kampflyene setter hjulene på norsk jord i november i år.
Men til tross for at flyene på sikt skal ankomme Norge, skal tyngre vedlikehold skje i Cameri i Nord-Italia.
Det stiller tidligere leder av Luftforsvaret og øverstkommanderende i Nord-Norge Einar Kristian Smedsvig seg kritisk til.
– I en krisesituasjon vil det være av avgjørende betydning at norske fly kan repareres, vedlikeholdes og eventuelt oppgraderes i Norge. I tillegg kommer den avskrekkende effekten ved et høyt antall fly på norsk jord, sier Smedsvig.
Rapport: 276 mangler avdekket på F-35-flyene

Mener det er korttenkt

Det er tyngre skrogvedlikehold og modifikasjoner av F-35-kampflyene som skal finne sted i Italia.
Smedsvig baserer uttalelsene sine på erfaringene fra tiden som generalinspektør for Luftforsvaret.
– Da vi hadde F16-fly, sto det til enhver tid et betydelig antall kampfly på bakken som ventet på oppdateringer eller vanlig, tyngre vedlikehold. Skulle vi havnet i en krisesituasjon, kunne vi flydd disse. Har vi flere fly tilgjengelig, kan vi fly flere tokt.  I tillegg kan vi forsere arbeidet hvis vedlikeholdet skjer her, sier han.
Han legger til at kompetansen i Luftforsvarets hovedverksted har stor anerkjennelse i resten av Europa.
– Det er litt korttenkt å kaste bort denne kompetansen, slår Smedsvig fast.
Forsvarssjefen i gradert rapport: Forsvaret kan ikke forsvare landet
 

Ap: Tungt ansvar på Forsvarsdepartementet

Økonomi spiller også inn i diskusjonen om hvor vedlikeholdet av kampflyene skal finne sted. Det statseide selskapet AIM Norway, eid av Forsvarsdepartementet, har de siste årene vært med i konkurransen om flere større internasjonale vedlikeholdsoppdrag, blant annet på F-35-flyene. Da de første kontraktene for vedlikehold av flyene ble utdelt i fjor, gikk ingen av dem til AIM Norway.
Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap), viser til at AIM Norway er en av tre europeiske bedrifter som er kvalifisert til å utføre tungt vedlikehold på F-35-motorene, men at selskapet likevel ikke fikk noen kontrakter.
– Her hviler det et tungt ansvar på Forsvarsdepartementet. Aktører som AIM er helt avhengige av aktiv støtte fra norske myndigheter for å nå opp i den internasjonale konkurransen om slike vedlikeholdskontrakter, sier hun.
Forsvarets skyttergraver: – Like viktig som under 2. verdenskrig
Storbritannia og Nederland har kjøpt kampfly av samme type, og valgte å etablere nasjonale kapasiteter for tyngre vedlikehold.
Vedlikehold av de norske F-35-flyene handler både om nasjonal beredskap og viktige norske arbeidsplasser, sier Huitfeldt.
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kritiserte i VG torsdag Forsvarsdepartementet for at Norge ikke har gått inn for det samme som Storbritannia og Nederland. Han pekte på at innkjøpet av kampflyene er den største fastlandsinvesteringen noensinne, og at det da er avgjørende at Norge prøver å få merverdi ut av det i form av arbeidsplasser i driftsfasen.
Saken fortsetter under videoen
 

– Kritiserer egen regjering

Øyvind Halleraker (H), som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, peker på at det var Stoltenberg II-regjeringen som la fram og gikk inn for vedlikeholdsløsningen.
– Jeg spør meg selv hvorfor Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå kommer med en kritikk av sin egen regjering. Den sittende regjeringen har vært lojale og fulgt opp det den forrige regjeringen gjorde. Det er ingen i den sittende opposisjonen som har satt spørsmålstegn ved dette i andre sammenhenger, sier han til VG:
Halleraker trekker videre fram at regjeringen har satset tungt på å gjøre norske AIM konkurransedyktig, blant annet ved å omgjøre det til et aksjeselskap for å få inn kapital.
– AIM er dessuten en av tre leverandører som har kvalifisert seg til å kunne vedlikeholde F-35-motorene. Det betyr at kampfly fra andre land vil kunne bli vedlikeholdt her. Regjeringen er stolte over det, sier han.

Mener beredskapen blir ivaretatt

Forsvarsdepartementet hadde ikke anledning til å kommentere saken, men henviser til en pressemelding om temaet som ble publisert fredag.
Departementet skriver at norsk industri har vunnet betydelige kontrakter knyttet til produksjon av flyene, og at det arbeides aktivt for å vinne frem med kontrakter også for vedlikehold av F-35.
– I tråd med det overordnede drifts- og vedlikeholdskonseptet for F-35, er Italia valgt som hovedleverandør for tyngre skrogvedlikehold og modifikasjoner av F-35 i Europa, skriver departementet, og viser til at Stortinget ble enige om vedlikeholdsløsningen partnerskapet har gått inn for.
Enig med henne? Slik forklarer ministeren Forsvarets tillitskrise
Både operativ trening av piloter og lett og tyngre vedlikehold av kampflyet og motoren, tilpasses ambisjonsnivået om at Luftforsvaret til enhver tid skal kunne ivareta nasjonal krisehåndtering og beredskap, skriver departementet.
F-35 representerer ifølge departementet en «formidabel økning» av norsk luftmilitær kapasitet.
– Det er derfor tatt høyde for at et antall flyskrog til enhver tid er på tyngre vedlikehold og modifikasjoner, og derfor ikke er tilgjengelige på kort tid. Dette er uavhengig av hvor arbeidet gjennomføres. Om flyene er på tyngre vedlikehold og modifikasjoner i for eksempel Norge eller Italia, vil derfor ikke ha negativ effekt på beredskapen, men er håndtert gjennom den løsningen Stortinget har gitt sin tilslutning til, skriver Forsvarsdepartementet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.